ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Lokalne Partnerstwa Wodne

Print Friendly, PDF & Email

Lokalne Partnerstwa Wodne

Spotkanie w sprawie tworzenia lokalnych partnerstw wodnych odbyło się w dniu 7 września 2021 r. z inicjatywy   LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.  Celem spotkania była identyfikacja problemów związanych z racjonalną gospodarką wodą na terenie naszego powiatu, przygotowanie listy zadań inwestycyjnych, które poprawią bilans wodny a także informacja na temat wszystkich potencjalnych źródeł finansowania, które pomogą w realizacji zidentyfikowanych w trakcie spotkania  inwestycji.

Gospodarowanie wodami w związku ze zmianami  klimatycznymi jest niezwykle ważnym zadaniem, bezpośrednio wpływającym  na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Susza i brak wody  w dobie zachodzących zmian klimatycznych pokazuje jak ważne i konieczne jest kompleksowe i zrównoważone gospodarowanie wodami. Wieloletnie zaniedbania w zakresie  gospodarowania wodą, melioracji czy retencji w kraju są bardzo duże.  W zależności od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Problemy te wymusiły zmiany w zakresie finansowania działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Dożynki w Gminie Nowodwór oraz Jubileusz 100-Lecia OSP Trzcianki

Print Friendly, PDF & Email

Dożynki w Gminie Nowodwór oraz Jubileusz 100-Lecia OSP Trzcianki

 

Dzień 12 września br. był uroczystym dniem dla mieszkańców miejscowości Trzcianki. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Trzcianek obchodzili Jubileusz 100-lecia działalności. Mieszkańcy tej miejscowości byli jednocześnie Gospodarzem dożynek w gminie Nowodwór.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków oraz rolników, którą celebrował i homilię wygłosił ks. Wiesław Nestoruk – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Żabiance. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Rykach.  Mszę Świętą poprzedził przemarsz jednostek z powiatu ryckiego z pocztami sztandarowymi na plac OSP, gdzie odbywały się główne uroczystości. Otwarcia obchodów 100-Lecia OSP oraz dożynek gminnych dokonał Gospodarz Gminy Pan Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór oraz Prezes OSP Trzcianki druh Adam Kulik. Po czym uroczyście nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego.  Podczas uroczystej Mszy Św. ksiądz Proboszcz poświęcił przyniesione wieńce i płody rolne przez rolników gminy Nowodwór.

Następnie na strażaków ochotników posypał się grad odznaczeń. Najwyższym odznaczeniem tego dnia było wręczenie Złotego Znaku Związku dla jednostki OSP Trzcianki. Również zostali uhonorowani wieloletni ochotnicy za swoją działalność.  Do strażaków przemówili zaproszeni goście, składając najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje z okazji 100-lecia nieprzerwanej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciankach. Gratulacje oraz podziękowania za trud pracy złożył Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach Pan Piotr Łysoń. Po zakończonej uroczystości jubileuszowej swoje święto obchodzili rolnicy.

Dożynki będące świętem rolników, to czas w którym rolnicy składają podziękowanie za plony, ale również czas, w którym rolnicy odbierają podziękowania za trud ich pracy, od wszystkich, którzy korzystają z efektów ich pracy.

Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów nawiązujących do kultury ludowej. To również świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Jest okazją do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

Uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania działalności oraz przedstawienia oferty turystycznej Ziemi Ryckiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

Dożynki to również czas radości i zabawy, i tę miłą atmosferę podtrzymał zespół Pośpiechy.

Anna Wąsowska

 

Dożynki w Gminie Ułęż

Print Friendly, PDF & Email

W niedzielę 5 września 2021 r. Rolnicy z gminy Ułęż wyrazili wdzięczność   Bogu za urodzaj i szczęśliwe zbiory płodów rolnych. Uroczystość odbyła się w miejscowości Korzeniów na placu zrewitalizowanym ze środków LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników, Członków rodzin i mieszkańców, którą odprawili ks. mgr Wiesław Nestoruk  oraz Ks. mgr Marek Śliwa. W homilii Ksiądz Proboszcz nawiązał do ciężkiej pracy i poświęceniu rolników w produkcji żywności. Jednym z elementów Mszy Św. były przyniesione przez mieszkańców i rolników dary, które wydała Ziemia Ułęska. W dorocznym święcie plonów uczestniczył ksiądz dziekan Stanisław Chodźko – kapelan rolników, który poświęcił przyniesione wieńce.  Po zakończonej Mszy Św. Gospodarzowi Gminy Pani Barbarze Pawlak – Wójt Gminy Ułęż oraz Panu Jackowi Beczkowi – Przewodniczącemu Rady Gminy w Ułężu  został wręczony chleb owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który jest symbolem życia, sytości i radości, z przesłaniem aby dzielili Go sprawiedliwie, po czym zaprezentowano wieńce dożynkowe, arcydzieła sztuki ludowej. Podziękowania za trud i mozolną pracę na roli złożył Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, jednocześnie życząc aby  nigdy nie zabrakło chleba polskim rodzinom. Uroczystości towarzyszył festyn „Jabłkowy Piknik Rolniczy”. Na stoiskach zorganizowanych przez mieszkańców Gminy Ułęż można było skosztować potrawy, ciasta, musy przygotowane z jabłek.

Wśród kolejnych atrakcji było przedstawienie życia i pracy na roli w widowisku słowno-muzycznym przedstawionym przez Gminne Koło Teatralne z Ułęża.

Dożynki stanowią okazję do zabaw z powodu zakończenia zbiorów i ciężkiej pracy. Toteż zabawa trwała do późnych godzin nocnych przy dźwiękach muzyki.

Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również wzięło udział poprzez organizację stoiska promocyjnego, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji oraz ofertą turystyczną obszaru.

Anna Wąsowska

100. Rocznica przybycia 15. Pułku Piechoty „Wilków” do Dęblina

Print Friendly, PDF & Email

W minioną niedzielę 5 września 2021 r. odbyło się wydarzenie patriotyczne z okazji   100. Rocznicy przybycia 15. Pułku Piechoty „Wilków”, który w dniach 19-21 sierpnia 2021 r. na stałe przybył  do Cytadeli Twierdzy Dęblin.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Polową w intencji Żołnierzy 15 PP „Wilków” oraz Żołnierzy Wyklętych przed pomnikiem 15.Pułku Piechoty Wilków przy ul. Podchorążych.  Podczas homilii ksiądz  podkreślił bohaterskie czyny żołnierzy nazwanych mianem „Wilków”, podkreślił jak ważna jest obrona własnych wartości, które wyznajemy. W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe a także licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Po Mszy św. i odczytaniu Apelu Poległych, odśpiewano hymn państwowy. Okolicznościowe przemówienie o historii 15 PP „Wilków” i zasługach wygłosiła Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin. Po czym  przedstawiciele instytucji złożyli wieńce i zapalili znicze w hołdzie poległych żołnierzy.

Uroczystość patriotyczna była okazją do zwiedzenia Muzeum w Cytadeli Twierdzy Dęblin, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, pokaz sprzętu wojskowego. Dodatkową atrakcją była inscenizacja wmaszerowania 15 PP „Wilków” do Dęblina przedstawiona przez  Grupę Rekonstrukcji Historycznej.

„…Święto pułkowe 15 pułku Piechoty „Wilków” jest ustanowione i zatwierdzone przez Marszałka Józefa Piłsudzkiego w rocznicę boju stoczonego 1920 roku pod Stefankowicami podczas ofensywy jesiennej.
W tej bitwie 15 pułk pokazał swoją siłę i odwagę. Dokładnie 5 września waleczni żołnierze 15. Pułku Piechoty „Wilków” uderzyli na będące w odwrocie oddziały kawalerii Budionnego, które broniły wzgórz w okolicach Kułakowic. Kawaleria sowiecka kontratakowała ze wzgórza Moniatycz bez powodzenia. Po odparciu kontrataków, 15 pułk piechoty nacierał i opanował Stefankowice, Ubrodowice i Moniatycze…”

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Jubileusz XX-Lecia Małej Rewii Tanecznej w Dęblinie

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 4 września 2021 r. Zespół Małej Rewii Tanecznej działający przy Miejskim Domu Kultury w Dęblinie obchodził XX-Lecie swojego istnienia. Trenerem zespołu oraz  choreografem od 20 lat jest Pani Małgorzata Knieć – Sprawka. Podczas Gali Jubileuszowej, która odbyła się w Klubie Uczelnianym Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie wypełnionej po brzegi, tancerze zaprezentowali swój dorobek artystyczny.  Wydarzenie to było okazją do obejrzenia wypracowanych układów tanecznych zaprezentowanych  nie tylko przez aktualne tancerki, ale i byłe Członkinie Zespołu.

Po występach i gromkich brawach Członkom Zespołu, Pani Instruktor oraz Dyrekcji  Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, władze samorządowe oraz zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe złożyły życzenia i  gratulacje. Jak przystało na wyjątkową okazję nie zabrakło również jubileuszowego tortu.

Nasza organizacja współpracuje z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie poprzez realizację projektów, których była Partnerem. Należy podkreślić fakt, iż modernizacja budynku MDK była współfinansowana   ze środków pozyskanych przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Dożynki Gminne w Rykach

Print Friendly, PDF & Email

W minioną niedzielę 29.08.2021 r. rolnicy z gminy Ryki świętowali zakończenie żniw. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Dziękczynną w intencji rolników i członków ich rodzin.  Mszę Św. Celebrował ks. Kanonik Stanisław Chodźko – kapelan rolników, który wyraził szacunek do ich ciężkiej pracy.   Dożynki dla rolników to jest święto, które wpisane jest  w polską kulturę i tradycję narodową. Ta piękna tradycja, której symbolem jest chleb – ma jeden przekaz- sprawiedliwe dzielenie się chlebem. Bochen chleba i wieńce dożynkowe są darem symbolizującym mozolną i wielomiesięczną pracę rolników.

Na uroczystość dożynkową, delegacje przygotowały piękne wieńce dożynkowe. Komisja Konkursowa uznała za najpiękniejszy wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Dąbi, II miejsce zdobył wieniec z Sierskowoli, III miejsce  Zalesia. Każda delegacja przygotowała występ artystyczny.

W przygotowanie dożynek włączyli się Mieszkańcy Gminy Ryki poprzez przygotowanie stoisk promujących miejscową kulturę, lokalne produkty. Na stoisku Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”   można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji a także  ofertą turystyczną obszaru.

.

Anna Wąsowska

Dożynki w Gminie Kłoczew

Print Friendly, PDF & Email

Rolnicy z gminy Kłoczew  obchodzili swoje święto 22 sierpnia 2021 r.  w Zadybiu Starym.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną Panu Bogu  za plony oraz w intencji rolników i członków ich rodzin. W homilii ksiądz Proboszcz nawiązał do ciężkiej pracy i poświęceniu rolników w produkcji żywności. Jednym z elementów Mszy Św. były przyniesione przez rolników dary, które wydała Ziemia Kłoczewska.

Część oficjalną, swoim wystąpieniem, rozpoczął Gospodarz Dożynek – Wójt Gminy Kłoczew Pan Zenon Stefanowski. Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów dożynkowych nawiązujących do kultury ludowej.   Organizacja dożynek to świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, tożsamości narodowej. Jest okazją  do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

W organizację wydarzenia włączyli się Mieszkańcy gminy i organizacje pozarządowe, które przygotowały  stoiska nawiązujące do dziedzictwa kulturowego obszaru. Mieszkańcy zaprezentowali nam między innymi potrawy regionalne, stroje ludowe, sprzęty gospodarstwa domowego. Można było podziwiać bukiety świeżych i zasuszonych kwiatów polnych, domowych. Nasze Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   włączyło się w promocję obszaru powiatu ryckiego poprzez organizację stoiska, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji a także zapoznać się z ofertą turystyczną.

.

Anna Wąsowska

Zaproszenie – spotkanie z zakresu tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.  Spotkanie poprowadzi pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Pan Karol Kłopot specjalista z zakresu tworzenia Lokalnych Partnerstw Wodnych.  Celem spotkania będzie identyfikacja problemów związanych z racjonalną gospodarką wodą na terenie naszego powiatu, przygotowanie listy zadań inwestycyjnych, które poprawią bilans wodny a także informacja na temat wszystkich potencjalnych źródeł finansowania, które pomogą w realizacji zidentyfikowanych w trakcie spotkania  inwestycji.

Gospodarowanie wodami w związku ze zmianami  klimatycznymi jest niezwykle ważnym zadaniem, bezpośrednio wpływającym  na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Susza i brak wody  w dobie zachodzących zmian klimatycznych pokazuje jak ważne i konieczne jest kompleksowe i zrównoważone gospodarowanie wodami. Wieloletnie zaniedbania w zakresie  gospodarowania wodą, melioracji czy retencji w kraju są bardzo duże.  W zależności od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Problemy te wymusiły zmiany w zakresie finansowania działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

Spotkanie z pewnością przybliży problematykę związaną  z stworzeniem odpowiednich warunków i pola do współpracy pomiędzy podmiotami, które mają wpływ na gospodarkę wodną.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojej obecności w terminie do dnia 2 września 2021 r. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 81 865 20 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 3
W sumie: 304224