ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Print Friendly, PDF & Email

 Ogłoszenie nr 1/2016 – Rozwój istniejących firm, utworzenie nowego podmiotu gospodarczego

 

Dokumenty w ramach rozwoju istniejących firm:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – wersja 2z

Biznesplan – wersja 2z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

Formularz wniosku o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – wersja 2z

Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy dla celu szczegółowego 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

 

Dokumenty w ramach utworzenia nowego podmiotu gospodarczego:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – wersja 2z

Biznesplan – wersja 2z

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (pdf)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy – wersja 2z

Formularz wniosku o płatność – wersja 2z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) – wersja 2z

Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy dla celu szczegółowego 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia

 

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 6
W sumie: 451283