ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Materiały na Walne Zebranie Członków

Print Friendly, PDF & Email

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego WZC

Uchwała w sprawie wyboru Sekretarza WZC

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego

Uchwała w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z Komisji Rewizyjnej

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

Uchwała w sprawie zatwierdzenia procedury Kryteria wyboru grantobiorców

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Podręcznika kryteriów wyboru operacji

Uchwała w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego

Plan działania

Kryteria wyboru grantobiorców

Kryteria wyboru operacji

Sprawozdanie merytoryczne

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 70
W sumie: 454576