ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju do konsultacji

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo

Przedstawiamy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029, planowana do realizacji przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Jest to ostatni moment do złożenia wniosków, uwag i zastrzeżeń do projektu LSR w terminie do dnia 30.05.2023 r. Złożone wnioski i propozycje zmian LSR będą przedstawione Uczestnikom zebrania i będą podlegać dyskusji. Lokalna Strategia Rozwoju zatwierdzana będzie w dniu 31.05.2023 r. przez Walne Zebranie Członków. Zebranie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach godz. 15.30 – I termin, 15.45 – II termin. Jednocześnie informuję, iż Walne Zebranie Członków ma charakter otwarty i w charakterze uczestnika bez prawa głosowania nad Uchwałami mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu ryckiego oraz podmioty, których siedziba zarejestrowana jest na
obszarze objętym niniejszą strategią.

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1
„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Wąsowska Anna
Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 25
W sumie: 448500