ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Po raz kolejny Lokalna Strategia Rozwoju aktualizowana jest w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów związanych z rozwojem obszaru powiatu ryckiego.  Zwiększenie budżetu LSR dotyczy Poddziałań:

1) 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 472 000 euro, przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  Zatem dla osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu ryckiego, pragnących realizować swoje pomysły w zakresie przedsiębiorczości  dodatkowo trafi 165200, 00 Euro. Pozostałe środki finansowe trafią na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, która będzie służyć aktywizacji społeczności lokalnej.

2) 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w kwocie 56 640 euro.

Należy podkreślić, że od podpisania umowy na realizację LSR w 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa  Lubelskiego a Stowarzyszeniem LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” budżet LSR wzrósł o 552.700,00 Euro, co przy obecnym kursie 4,55 zł/Euro wynosi 2 514 785,00 zł. czyli o 28% w stosunku do pierwotnego budżetu. Kolejne dodatkowe środki, o które LGD może się ubiegać to kwota 528640,00 Euro, co w przeliczeniu na PLN daje kwotę  2 405 312,00 zł. Każda aktualizacja LSR poprzedzona jest konsultacjami społecznymi. W ich trakcie każdy mieszkaniec obszaru powiatu ryckiego oraz osoba prawna posiadająca siedzibę na obszarze objętym LSR może uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

 Wąsowska Anna

  Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 112
W sumie: 442200