ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Konsultacje społeczne

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.09.2017 r.

W związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa RLKS), wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw – Zarząd Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podjął Uchwałę Nr 14/2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji:

  • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  • Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 13 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 27 września 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 138
W sumie: 443350