ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Konsultacje społeczne w zakresie tworzenia nowych Lokalnych kryteriów wyboru

Print Friendly, PDF & Email

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie tworzenia nowych Lokalnych kryteriów wyboru. 

 

 

Punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD do udziału w pracach nad Procedurami wyboru projektów oraz grantobiorców a także lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które są planowane do realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, samorządy, instytucje kultury oraz mieszkańców z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com w  w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się siedzibie biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 w sprawie zakresu wskazanego poniżej.

Informacje można uzyskać również pod Nr tel. 81 8652095.

Swoje postulaty można zgłaszać również w gminach członkowskich.

 

Zakres działania punktu:

Procedura oceny i wyboru projektów 

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Grantobiorców i ich zmiany oraz aktualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 133
W sumie: 443345