ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Konferencja „Podsumowanie projektu współpracy „Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby”

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 25-26 sierpnia 2023 r. podsumowano projekt współpracy, którego celem jest:

1)  rozwój infrastruktury turystycznej i promocja turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe

2) wzrost atrakcyjności regionów objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju partnerskich LGD,

3) wzrost aktywności mieszkańców w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych oraz przedsiębiorczych.

Projekt realizowany jest przez LGD „Owocowy Szlak” z/s w Opolu Lubelskim, który jest liderem projektu. Partnerami projektu jest LGD „Zielony Pierścień” z/s w Kośminie, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z/s w Lubartowie, LGD „Jagiellońska Przystań” z/s w Parczewie, LGD „Trygon- Rozwój i Innowacja” z/s w Boguchwale woj. Podkarpackie.

Zakres rzeczowo-finansowy  projektu, realizowanego w części przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”:

1) Wydanie wspólnego z innymi LGD, przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na obszarze objętym LSR   szt. 500 kwota 3502,06 zł

2) Tłumaczenie przewodnika dla rowerzystów obejmującego trasy rowerowe na  język angielski   441,66zł

3) Mapa turystyczna obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” szt. 1000 –  5.890,50 zł

4) Publikacja promująca walory obszaru   szt. 2000  – 44.100,00

5) Opracowanie i wyznaczenie szlaku turystycznego na terenie Gminy Ułęż  ok.28 km  – 19.600,00

6) Wyjazd studyjny dla 2 osób do LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”  –  1.098,00

7) Konferencja prezentująca działania LGD  –  734,18

Koncepcja szlaku rowerowego w gminie Ułęż obejmuje szlaki o długości ok. 28 km, na który składa się szlak niebieski o długości ok. 26,9 km i szlak zielony o długości ok. 1,2 km.

Zadanie obejmuje:

1) uzgodnienie przebiegu trasy szlaków po drogach publicznych (Starostwo Powiatowe w Rykach oraz Puławach),

2) wykonano w ramach uzgodnień projekt stałej organizacji ruchu,

3) zawarto w ramach projektów, oprócz oznaczenia przebiegu tras, także drogowskazy (znaki R-3) oraz znaki kierujące do obiektów atrakcyjnych turystycznie, zlokalizowanych w niewielkiej odległości od szlaku (znaki z grupy „E”),

4) wykonano projekty graficzne drogowskazów oraz znaków z grupy „E”.

Projekt wpisuje się w LSR i realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców oraz cel szczegółowy 3. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej, Cel 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe. Projekt jest zgodny z przedsięwzięciem 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru. Celem projektu współpracy jest rozwój i promocja turystyki aktywnej w oparciu o zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes LGD

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 44
W sumie: 450943