ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 748, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 3899,78 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-r-,273,3.html

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 29
W sumie: 448504