ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacje dodatkowe dla Wnioskodawców

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków poniżej podajemy informacje:

1. W przypadku wniosków składanych przez Pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji prosimy o przedłożenie pełnomocnictwa notarialnego.

2. Załączniki, które muszą być złożone w oryginale (np. zaświadczenie z ewidencji ludności, zaświadczenie z KRUS lub ZUS) należy załączyć do jednego egzemplarza wniosku, a do drugiego – kopie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do biura LGD w celu potwierdzenia kopii dokumentów, którego może dokonać pracownik LGD.

3. W związku z tym, iż pracownik biura LGD przyjmujący wniosek ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki, prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów wg  listy załączników do wniosku, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

4. Prosimy o dołączenie do wniosków wszystkich wymaganych dokumentów, które pozwolą LGD na weryfikację zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie   Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotyczy to również dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oceny operacji.
LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Prosimy zwrócić uwagę na kompletność wniosku, która podlega ocenie Rady LGD. LGD nie ma możliwości poproszenia Państwa o przedstawienie dodatkowych dokumentów podczas oceny. W trakcie przyjmowania wniosków nie będzie również możliwości sprawdzenia kompletności dokumentów.

5. W obecnych okresie PROW 2014-2020 istnieje możliwość uzupełnienia braków w terminie 7 dni na wezwanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Uzupełnienie braków  będzie polegać na poprawieniu oczywistych omyłek bądź złożenia wyjaśnień. Nie będzie możliwości dwukrotnego uzupełniania dokumentacji jak miało to miejsce w poprzednim okresie Programowania.  Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.

6. Prosimy o uwzględnienie faktu, iż w ostatnich 3 dniach naboru wniosków pracownicy biura będą mieli ograniczone możliwości świadczenia doradztwa.

7. Aby skorzystać ze środków poddziałania 19.2 Wnioskodawca musi posiadać nr identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o nadanie numeru  należy złożyć ARIMR Biuro Powiatowe w Rykach.

8. Dla uzasadnienia realizacji operacji w zakresie spełniania kryterium operacja zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/,operacja  powiązana jest z zastosowaniem rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,  prosimy o wskazanie jakie dokumenty lub materiały potwierdzają, że zastosowane rozwiązania w ramach realizacji operacji mają taki charakter (np. źródła pisemne, literatura, raporty, analizy lub odnośniki do stron www.)

9. Na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy prosimy o zaparafowanie potwierdzeń przyjętych cen (np. wydruki z Internetu) przez Wnioskodawcę.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 26
W sumie: 448501