ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

I Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego i Współczesnego Powiatu Ryckiego „TANECZNE PEJZAŻE”

Print Friendly, PDF & Email

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, najpiękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia; jest samym życiem.”

Havelock Ellis

 

W dniu 23.04.2017 r. w kinie Renesans w Rykach odbył się Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych.  Swój dorobek artystyczny zaprezentowało 12 zespołów działających przy placówkach oświatowych lub gminnych centrach kultury z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Realizacja przedsięwzięcia miała na celu:

  1. Aktywizację i integrację społeczności lokalnej.
  2. Aktywizację grup defaworyzowanych.
  3. Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru.
  4. Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru objętego LSR.
  5. Prezentację i upowszechnianie dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych działających na terenie obszaru objętego LSR.
  6. Popularyzacja zespołowych form tanecznych, walorów artystycznych i wychowawczych.
  7. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami tanecznymi.

 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” przy współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach, Miejskim Domem Kultury w Dęblinie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stężycy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłoczewie oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Ułężu.  W tym celu zawarta została umowa partnerska. Patronat medialny objął tygodnik lokalny „Twój Głos”.

Przegląd poprowadziły  Pani Małgorzata Knieć-Sprawka – instruktor tańca w MDK w Dęblinie oraz Pani Grażyna Kurek – Dyrektor GOK w Stężycy.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Pan Jarosław Żaczek – Burmistrz Ryk, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia oraz Pan Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki.

Również dopisała publiczność, która wypełniła salę kinową po brzegi.

Przegląd nie był formą konkursową. Adresatami przeglądu były dziecięce i młodzieżowe zespoły tańca ludowego, współczesnego, nowoczesnego. W przeglądzie udział wzięły dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, reprezentujące  placówkę oświatową, kulturalną Powiatu Ryckiego lub organizację pozarządową działającą na obszarze objętym LSR.

Operacja została zorganizowana po to, aby  zachęcić dzieci i młodzież do rozwoju swoich talentów, prowadzenia zdrowego i twórczego stylu życia,  pobudzić aktywność wśród dzieci i młodzieży, zachęcić do integrowania się środowiska artystycznego.

Taniec istnieje od najdawniejszych czasów. Jest najpiękniejszą, wzruszającą formą kultury i sztuki. Bawi, kształci i uczy. Ten rodzaj aktywności ruchowej kształtuje sprawność fizyczną prowadząc do harmonijnego rozwoju organizmu. Ma duże znaczenie w rozwoju fizycznym i psychicznym dzieci i młodzieży. Uczy systematyczności, zaangażowania.

Operacja została zrealizowana z myślą, że ta forma uprawiania kultury  będzie się wciąż rozwijać. Wszystkie występujące grupy i zespoły otrzymały nagrody rzeczowe, które zostaną wykorzystane dla rozwoju tej formy kultury. Na zakończenie imprezy Pani Anna Wąsowska – Prezes LGD podziękowała artystom za dostarczenie emocji oraz uczty duchowej. Pogratulowała wszystkim występującym zespołom i grupom oraz ich opiekunom. Rodzicom zaś pogratulowała wspaniałych, utalentowanych dzieci. Oprócz nagród rzeczowych, zespoły oraz opiekunowie  grup otrzymali podziękowania za wkład i zaangażowanie w rozwój kultury.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 131
W sumie: 443343