ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Głosowanie WZC w trybie obiegowym

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo

 

W związku z prawidłową realizacją umowy zawartą pomiędzy Lokalną Grupą Działania a Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, otrzymaliśmy możliwość ubiegania się o dodatkowe środki finansowe w kwocie 690.000 zł. Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dodatkowe pieniądze w wysokości 50% powinny być przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości. W obecnym okresie programowania jest to już drugi bonus finansowy na rozwój obszaru powiatu ryckiego. Pierwszy bonus w kwocie 590.000 zł  otrzymaliśmy w ubiegłym roku na rozwój przedsiębiorczości w powiecie ryckim. Na uwagę zasługuje fakt, iż jesteśmy jedną z czterech  LGD w województwie lubelskim, które mogą otrzymać dwa bonusy w postaci dodatkowych środków finansowych.

W dniu 3 lutego 2020 r. Zarząd LGD podjął Uchwałę Nr 2/2020 w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w celu wprowadzenia do budżetu dodatkowych pieniędzy. Podział środków finansowych konsultowany był również na posiedzeniach Rady Stowarzyszenia. W terminie od dnia 12.02.2016 r. do 26.02.2020 r. mieszkańcy obszaru objętego LSR, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inne grupy interesariuszy mogły składać wnioski w sprawie zmian LSR. Zarząd Stowarzyszenia wyznaczył termin Walnego Zebrania Członków na dzień 23 marca 2020 r. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie zostało zwołane WZC.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o udział w głosowaniu w trybie obiegowym.  Przeprowadzenie głosowania zgodne jest z zaproponowaną zmianą w Procedurze aktualizacji LSR, stanowiącej załącznik Nr 1 LSR.

Jeżeli Panu/Pani nie jest obojętny rozwój obszaru powiatu ryckiego w oparciu o środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, bardzo proszę o wzięcie udziału w głosowaniu. Będą Państwo mieli swój wkład w zwiększeniu pierwotnego budżetu LSR o kwotę 1.280.000 zł.

Bardzo proszę o wzięcie udziału w głosowaniu poprzez wypełnienie karty do głosowania w trybie obiegowym w terminie do dnia  9 kwietnia 2020 r. godz. 12.00.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 29
W sumie: 448504