ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Efekty wdrażania LSR

Print Friendly, PDF & Email

Umowa jaką podpisaliśmy w dniu 8 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Lubelskiego   na realizację Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opiewała na kwotę 6.300.000,00 zł.  Dotychczas rozdysponowana została kwota 11.009.969,00 zł.  Efektywna realizacja LSR sprawiła, że budżet na rozwój obszaru wzrósł o ponad 70% w stosunku do pozyskanych pierwotnie przez LGD środków finansowych.

LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” otrzymała 2 bonusy w postaci zwiększenia środków finansowych.  Do dyspozycji pozostaje jeszcze kwota ponad 150.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony ostatni nabór wniosków w ramach realizacji LSR na lata 2016-2022.

Ze środków jakie pozyskaliśmy z PROW 2014-2020 wsparliśmy 11 istniejących firm  na łączną kwotę 2.300.088,00 zł. Powstało 26 nowych podmiotów gospodarczych założonych przez osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze powiatu ryckiego. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono  2.600.000,00 zł.

Zmodernizowano bądź są w trakcie modernizacji 22 obiekty wykorzystywane cele kulturalne i rekreacyjne na kwotę blisko 4,5 mln zł. Za kwotę ponad 1,5 mln zł utworzono lub w trakcie realizacji jest  9 obiektów z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury turystycznej.

Środki jakie pozyskaliśmy zostały wykorzystane przez przedsiębiorców, mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, instytucje kultury z obszaru powiatu ryckiego na poprawę jakości życia mieszkańców oraz na rozwój gospodarczy obszaru.

Wąsowska Anna

Prezes LGD

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 11
W sumie: 448950