ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Anna Wąsowska

„Smakuj w Rososzy”

W niedzielę 30 czerwca 2024 r. Rososz stała się  areną zmagań kół gospodyń wiejskich powiatu ryckiego. Uczestnicy rywalizowali w konkursie kulinarnym na najsmaczniejszą potrawę z grzybami oraz w konkursie na najciekawszy wystrój stoiska w nawiązaniu do tradycji Lubelszczyzny „Stara Chata”.  Celem wydarzenia była promocja dziedzictwa kulturowego. Jest to jedna z większych imprez kulturalnych, integrująca środowisko organizacji pozarządowych. Do konkursów zgłosiło się 30 kół gospodyń wiejskich. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym talentem kulinarnym ale też i artystycznym. W stoiskach wyeksponowano przedmioty i wyposażenie  dawnych chat, a także suto zastawiono stoły z potrawami tradycyjnymi.

Z pośród 30 stoisk Jury wyłoniło zwycięzców w konkursie na najciekawsze stoisko:

I miejsce: KGW Nowa Dąbia

II miejsce: KGW :Rososzanki” z Rososzy, KGW „Szlacheckie Gwiazdeczki” z Grabowa Szlacheckiego,

III miejsce: KGW Zawitała, KGW Lendo Ruskie

W konkursie kulinarnym zwyciężyli:

I miejsce: KGW „Szlacheckie Gwiazdeczki” z Grabowa Szlacheckiego

II miejsce: KGW Lendo Ruskie, KGW Bobrowniki

III miejsce: KGW Kłoczew, Aktywne KGW Zalesie

Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności i talentu.

Organizatorem wydarzenia był Powiat Rycki. Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” nagrodziła zwycięzców konkursu kulinarnego nagrodami pieniężnymi.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Materiały na WZC w dniu 26 czerwca 2024 r.

Zaproszenie na WZC w dniu 26.06.2024 r.

Ryki, dnia 27 maja 2024 r.

 

Członkowie Stowarzyszenia

LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w  dniu   26.06.2024  r. o godzinie 15.30 – I termin , 15.45 – II termin.

Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia. Projekty Uchwał dostępne są  na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwał:
 10. a) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2023 r.
 11. b) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 12. c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2023r.
 13. d) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2023 r.
 14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 15. Zmiany statutowe.
 16. Powołanie Zespołu Monitorującego.
 17. Sprawy różne i dyskusja.
 18. Zamknięcie zebrania.

Wizyta w GAL del Ducato

Za nami wizyta studyjna na obszarze włoskiego partnera projektu współpracy GAL del Ducato, która dobyła się w dniach 13-18 maja br.  w ramach projektu współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość – Promocja”. W wizycie udział wzięło 50 osób z obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz LGD „Leśny Krąg” reprezentujących organizacje pozarządowe, samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, producentów produktów lokalnych.  Uczestnicy wyjazdu podnieśli wiedzę w zakresie promocji zasobów historycznych i przyrodniczych, walorów turystycznych obszaru, produkcji,  promocji i sprzedaży produktu lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w zakresie rozwoju  turystycznego obszaru.

Podczas spotkań z przedstawicielami gmin włoskich zostały wymienione dotychczasowe doświadczenia w zakresie promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 28.05.2024 r.

Ryki, dnia 20 maja 2024 r.

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 02260-6935-UM0314060/23 zawartej w dniu 25 lipca 2023 r. w zakresie zmiany wnioskowanego udziału środków własnych.
 7. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Warsztaty kulinarne w gminie Nowodwór

Cykl warsztatów kulinarnych realizowanych w ramach projektu pn. „Promocja walorów turystycznych obszaru” zakończył się w miejscowości Nowodwór w  dniu 11.05 br. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z kuchnią tradycyjną, zwyczajami i przyzwyczajeniami żywnościowymi z przeszłości. Kuchnia tradycyjna jako produkt lokalny może być wykorzystany dla rozwoju gospodarczego obszaru. W ramach zajęć praktycznych zostały przygotowane tradycyjne dania: pierogi z serem i miętą, pierogi z kapustą i grzybami, zupę rybną, karkówkę pieczoną, bociany, szarlotkę tradycyjną.  Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych potraw.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kulinarne w Krasnoglinach

Kolejne warsztaty kulinarne odbyły się w miejscowości Krasnogliny, w których  udział wzięli mieszkańcy gminy Ryki, chcący poszerzać swoje umiejętności kulinarne. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej, uczestnicy dowiedzieli się o zasadach kuchni regionalnej. W części praktycznej przygotowane zostały smaczne potrawy: marchwianka, świeżonka, łazanki z mięsem, rolada z kurczaka oraz strucla makowa. Ten rodzaj aktywności   to nie tylko wzbogacenie umiejętności kulinarnych ale też integracja społeczności lokalnej i umiejętność pracy w zespole. Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych przez uczestników potraw.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 1/2024/TPP na opracowanie i wydanie publikacji promującej produkty i zasoby lokalne, informujemy, iż została wybrana oferta spełniająca kryterium najniższej ceny złożona przez oferenta:

Print Profit sp. z o.o., Koźmin 27, 59-900 Zgorzelec

Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 3.885,00 zł brutto.

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 11/2024/PWTO na opracowanie i wydanie publikacji zawierającej najciekawsze przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami z wykorzystaniem produktu lokalnego, informujemy, iż została wybrana oferta spełniająca kryterium najniższej ceny złożona przez oferenta:

Agencja Wydawnicza „PAJ-PRESS” S.C. Andrzej Kucharczyk, Monika Kucharczyk, ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 5.250,00 zł brutto.

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 10/2024/PWTO na opracowanie i wydanie publikacji promującej walory przyrodnicze i historyczne, informujemy, iż została wybrana oferta spełniająca kryterium najniższej ceny złożona przez oferenta:

Print Profit sp. z o.o., Koźmin 27, 59-900 Zgorzelec

Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 3.885,00 zł brutto.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 64
W sumie: 454570