ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: czerwiec 2024

Materiały na WZC w dniu 26 czerwca 2024 r.

Zaproszenie na WZC w dniu 26.06.2024 r.

Ryki, dnia 27 maja 2024 r.

 

Członkowie Stowarzyszenia

LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w  dniu   26.06.2024  r. o godzinie 15.30 – I termin , 15.45 – II termin.

Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia. Projekty Uchwał dostępne są  na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie Uchwał:
 10. a) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2023 r.
 11. b) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 12. c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2023r.
 13. d) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2023 r.
 14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 15. Zmiany statutowe.
 16. Powołanie Zespołu Monitorującego.
 17. Sprawy różne i dyskusja.
 18. Zamknięcie zebrania.

Wizyta w GAL del Ducato

Za nami wizyta studyjna na obszarze włoskiego partnera projektu współpracy GAL del Ducato, która dobyła się w dniach 13-18 maja br.  w ramach projektu współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość – Promocja”. W wizycie udział wzięło 50 osób z obszaru LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz LGD „Leśny Krąg” reprezentujących organizacje pozarządowe, samorząd, przedsiębiorców, mieszkańców, producentów produktów lokalnych.  Uczestnicy wyjazdu podnieśli wiedzę w zakresie promocji zasobów historycznych i przyrodniczych, walorów turystycznych obszaru, produkcji,  promocji i sprzedaży produktu lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości w zakresie rozwoju  turystycznego obszaru.

Podczas spotkań z przedstawicielami gmin włoskich zostały wymienione dotychczasowe doświadczenia w zakresie promocji i rozwoju obszarów wiejskich.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 72
W sumie: 454578