ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: styczeń 2024

Zaproszenie na konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru oraz procedur wyboru i oceny operacji w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza do udziału w pracach nad :

– Procedurami wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2029,

– Procedurami wyboru i oceny grantobiorców,

– Kryteriami wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w  dniu 02 .02.2024 r. o godzinie 15.30.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 3/2023/TPP

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, że unieważnienia zapytanie ofertowe nr 3/2023/TPP na organizację wizyty studyjnej do Włoch dla 50 osób.

Stosownie do zapisów zapytania ofertowego (pkt IX. ppkt 2 lit. a), Zamawiający zastrzegł sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Informacja o wyborze oferty do zapytania 3/2023/TPP

W związku z zapytaniem Nr 3/2023/TPP na organizację wizyty studyjnej do Włoch dla 50 osób informujemy, iż została wybrana oferta spełniająca kryterium najniższej ceny złożona przez oferenta:

PERFEC LINGUA NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH – TŁUMACZENIA, UL. Pułaskiego 8, 08-530 Dęblin.

Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 229 500 zł brutto.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 6 lutego 2024 r.

 

   Członkowie Stowarzyszenia

 Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

  /wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w  dniu  06.02.2024 r. o godzinie 15.45 – I termin 16:00II termin.

Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania.
  2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy   Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
  3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Konsultacje społeczne  oraz przyjęcie Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach Lokalnej   Strategii Rozwoju  na lata 2023-2029 oraz podjęcie Uchwały.
  6. Konsultacje społeczne oraz zatwierdzenie Procedur wyboru i oceny grantobiorców i podjęcie Uchwały.
  7. Konsultacje społeczne oraz zatwierdzenie kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów i podjęcie Uchwały.
  8. Konsultacje społeczne oraz zatwierdzenie Regulaminu pracy Rady i podjęcie Uchwały.
  9. Sprawy różne i dyskusja.
  10. Zamknięcie zebrania.

 

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Uchwala Nr 1.2024 – Wybór Przewodniczacy

Uchwala Nr 2.2024 – Wybór sekretarza

Uchwała Nr 3.2024 – Procedura operacji

Uchwała Nr 4.2024 – Procedura granty

Uchwała Nr 5.2024- Kryteria wyboru

Uchwała Nr 6.2024- Regulamin Rady

Procedura ustalania kryteriów wyboru

Procedura wyboru i oceny operacji

Procedura wyboru i oceny Grantobiorców

Kryteria wyboru Grantobiorców

Kryteria-wyboru-operacji-2024

Regulamin pracy Rady

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/PWTO na wyznaczenie szlaku rowerowego w gminie Stężyca, Dęblin, Ryki, Nowodwór, Kłoczew, Ułęż dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach

Zapytanie ofertowe nr 1/2024/PWTO na wyznaczenie szlaku rowerowego w gminie Stężyca, Dęblin, Ryki, Nowodwór, Kłoczew, Ułęż dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach

Koncepcja szlaków rowerowych

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 131
W sumie: 443343