ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: grudzień 2023

Konsultacje społeczne w zakresie tworzenia nowych Lokalnych kryteriów wyboru

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie tworzenia nowych Lokalnych kryteriów wyboru. 

 

 

Punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” serdecznie zaprasza Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD do udziału w pracach nad Procedurami wyboru projektów oraz grantobiorców a także lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które są planowane do realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, samorządy, instytucje kultury oraz mieszkańców z obszaru gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com w  w Punkcie Informacyjnym mieszczącym się siedzibie biura LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 w sprawie zakresu wskazanego poniżej.

Informacje można uzyskać również pod Nr tel. 81 8652095.

Swoje postulaty można zgłaszać również w gminach członkowskich.

 

Zakres działania punktu:

Procedura oceny i wyboru projektów 

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Grantobiorców i ich zmiany oraz aktualizacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

7 milionów złotych na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Z wielką radością informujemy, iż w dniu 14.12.2023 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej na obszar powiatu ryckiego z udziałem społeczności lokalnej. Środki te przeznaczone zostały na działania aktywizacyjne z uwzględnieniem seniorów i młodzieży, modernizację i budowę infrastruktury niekomercyjnej, rozwój przedsiębiorczości, zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego. W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w proces przygotowania dokumentu.

Szkolenie z zakresu produkcji, sprzedaży i certyfikacji produktów lokalnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza do udziału w szkoleniu „Jak rozwijać lokalną przedsiębiorczość w obszarze produktów lokalnych?”

 Szkolenie skierowane jest do

– producentów produktów lokalnych,

– przedstawicieli organizacji pozarządowych,

– Lokalnych Liderów,

– rolników,

– mieszkańców obszaru objętego LSR zainteresowanych tematyką szkolenia. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Turystyka – Przedsiębiorczość – Promocja”. Przeprowadzenie szkolenia ma na celu przekazanie wiedzy w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i promocję produkcję, sprzedaży i certyfikacji produktów lokalnych.

Szkolenie odbędzie się 20 stycznia 2024 r. w Centrum Kultury i Sportu w Rykach przy ul. Warszawskiej 11  w godzinach  9:00-14:00.

Rejestracja uczestników szkolenia od godz. 8.30.

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny złożyć zgłoszenia w terminie do 29 grudnia 2023 r. na adres siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki.

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na posiedzenie Rady, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. o godz. 15.40 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 13.11.2023 – 27.11.2023 r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 39
W sumie: 433126