ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 3 listopada 2023

Zawarta umowa na realizację projektu współpracy

W dniu 25 października 2023 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  współpracy pn. „Turystyka-Przedsiębiorczość-Promocja ” o akronimie TPP. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego oraz Lokalną Grupą Działania DEL DUCATO z Włoch.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Cel szczegółowy 4: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.5 : Rozwój turystyczny obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

  • Wyjazd studyjny do Włoch na obszar LGD DEL DUCATO
  • Szkolenie z zakresu produkcji, certyfikacji i sprzedaży produktów lokalnych
  • Wydanie publikacji promującej produkty i zasoby lokalne

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 2
W sumie: 451279