ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: październik 2023

Informacja o wyborze oferty na wykonanie i dostawę kalendarzy trójdzielnych

Niniejszym informujemy, iż w ramach zapytania 7/2023  nadesłanych zostało 7  ofert na wykonanie i dostawę kalendarzy trójdzielnych.

Po przeanalizowaniu została wybrana oferta firmy Print Profit sp. z o.o, która spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i zaoferowała najkorzystniejsze warunki wykonania usługi.

Dziękujemy za nadesłanie ofert, za zainteresowanie i zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na kolejne zapytania.

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie nr 4/2023 – Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

 

Załączniki:

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Wyjaśnienie do kryterium Wnioskowany udział środków własnych

Wyjaśnia się, iż w ramach kryterium Wnioskowany udział środków własnych – wkład własny liczony będzie jako stosunek kosztów całkowitych związanych z realizacją operacji do wnioskowanej kwoty pomocy.

Koszty niezwiązane z planowaną do realizacji operacją nie będą liczone w ramach tego kryterium jako udział własny.

Spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej

W dniu 29 września 2023 r. odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty wizyty studyjnej. Uczestnicy spotkania mieli okazję pozyskać wiedzę z zakresu rozwoju przedsiębiorczości a także źródeł finansowania. Była to okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu. Dyskusja dotyczyła potencjału obszaru jaki można wykorzystać dla rozwoju przedsiębiorczości.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 70
W sumie: 454576