ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 26 września 2023

Podpisana umowa na realizację projektu współpracy

W dniu 6 września 2023 r. została podpisana umowa na realizacje projektu  współpracy pn. „Promocja walorów turystycznych obszaru ” o akronimie PWTO. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Leśny Krąg” z Janowa Lubelskiego.

Celem projektu jest promocja obszaru LGD i jego walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym turystyki poprzez wzrost oferty turystycznej i rekreacyjnej na obszarze wiejskim.

Projekt realizuje cele Lokalnej Strategii Rozwoju: Cel ogólny 2: Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, Cel szczegółowy 1 : Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia, Cel szczegółowy 2: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju działalności gospodarczej, Cel szczegółowy 4: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe, Przedsięwzięcie 4.5 : Rozwój turystyczny obszaru.

W ramach projektu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie realizować działania:

  • Utworzenie Regionalnego Muzeum Ceglarstwa,
  • Produkcja i emisja przez TVP Lublin 7 spotów promujących walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru LGD,
  • Wyznaczenie ścieżki rowerowej w gminie Ułęż na odcinku ok. 27 km,
  • Przygotowanie dokumentacji oraz wyznaczenie ścieżek rowerowych na obszarze gminy Stężyca, Dęblin, Ryki, Nowodwór, Kłoczew na odcinku ok. 120 km,
  • Wydanie publikacji promującej zasoby lokalne obszaru powiatu ryckiego,
  • Wydanie publikacji zawierającej najciekawsze przepisy kulinarne wraz ze zdjęciami z wykorzystaniem produktu lokalnego,
  • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych,
  • Zakup materiałów promocyjnych.

 

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Jubileusz 45-Lecia Chóru Seniora „Zorza”

W dniu 14 września 2023 r. Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy świętował 45-Lecie swojej działalności artystycznej. Uroczystości towarzyszyła wspaniała atmosfera. Mnóstwo ciepłych słów popłynęło w stronę naszych Kochanych Seniorów.

Na przestrzeni 45 lat, chór uświetniał uroczystości, imprezy i spotkania o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Uczestniczył w przeglądach, konkursach i festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Chór ma w swoim repertuarze pieśni i piosenki – religijne, patriotyczne, biesiadne, ludowe i okazjonalne.

Przy tej okazji nie mogło zabraknąć występu Jubilatów. Gościnnie wystąpiły zaprzyjaźnione chóry seniorów „Jesienna Róża” z Dęblina, „Relaks” z Ryk oraz „Relaks” z Kozienic.

W uroczystości wzięły udział władza lokalna, powiatowa i wojewódzka, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji. Za działalność artystyczną Jubilatom złożono gratulacje, podziękowania, były też kwiaty i życzenia.

Życzymy Członkom Chóru  kontynuowania śpiewaczej pasji oraz wielu sukcesów  w kolejnych latach działalności.

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 22
W sumie: 413703