ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 7 czerwca 2023

LSR na lata 2023-2029 przyjęta i złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Szanowni mieszkańcy,
07 czerwca 2023 r. LGD złożyła Wniosek o wybór LSR na lata 2023-2029.
LSR to dokument w oparciu, o który LGD w latach kolejnych będzie wdrażała swoje działania na rzecz lokalnej społeczności.
Działania te zostały wspólnie z Państwem (z mieszkańcami, sołtysami, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, w tym KGW, OSP, MDP, przedsiębiorcami) wypracowane i pozwoliły określić kierunek działania LGD – cele i wizję rozwoju.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w opracowaniu NOWEJ LSR.
Cieszymy się, że wspólnie udało nam się opracować dokument, który wytycza kierunek działania LGD na kolejne lata.

Informacja o wyborze oferty do zapytania Nr 3/2023

Informacja o wyborze oferty

W związku z zapytaniem Nr 3/2023 na dostawę zasobników z tonerem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informujemy, iż została wybrana oferta spełniająca kryterium najniższej ceny złożona przez oferenta:

DRUKSTAR Wojciech Wierzbicki, ul. Króla Wł. Jagiełły 13/7, 25-634 Kielce

Oferent zaproponował najniższą cenę w kwocie 7033,14 zł brutto.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 63
W sumie: 454569