ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 23 maja 2023

Materiały na WZC w dniu 31.05.2023 r.

 

Podpisana umowa na realizację projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

9 maja 2023 r.   w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy ul. M. C. Skłodowskiej 3,  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w imieniu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”   podpisaliśmy  umowę  na realizację projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych dla rozwoju gospodarczego woj. lubelskiego w oparciu o dobre praktyki”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Ryckim.

Planowana do realizacji operacja polegać będzie na organizacji:

1)  wizyty studyjnej, w której  udział weźmie 40 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich

2) spotkania mającego na celu upowszechnianie rezultatów wizyty studyjnej.

Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarze województwa lubelskiego.

Operacja zostanie zrealizowana w formie wyjazdu studyjnego oraz spotkania mającego na celu przekazanie zdobytej wiedzy innym i dyskusja dotycząca rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej mającej wpływ na rozwój przedsiębiorczości przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Pozyskana wiedza wykorzystana zostanie na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego  obszaru wiejskiego. Przyczyni się do włączenia społecznego poprzez tworzenie nowych miejsc pracy a w konsekwencji ograniczenia ubóstwa i wzrost poziomu i jakości życia poprzez pozyskanie dodatkowych źródeł dochodu w gospodarstwach.

Projekt ma na celu pobudzenie do podjęcia własnych inicjatyw i zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia bezrobocia i poprawę warunków życia na wsi.

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 72
W sumie: 451274