ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 11 maja 2023

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 31 maja 2023 r.

Ryki, dnia 11 maja 2023

 

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w  dniu  31.05.2023 r. o godzinie 15.30 – I termin , 15.45 – II termin.

Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej  www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 1. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Zarząd LGD.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Podjęcie Uchwał:

a) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2022r.

b) Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.

c) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Bilansu oraz zysków i strat za rok rozrachunkowy 2022 r.

d) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2022 r.

10. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 1. Zmiany statutowe.
 2. Uzupełnienie składu Zarządu.
 3. Uzupełnienie składu Rady.
 4. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 5. Sprawy różne i dyskusja.
 6. Zamknięcie zebrania.

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 2
W sumie: 451279