ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 10 maja 2023

Szkolenie z zakresu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 8 maja 2023 r. pracownicy biura Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Porozumienie Na Rzecz Rozwoju i Współpracy Lokalnych Grup Działania Województwa Lubelskiego w zakresie „Opracowania nowych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027” zgodnie z wymaganiami konkursowymi. Szkolenie przeprowadziła pani Marzena Cieślak – ekspertka w zakresie wdrażania Podejścia Leader w Polsce. W szkoleniu udział wzięło 20 przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego.

Budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia do konsultacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” poniżej przedkłada do konsultacji społecznych budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: lgdryki@gmail.com , poprzez formularz kontaktowy www.lokalnagrupadzialania.pl zakładka Kontakt, osobiście w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 lub telefonicznie Nr tel. 81 8652095.

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu na wybór LSR

Formularz zgłoszeń i wniosków

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 61
W sumie: 454567