ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 22 września 2022

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 29.09.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje o terminie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29  o godz. 15:30.

Program spotkania:

  1. Zasady przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji.
  2. Ocena i lokalne kryteria wyboru operacji.
  3. Wniosek i biznesplan.
  4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

 

ROZPOCZĘCIE MONTAŻU INSTALACJI OZE

Numer umowy:  01347-6935-UM0312635/20

Tytuł operacji: Rozpoczęcie montażu instalacji OZE

Czas realizacji: 08.10.2020 – 30.12.2021 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
  • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

  • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 124 495,99 zł

Opis operacji:  W ramach operacji planowany był zakup: podnośnika koszowego, zestawu niezbędnego do certyfikacji F-gaz, zestawu elektronarzędzi, zestawu drabin oraz zestawu biurowego. Celem końcowym operacji było rozpoczęcie usługi montażu instalacji produkujących energię z OZE jakim są pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Celem pośrednim było otworzenie działalności gospodarczej na terenie LGD  co wpisuje się w cel szczegółowy LSR.

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 125
W sumie: 336947