ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: wrzesień 2022

Wizyta studyjna

Jednym z działań zrealizowanych w ramach projektu  Innowacyjne rozwiązania w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich” był wyjazd studyjny zorganizowany w dniach 22-25 września 2022 r.   Celem wizyty studyjnej było pozyskanie wiedzy w zakresie produktu lokalnego, stanowiącego materialne i niematerialne dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i kulturowe.  Odwiedziliśmy miejscowości, w których  zrealizowane zostały projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  Powstały muzea, izby pamięci, miejsca integracji społecznej, miejsca pamięci historycznej. Trasa wyjazdu studyjnego obejmowała takie miejscowości jak m.in.: Pniewo, Kostrzyn, Czelin,  Cedynia i inne. W ostatnim dniu odwiedziliśmy miasto Szczecin, gdzie w Zamku Książąt Pomorskich  obejrzeliśmy widowisko plenerowe popularyzujące Dzieje Księstwa Pomorskiego – Święto Gryfa.

.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Warsztaty wikliniarskie

Warsztaty wikliniarskie zostały przeprowadzone w dniu 4 września 2022 r. w Stężycy oraz 18 września 2022 r. w miejscowości Leopoldów w ramach projektu  „My i Nasze Dziedzictwo”         – twórczość ludowa”. Podczas warsztatów, uczestnicy poznali podstawowe sploty wikliny i uwili proste przedmioty.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Twórców Ludowych, którzy przekazali tradycje rękodzielnicze młodemu pokoleniu.

Bogactwem wsi polskiej, oprócz ziemi i ludzi, są kultura i tradycje. Jednym z ważnych elementów dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny są tradycje rękodzielnicze w tym wikliniarstwo, wycinanki, rzeźba,  folklor, produkty kulinarne, haft i inne.

Upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego to zagadnienie bardzo ważne.

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie niematerialnym tożsamość regionu.  Ochrona wartości niematerialnych regionu  jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości lokalnej.

Wartości te można wykorzystać jako produkt turystyczny, który rozwija obszary wiejskie i wpływa na jakość życia mieszkańców.

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Warsztaty sztuki ludowej

Warsztaty sztuki ludowej zostały przeprowadzone w dniu 4 września 2022 r. w Stężycy oraz 18 września 2022 r. w miejscowości Leopoldów w ramach projektu  „My i Nasze Dziedzictwo”         – twórczość ludowa”. Podczas warsztatów, uczestnicy pozyskali umiejętności tworzenia ozdób z wykorzystaniem słomy i bibuły.

Rękodzielnictwo jest odzwierciedleniem tradycji panujących na określonym obszarze.

Zapoznanie się z dorobkiem naszych przodków jest bardzo ważne. Możemy w ten sposób dowiedzieć się w jaki sposób powstały używane przez nas przedmioty oraz poznawać dawną tradycję i kulturę. Tradycje, obyczaje i wartości dziedziczone po poprzednich pokoleniach określają naszą tożsamość – kulturową, narodową, lokalną czy wyznaniową. Przekazanie i upowszechnianie  wiedzy uczestnikom projektu w zakresie kultury i tradycji takich jak lokalnego produktu, lokalnego rękodzieła, kuchni regionalnej wpłynie na podtrzymanie dziedzictwa kulturowego mieszkańców obszarów wiejskich.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne zostały przeprowadzone w dniu 11.09.2022 r.  w miejscowości Nowodwór. przez kucharzy z firmy M.P.&A.T s.c. A. Jurkowska, M. Jurkowski, P. Cybula, T. Bakiera Grabowce Dolne. Warsztaty mają na celu naukę i pozyskanie przez uczestników projektu umiejętności w zakresie kuchni regionalnej.

Program warsztatów obejmował

 1. a) Zapoznanie i prezentacja uczestników.
 2. b) Przygotowanie niezbędnych produktów
 3. c) Przygotowanie niezbędnego sprzętu (stolnice, noże, fartuchy).
 4. d) Omówienie składników, przepis.
 5. e) Warsztaty, przygotowanie potrawy.
 6. f) Degustacja i ocena.

 

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Informacja o spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w dniu 29.09.2022 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje o terminie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w dniu 29.09.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29  o godz. 15:30.

Program spotkania:

 1. Zasady przyznawania pomocy finansowej na realizację operacji.
 2. Ocena i lokalne kryteria wyboru operacji.
 3. Wniosek i biznesplan.
 4. Zobowiązania wynikające z umowy o przyznanie pomocy.

 

ROZPOCZĘCIE MONTAŻU INSTALACJI OZE

Numer umowy:  01347-6935-UM0312635/20

Tytuł operacji: Rozpoczęcie montażu instalacji OZE

Czas realizacji: 08.10.2020 – 30.12.2021 ( od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację:  Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Cel ogólny: Rozwój gospodarczy obszaru z  wykorzystaniem lokalnego potencjału.

Cel szczegółowy: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu  zatrudnienia.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w istniejących firmach: 1 miejsce pracy
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy w istniejących firmach : 1 miejsce pracy

Wskaźniki produktu:

 • Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 1 szt.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 124 495,99 zł

Opis operacji:  W ramach operacji planowany był zakup: podnośnika koszowego, zestawu niezbędnego do certyfikacji F-gaz, zestawu elektronarzędzi, zestawu drabin oraz zestawu biurowego. Celem końcowym operacji było rozpoczęcie usługi montażu instalacji produkujących energię z OZE jakim są pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Celem pośrednim było otworzenie działalności gospodarczej na terenie LGD  co wpisuje się w cel szczegółowy LSR.

 

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie nr 3/2022/P – Założona i zarejestrowana nowa firma

 

Załączniki:

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR 

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów

Warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne

Lokalna Grupa Działania ”Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje
projekt pt. „My i Nasze Dziedzictwo – twórczość ludowa”. W ramach
projektu realizowane są warsztaty wikliniarskie, sztuki, ludowej, kulinarne,
konkurs kulinarny oraz spot promujący powiat rycki.
Warsztaty kulinarne zostały przeprowadzone w dniu 3.09.2022 r.
Uczestnicy warsztatów kulinarnych w miłej atmosferze poznawali zasady
kuchni regionalnej, techniki gotowania. Następnie przystąpili do
przygotowania miejsc pracy. Produktem końcowym były pierogi z farszem
w różnych smakach takich jak ser, mięso, kapusta z grzybami, śliwki z
jagodami. Warsztaty odbyły się na świeżym powietrzu. Wydarzeniu
towarzyszyła miła atmosfera, dobra zabawa.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zaradzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Wąsowska Anna
Prezes LGD

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 71
W sumie: 346376