ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 15 listopada 2021

Następne dodatkowe pieniądze na rozwój powiatu ryckiego pozyskane przez LGD

Następne dodatkowe pieniądze na rozwój powiatu ryckiego

pozyskane przez LGD

 

Następne dodatkowe pieniądze w kwocie 472000 Euro popłynęły dla naszej Lokalnej Grupy Działania z przeznaczeniem na rozwój powiatu ryckiego. Z dodatkowych środków skorzystają osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie powiatu ryckiego, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą oraz na rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej.  W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na działania związane z utworzeniem nowego podmiotu gospodarczego przeznaczono kwotę 165200,00 euro, co stanowi kwotę ponad 700 tys. zł. Natomiast na rozwój świetlic wiejskich i miejsc rekreacji przeznaczona została kwota ponad 1,4 mln zł. Środki finansowe pochodzą z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie finansowe dla jednego Beneficjenta na działania związane z podjęciem działalności gospodarczej stanowi kwotę 100.000 zł. W ramach dodatkowo pozyskanych środków finansowych powstanie 7 nowych firm na terenie powiatu ryckiego.

Należy podkreślić, iż pierwotny budżet na działania  w zakresie wsparcia finansowego podmiotów z obszaru powiatu ryckiego stanowił kwotę 1.550.000,00 Euro. W wyniku prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, nasza LGD otrzymała już po raz trzeci dodatkowe środki finansowe. Dzięki czemu budżet LGD wzrósł ponad 50%.

Zakończenie projektu „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ”

Zakończenie projektu „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ”

W październiku br. zakończył się projekt pn. : „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim”, dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach zadania odbyły się konkursy plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu ryckiego. Projekt zrealizowany został przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach w partnerstwie z Powiatem Ryckim.

Konkursy skierowane były do uczniów ze szkół oraz instytucji kultury z terenu gmin: Ryki, Dęblin, Stężyca, Kłoczew, Nowodwór i Ułęż. Konkursy zostały przeprowadzone w dwóch etapach: gminnym i powiatowym. Celem projektu było m.in. zdobywanie i pogłębianie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej dotyczącej walorów przyrodniczych powiatu ryckiego, pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zdobywanie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody i dziedzictwa kulturowego, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.

W konkursie plastycznym udział wzięło się 160 uczniów z 12 placówek oświatowych:

– w I kategorii – I-II klasa szkoły podstawowej – 81 osób

– w II kategorii – III-IV klasa szkoły podstawowej – 79 osób.

Konkurs fotograficzny został skierowany do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej i szkół średnich.

W konkursie fotograficznym udział wzięło 39 uczniów z 14 placówek oświatowych:

– w I kategorii – V – VIII klasa szkoły podstawowej – 33 osób

– w II kategorii – szkoły średnie – 6 osób.

Komisja Konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich Uczestników konkursów. Dla Zwycięzców nagrody książkowe oraz dyplomy. Dla pozostałych uczniów  podziękowania oraz drobne upominki.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 70
W sumie: 346375