ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: październik 2021

Zaproszenie na Seminarium pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości”

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

Celem operacji jest rozwój współpracy oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

W ramach operacji zapraszamy do udziału w seminarium w dniu 29 października 2021 pn. „Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości” (6 godzin) w zakresie:

-Zagadnienia organizacyjno-prawne zw. z produkcją cydru i przykłady regulacji prawnych.

– Zagadnienia związane z odmianami jabłek uprawianych w Polsce i ich przydatności pod kątem wytwarzania cydru

– Zagadnienia związanie z technologią produkcji oraz marketingu cydru

– Panel sommalierski oraz prezentacja cydrów rzemieślniczych

Gwarantujemy wykładowców o umiejętnościach praktycznych posiadających rzetelną wiedzę i doświadczenie w tematyce objętej szkoleniem

Miejsce seminarium; Hotel Dwa Księżyce; Kazimierz n. Wisłą

Dla uczestników gwarantujemy materiały szkoleniowe, obiad oraz przerwę kawową

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z obszaru województwa lubelskiego, reprezentujące następujące grupy osób;

-rolników/sadowników specjalizujących się w produkcji jabłek- zajmujących się produkcją sadowniczą

-osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców -producentów cydru/jabłecznika

-przedstawicieli organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD

-przedstawicieli organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego;

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do 27 października 2021 do godz. 16.00 na adres wwilkos@interia.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uczestników operacji zostaną podane na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru www.zacydrowani.com oraz partnerów operacji.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021/LokMar na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „ Budowa 7 drewnianych altan z wyposażeniem i posadzką z kostki brukowej wraz z obrzeżami”.

Zapytanie ofertowe 4/2021/LokMar

Zaproszenie na szkolenie

 

                                                                                        Sz.P.

                                                                                              Członkowie Zarządu,

                                                                                              Rady, Komisji Rewizyjnej

                                                                                              Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach realizując zapisy umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  w dniu:

19 października 2021 r. w godzinach od 15.30-20.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29.

Szkolenie adresowane jest dla kadry biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Uczestnictwo w szkoleniu wszystkich Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Biura jest obowiązkowe.

Tematyka szkolenia  obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Ogólne zasady przyznawania pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
  2. Procedura oceny i wyboru operacji.

Po szkoleniu odbędzie się I posiedzenie Rady w nowym składzie.

Program posiedzenia:

  1. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
  2. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01548-6935-UM0312958/21 zawartej w dniu 20.07.2021 r. na realizację operacji pn. „Modernizacja budynku przy MDK w Dęblinie w celu utworzenia Regionalnej Izby Historycznej” w zakresie zmiany terminu zakończenia operacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Przedłużenie terminu składania prac konkursowych! – „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim

Przedłużenie terminu składania prac konkursowych!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu fotograficznego oraz konkursu plastycznego  realizowanych w partnerstwie z Powiatem Ryckim w ramach projektu  pt. „Poznaj Ziemię Rycką” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nabór prac potrwa do 15 października 2021 r.

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Karta Zgłoszenia Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Karta Zgłoszenia Konkurs Fotograficzny

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 78
W sumie: 346383