ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Projekty

Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej

Numer umowy: 00887-6935-UM0311553/18

Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Ryki poprzez utworzenie nowoczesnej firmy geodezyjnej.

Czas realizacji: 21.12.2018 r. – 05.12.2019 r.(od dnia zawarcia umowy do dnia wypłaty płatności końcowej).

Zakres w ramach którego zrealizowano operację: Rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Nazwa przedsięwzięcia w ramach LSR: Założona i zarejestrowana nowa firma.

Kwota uzyskanego dofinansowania: 100 000 zł

Koszty całkowite realizacji operacji: 103 400 zł

Opis operacji: Celem operacji było utworzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług geodezyjnych tj. tworzenie map do celów projektowych; geodezyjna obsługa inwestycji; wyznaczanie działek budowlanych; punkty graniczne; tyczenie budynków; tworzenie ortofotomap;  inwentaryzacja budynków, budowli i uzbrojenia terenu; inwentaryzacja kopalń i wyrobisk; inwentaryzacja placów budowy; badania skanerem 3D, a także utworzenie nowych miejsc pracy na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 

Przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy z oznakowaniem, małą architekturą i oświetleniem LED

Nazwa instytucji: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rykach

Nr umowy: 00861-6935-UM0311505/18

Kwota dofinansowania: 214 796,00 zł

Ogólna wartość projektu: 322 227,89 zł

Intensywność pomocy: 70%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły przebudowa ciągu pieszego na ciąg pieszo-rowerowy (0,587 km), mała architektura ( ławki parkowe, stół parkowy, stół parkowy do gry w szachy z siedziskami, stojak na rowery, kosze na śmieci), oznakowanie, oświetlenie ( 16 szt. latarń z oprawkami LED).

Cel projektu: Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się się do poprawy poziomu i jakości życia, wzrostu aktywności społeczności lokalnej, upowszechniania kultury fizycznej i promowania postaw zdrowego  stylu życia ze szczególnym zwróceniem uwagi na grupy docelowe projektu; osoby 60+ oraz dzieci i młodzież. W wyniku realizowanej inwestycji powstał ciąg pieszo – rowerowy z małą architekturą o długości 586,70 m i szer. 2,5 m, oznakowany ( lokalizacja oznakowań w planie sytuacyjnym), oświetlony, który ułatwi korzystanie  z  istniejącej siłowni, placu zabaw oraz boiska osiedlowego  ale przede wszystkim umożliwi bezpiecznie korzystanie z otaczających szlaków rowerowych w tym  Ryki -Bobrowniki – Leopoldów o dł. ok. 50 km.

Remont budynku Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie

Nazwa instytucji: Miasto Dęblin

Nr umowy: 00546-6935-UM0310710/17

Kwota dofinansowania: 576 531,52 zł

Ogólna wartość projektu: 679 200 zł

Intensywność pomocy: 63,63 %

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły: wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej, wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan., wymiana wewnętrznej instalacji c.o., roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynki, posadzki i podłogi, roboty malarskie i okładzinowe wewnętrzne, ślusarka i stolarka wewnętrzna.

Cel projektu:  Stworzenie lepszych warunków dla rozwoju lokalnej społeczności, integracji międzypokoleniowej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń poprzez remont Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie.

Piękna Kraina – Gmina Ułęż – wydanie przewodnika Gminy Ułęż

Nazwa Grantobiorcy: Gmina Ułęż

Tytuł projektu: Piękna Kraina – Gmina Ułęż – wydanie przewodnika Gminy Ułęż

Wartość projektu: 9 936,50 zł

Wartość dofinansowania: 9 936,50 zł

Cel: Promocja turystyki, rekreacji i aktywnego wypoczynku. Poprawa jakości życia oraz rozwoju tożsamości społeczności lokalnej.

Opis projektu: Wydanie 1000 egzemplarzy publikacji promującej walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Gminy Ułęż, pn. „Piękna kraina – Gmina Ułęż”. Publikacja zawiera: fotografie, rys historyczny, ciekawostki, legendy, atrakcje turystyczne, mapy, bazy noclegowe, miejscowości gminy itp.

Nasza Mała Ojczyzna – wydanie publikacji składającej się z płyty DVD oraz folderu

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn

Tytuł projektu: Nasza Mała Ojczyzna – wydanie publikacji składającej się z płyty DVD oraz folderu

Wartość projektu: 8 185,00 zł

Wartość dofinansowania: 8 000,00 zł

Cel: Promowanie walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturowych ( pieśni obrzędowe i zwyczajne, stroje ludowe) gminy Kłoczew

Opis projektu: Wydanie publikacji pt. „ Moja Mała Ojczyzna” składającego się z płyty DVD oraz folderu w formie miniksiążeczki . Na płycie znajdują się nagrania teledysków zespołu ludowego „Kawęczyn”. Płyta nosi tytuł „Rok obrzędowy na wsi”. Nakład publikacji: 400 sztuk folderów i 400 sztuk płyt DVD.

Informator turystyczny Ryk i okolic

Nazwa Grantobiorcy: Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tytuł projektu: Informator turystyczny Ryk i okolic

Wartość projektu: 11 100,00 zł

Wartość dofinansowania: 11 100,00 zł

Cel: Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych oraz dziedzictwa kulturowego miejscowości Ryki

Opis projektu: Wydanie w nakładzie 1 000 szt. „Informatora turystycznego Ryk i okolic” zwierającego : charakterystykę miejscowości Ryki, krótki rys historyczny, kulturowy, przyrodniczy i gospodarczy, liczne materiały w tym zdjęcia fotograficzne ukazujące zasoby i walory miejscowości.

Spacer po Dęblinie – wydanie folderu informacyjnego wraz z mapą regionu

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Eko – Reset

Tytuł projektu: Spacer po Dęblinie – wydanie folderu informacyjnego wraz z mapą regionu

Wartość projektu: 9 963,00 zł

Wartość dofinansowania: 9 963,00 zł

Cel: Promocja walorów turystycznych i przyrodniczych Miasta Dęblin

Opis projektu: W ramach projektu zaprojektowano i wydrukowano publikację w postaci folderu ( 10 000 szt.) informacyjnego ze zdjęciami, promującego walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Miasta Dęblin oraz rozkładana mapą regionu. Publikacja jest źródłem wiedzy dla mieszkańców miasta Dęblin oraz odwiedzających miasto), pozwalającym uzyskać wiedze na temat tego jakie miejsca w mieście Dęblin warto odwiedzić, gdzie miło można spędzić wolny czas.

Skarby Ziemi Stężyckiej

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Kobiet „Liderki Wiejskie”

Tytuł projektu: Skarby Ziemi Stężyckiej

Wartość projektu: 19 740,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 792,00 zł

Cel: Promocja turystyczna Gminy Stężyca poprzez wydanie publikacji

Opis projektu: Wydanie albumu „Skarby Ziemi Stężyckiej” w nakładzie 1 000 szt., w formacie A4 zawierającego : charakterystykę Gminy Stężyca; krótki rys historyczny,  kulturowy, przyrodniczy i gospodarczy oraz liczne materiały w tym zdjęcia  fotograficzne  ukazujące zasoby  i walory Gminy Stężyca, przepisy kulinarne kuchni tradycyjnej regionalnej, ale także zdjęcia potraw regionalnych przygotowanych przez gospodynie domowe z obszaru Gminy Stężyca.

Poprzez śpiew i muzykę promujemy walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe naszej Gminy – wydanie publikacji

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Rozwoju Gminy Kłoczew

Tytuł projektu: Poprzez śpiew i muzykę promujemy walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe naszej Gminy – wydanie publikacji

Wartość projektu: 9 967,50 zł

Wartość dofinansowania : 9 967,50 zł

Cel: Promocja gminy Kłoczew poprzez promocję lokalnej twórczości z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego

Opis projektu: Wydanie publikacji multimedialnej (450 szt.)  składającej się z dwóch płyt. Film na płycie DVD –video ( 12 utworów patriotycznych i ludowych nagranych w plenerze oraz studio) oraz płyta CD-R ( 12 utworów) z utworami śpiewnymi przez Zespół „Kłoczewiacy”. Długość filmu to około 35-40 min. W filmie zostały zaprezentowane ujęcia z drona, które ukazują nowe spojrzenie na gminę Kłoczew, oraz poszczególne zabytki historyczne i patriotyczne.

Ostatnia Szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Borki

Tytuł projektu : Ostatnia Szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Wartość projektu : 16 730,00 zł

Wartość dofinansowania: 15 030,00 zł

Cel: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promocja obszaru w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze, historyczne i dziedzictwo kulturowe

Opis projektu: W ramach realizacji grantu opracowano 2 publikacje składające się z folderu turystycznego i nakręcenia filmu dokumentalnego pt. „Ostatnia szarża 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

– 1500 folderów

– 1500 płyt

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 3
W sumie: 229471