ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Strona Główna

Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Gmina Nowodwór zrealizowała projekt pod nazwą „Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała”.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Zawitała poprzez utworzenie otwartej strefy rekreacji.

Operacja realizuje cel ogólny 2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, cel szczegółowy 3 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez integrację i aktywizację społeczności lokalnej Planu działania, Przedsięwzięcie   3.1. Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne.

 W zakres rzeczowy projektu wchodziły uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu oraz ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci.IMG_1537-300x205

Źródło: strona internetowa Gminy Nowodwór

IMG_1542-300x200

Źródło: strona internetowa Gminy Nowodwór

Kampania promocyjna efektów wdrażania LSR

Zakończenie projektu współpracy

 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia 4.4 Promocja dziedzictwa przyrodniczego obszaru zrealizowany został projekt współpracy pn. „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. Projekt został zrealizowany na terenie powiatów  lubartowskiego, puławskiego, zamojskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, ryckiego. 

Celem operacji jest wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz.

W wyniku realizacji operacji  na terenie powiatu ryckiego  powstały dwa nowe obiekty infrastruktury turystycznej w miejscowości Dęblin i Bobrowniki oraz wydane publikacje w języku polskim i angielskim  promujące dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe obszaru objętego LSR.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 120
W sumie: 258968