ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie

 

                                                                                        Sz.P.

                                                                                              Członkowie Zarządu,

                                                                                              Rady, Komisji Rewizyjnej

                                                                                              Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach realizując zapisy umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się  w dniu:

19 października 2021 r. w godzinach od 15.30-20.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29.

Szkolenie adresowane jest dla kadry biorącej udział we wdrażaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Uczestnictwo w szkoleniu wszystkich Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Biura jest obowiązkowe.

Tematyka szkolenia  obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Ogólne zasady przyznawania pomocy w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 2. Procedura oceny i wyboru operacji.

Po szkoleniu odbędzie się I posiedzenie Rady w nowym składzie.

Program posiedzenia:

 1. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
 2. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 01548-6935-UM0312958/21 zawartej w dniu 20.07.2021 r. na realizację operacji pn. „Modernizacja budynku przy MDK w Dęblinie w celu utworzenia Regionalnej Izby Historycznej” w zakresie zmiany terminu zakończenia operacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

Przedłużenie terminu składania prac konkursowych! – „POZNAJ ZIEMIĘ RYCKĄ” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim

Przedłużenie terminu składania prac konkursowych!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  informuje o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu fotograficznego oraz konkursu plastycznego  realizowanych w partnerstwie z Powiatem Ryckim w ramach projektu  pt. „Poznaj Ziemię Rycką” – Kształtowanie postaw proekologicznych w powiecie ryckim współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

nabór prac potrwa do 15 października 2021 r.

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

Karta Zgłoszenia Konkurs Plastyczny

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Karta Zgłoszenia Konkurs Fotograficzny

XXI Dzień Papieski

XXI Dzień Papieski

Tegoroczny XXI Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem: „Nie lękajcie się”.

W celu uczczenia pamięci Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który wpisał się w kształtowanie najnowszych dziejów Polski i Europy  organizowany jest  Konkurs Plastyczny i Konkurs Literacki poświęcony Św. Janowi Pawłowi II, którego postać jest symbolem Niepodległości. W Konkursach mogą wziąć osoby zamieszkałe na ternie powiatu ryckiego. Serdecznie  zapraszamy do udziału w projekcie.

Organizatorami Powiatowych Konkursów są:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Powiat Rycki
 • Parafia Św. Zbawiciela w Rykach
 • Parafia św. Marcina Bpa w Stężycy
 • Gmina Ułęż
 • Gmina Nowodwór
 • Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach
 • Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

Informacje można uzyskać pod Nr tel. 81 8652095.

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu plastycznego

Regulamin i karta zgłoszenia konkursu literackiego

 

Dożynki wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej

Dożynki wojewódzkie w Lubyczy Królewskiej

Dożynki wojewódzkie, które odbyły się 12 września 2021 r. w Lubyczy Królewskiej były okazją do zaprezentowania dorobku kultury Lubelszczyzny i twórczości ludowej. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. dziękczynną w intencji rolników. Nieodłącznym elementem imprezy był konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, który jest symbolem zakończenia żniw i ciężkiej pracy rolnika. W konkursie wieńców dożynkowych z terenu powiatu ryckiego zostało nagrodzonych 7 wieńców:

III miejsce – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gęsia Wólka

Wyróżnienia: KGW Stara Dąbia, KGW Moszczanka, KGW Rososz, KGW Kłoczew, KGW Nowe Zadybie, Stowarzyszenie Kobiet „Wola Zadybska +”

Wydarzenie o zasięgu wojewódzkim było okazją do zaprezentowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oferty turystycznej naszego powiatu. Piękno naszego regionu i różnorodność oferty turystycznej pokazane zostało w postaci publikacji oraz potraw regionalnych przygotowanych przez KGW Stara Dąbia.

Powiat Rycki reprezentowany był przez przedstawicieli delegacji wieńcowych, Starostę Powiatu Ryckiego Pana Dariusza Szczygielskiego, Wicestarostę Monikę Kośmińską.

Serdeczne podziękowania za możliwość zaprezentowania naszego LGD na stoisku zorganizowanym przez Powiat Rycki.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Materiały na WZC w dniu 20 września 2021 r.

 

Lokalne Partnerstwa Wodne

Lokalne Partnerstwa Wodne

Spotkanie w sprawie tworzenia lokalnych partnerstw wodnych odbyło się w dniu 7 września 2021 r. z inicjatywy   LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.  Celem spotkania była identyfikacja problemów związanych z racjonalną gospodarką wodą na terenie naszego powiatu, przygotowanie listy zadań inwestycyjnych, które poprawią bilans wodny a także informacja na temat wszystkich potencjalnych źródeł finansowania, które pomogą w realizacji zidentyfikowanych w trakcie spotkania  inwestycji.

Gospodarowanie wodami w związku ze zmianami  klimatycznymi jest niezwykle ważnym zadaniem, bezpośrednio wpływającym  na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Susza i brak wody  w dobie zachodzących zmian klimatycznych pokazuje jak ważne i konieczne jest kompleksowe i zrównoważone gospodarowanie wodami. Wieloletnie zaniedbania w zakresie  gospodarowania wodą, melioracji czy retencji w kraju są bardzo duże.  W zależności od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Problemy te wymusiły zmiany w zakresie finansowania działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Dożynki w Gminie Nowodwór oraz Jubileusz 100-Lecia OSP Trzcianki

Dożynki w Gminie Nowodwór oraz Jubileusz 100-Lecia OSP Trzcianki

 

Dzień 12 września br. był uroczystym dniem dla mieszkańców miejscowości Trzcianki. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej ze Trzcianek obchodzili Jubileusz 100-lecia działalności. Mieszkańcy tej miejscowości byli jednocześnie Gospodarzem dożynek w gminie Nowodwór.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków oraz rolników, którą celebrował i homilię wygłosił ks. Wiesław Nestoruk – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Żabiance. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta działająca przy OSP w Rykach.  Mszę Świętą poprzedził przemarsz jednostek z powiatu ryckiego z pocztami sztandarowymi na plac OSP, gdzie odbywały się główne uroczystości. Otwarcia obchodów 100-Lecia OSP oraz dożynek gminnych dokonał Gospodarz Gminy Pan Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór oraz Prezes OSP Trzcianki druh Adam Kulik. Po czym uroczyście nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego.  Podczas uroczystej Mszy Św. ksiądz Proboszcz poświęcił przyniesione wieńce i płody rolne przez rolników gminy Nowodwór.

Następnie na strażaków ochotników posypał się grad odznaczeń. Najwyższym odznaczeniem tego dnia było wręczenie Złotego Znaku Związku dla jednostki OSP Trzcianki. Również zostali uhonorowani wieloletni ochotnicy za swoją działalność.  Do strażaków przemówili zaproszeni goście, składając najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje z okazji 100-lecia nieprzerwanej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciankach. Gratulacje oraz podziękowania za trud pracy złożył Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach Pan Piotr Łysoń. Po zakończonej uroczystości jubileuszowej swoje święto obchodzili rolnicy.

Dożynki będące świętem rolników, to czas w którym rolnicy składają podziękowanie za plony, ale również czas, w którym rolnicy odbierają podziękowania za trud ich pracy, od wszystkich, którzy korzystają z efektów ich pracy.

Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów nawiązujących do kultury ludowej. To również świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Jest okazją do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

Uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania działalności oraz przedstawienia oferty turystycznej Ziemi Ryckiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

Dożynki to również czas radości i zabawy, i tę miłą atmosferę podtrzymał zespół Pośpiechy.

Anna Wąsowska

 

Dożynki w Gminie Ułęż

W niedzielę 5 września 2021 r. Rolnicy z gminy Ułęż wyrazili wdzięczność   Bogu za urodzaj i szczęśliwe zbiory płodów rolnych. Uroczystość odbyła się w miejscowości Korzeniów na placu zrewitalizowanym ze środków LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników, Członków rodzin i mieszkańców, którą odprawili ks. mgr Wiesław Nestoruk  oraz Ks. mgr Marek Śliwa. W homilii Ksiądz Proboszcz nawiązał do ciężkiej pracy i poświęceniu rolników w produkcji żywności. Jednym z elementów Mszy Św. były przyniesione przez mieszkańców i rolników dary, które wydała Ziemia Ułęska. W dorocznym święcie plonów uczestniczył ksiądz dziekan Stanisław Chodźko – kapelan rolników, który poświęcił przyniesione wieńce.  Po zakończonej Mszy Św. Gospodarzowi Gminy Pani Barbarze Pawlak – Wójt Gminy Ułęż oraz Panu Jackowi Beczkowi – Przewodniczącemu Rady Gminy w Ułężu  został wręczony chleb owoc ziemi i pracy rąk ludzkich, który jest symbolem życia, sytości i radości, z przesłaniem aby dzielili Go sprawiedliwie, po czym zaprezentowano wieńce dożynkowe, arcydzieła sztuki ludowej. Podziękowania za trud i mozolną pracę na roli złożył Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, jednocześnie życząc aby  nigdy nie zabrakło chleba polskim rodzinom. Uroczystości towarzyszył festyn „Jabłkowy Piknik Rolniczy”. Na stoiskach zorganizowanych przez mieszkańców Gminy Ułęż można było skosztować potrawy, ciasta, musy przygotowane z jabłek.

Wśród kolejnych atrakcji było przedstawienie życia i pracy na roli w widowisku słowno-muzycznym przedstawionym przez Gminne Koło Teatralne z Ułęża.

Dożynki stanowią okazję do zabaw z powodu zakończenia zbiorów i ciężkiej pracy. Toteż zabawa trwała do późnych godzin nocnych przy dźwiękach muzyki.

Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również wzięło udział poprzez organizację stoiska promocyjnego, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji oraz ofertą turystyczną obszaru.

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 190
W sumie: 297942