ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Podsumowanie XVII Dnia Papieskiego

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest „Idźmy naprzód z nadzieją!”   Już po raz siódmy w gminie Stężyca  zostały zorganizowane uroczystości w wymiarze duchowym, artystycznym, sportowym. Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się 8 października 2017 r. W tym dniu zorganizowany został Gminny Bieg Papieski, w którym uczestniczyły  dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież a także dorośli.  Bieg odbył się obiekcie rekreacyjno-sportowym „Wyspa Wisła” w Stężycy, usytuowanym w obszarze chronionego krajobrazu NATURA 2000. Uczestnicy biegu mieli szansę doskonalić zdolności fizyczne w tej konkurencji sportowej.

Obchody XVII Dnia Papieskiego zakończyły się w dniu 14.10.2017 r. Koncertem, podczas którego wystąpili laureaci Konkursu Poezji Religijnej z placówek oświatowych gminy Stężyca oraz  Schola Radość ze Stężycy. Laureaci Konkursu Poezji Religijnej, Konkursu Plastycznego oraz Gminnego Biegu Papieskiego zostali uhonorowani nagrodami i pucharami.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 19.10.2017 roku

Ryki, dnia 11.10.2017 r.

                                           

 

Członkowie Rady Stowarzyszenia

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

 

                Na podstawie § 16 Regulaminu Rady zwołuję Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, które odbędzie się w dniu 19 października 2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach (ul. Karola Wojtyły 29).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego Posiedzenia Rady.
 4. Rozpatrzenie wniosku Marka Czopka o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00210-6935-UM0310491/17 zawartej dnia 31 sierpnia 2017 r. na realizację operacji pt. „Poprawa konkurencyjności firmy oraz poszerzenia zakresu usług poprzez zakup innowacyjnej koparki gąsiennicowej”  w zakresie terminu i miejsca  realizacji operacji.
 5. Informacja dotycząca stanu realizacji LSR.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem:

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

„VII Gminny Bieg Papieski”

BIEG PAPIESKI

Dnia 8 października w obiekcie rekreacyjno-wypoczynkowym „WYSPA WISŁA” w Stężycy  odbył się VII Gminny Bieg Papieski. Mimo pochmurnej aury  zjawiło się wiele osób.   Uczestnicy rywalizowali ze sobą w 12 kategoriach z podziałem na wiek i płeć uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale oraz podziękowania za udział w wydarzeniu.

Celem działań aktywizacyjnych:

– Propagowanie walorów turystycznych Ziemi Ryckiej

– Aktywizacja grup de faworyzowanych

– Promowanie zdrowego trybu życia

– Wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej

– Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego

– Kształtowanie zachowań prozdrowotnych

– Edukacja poprzez zabawę

– Obchody XVII Dnia Papieskiego „Idźmy naprzód z nadzieją”

– Uczczenie pamięci o Wielkim Polaku – Świętym Janie Pawle II, który kochał sport

– Propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa.

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrodu

Wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Razem dla Rozwoju” z Wyszogrodu

W dniu 30.09.2017 r. gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju” z/s w Wyszogrodzie. Goście realizowali projekt szkoleniowy pt. „Zrównoważony rozwój gospodarczy w oparciu o walory przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne rzeki Wisły”.  Wizyta studyjna rozpoczęła się od zwiedzania firmy JMP Flowers, która jest największym producentem kwiatów. Firma należy do czołówki światowej w uprawie anturium, róż i orchidei doniczkowej. Po wizycie w raju kwiatów zaprezentowaliśmy projekty zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem LGD  „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, wpływające na rozwój turystyki w gminie Stężyca. Ostatnim punktem wizyty był obiekt „Wyspa Wisła”, którego właścicielem jest Towarzystwo Przyjaciół Stężycy, które realizowało projekty ze środków LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego nr 16/2017 na dostawę pucharów , została wybrana oferta:

MOSAIC STUDIO Robert Kępka

 Wyboru dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Zaproszenie na konferencję 29 września 2017 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Burmistrzem Bychawy organizują konferencję pod tytułem „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski” jako pierwszy krok do rozwoju przedsiębiorczości. Seminarium odbędzie się w Bychawie w dniu 29 września br. rozpoczęcie o godzinie 10.

Nasi uczestnicy konferencji:

Rolnicy i przetwórcy żywności

Producenci wyrobów wpisanych na LPT

Lokalne Grupy Działania

Uczestnicy (wystawcy) wydarzeń promocyjnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

Konferencja byłaby otwarta dla wszystkich, a informacja o niej zostałaby umieszczona na naszej stronie internetowej

Czytaj dalej

Zaproszenie na szkolenie – Z pola do garnka

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie przystępuje do realizacji operacji „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Operacja skierowana jest do:

 • rolników:
 • produkujących metodami ekologicznymi,
 • zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,
 • będących w okresie konwersji,
 • młodych rolników,
 • doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,
 • przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 24
W sumie: 102210