ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 7.12.2018 r.

Uchwałą Nr 21/2018 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 7 listopada 2018 r. przystąpiono do aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 7 grudnia 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 21 grudnia 2018 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

 

.

 

Mieszkańcy Ziemi Ryckiej śpiewali dla Niepodległej

W dniu 25 listopada 2018 r. w miejscowości Kłoczew odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznej, Powstańczej i Żołnierskiej. Rok 2018 jest wyjątkowym, bowiem świętujemy 100 –Lecie Niepodległości. Śpiewem uczciliśmy radosny moment w dziejach naszej Ojczyzny. Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w kulturze narodowej naszego kraju. Śpiewem oddaliśmy hołd, tym którzy ofiarnie walczyli o wolność. Uroczystość otworzyła Pani Anna Żaczek – Dyrektor GOK w Kłoczewie, następnie gości zaproszonych powitała Anna Wąsowska – Prezes LGD. Uroczystość poprowadziła Pani Grażyna Kurek – Dyrektor GOK w Stężycy.

W niedzielne popołudnie uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Hymnu. Po czym 14 zespołów i chórów  zaprezentowało swój dorobek artystyczny. Przegląd zakończył się wspólnym odśpiewaniem Roty. W  uroczystości udział wzięli Pan Leszek Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego w Lublinie, Pan Piotr Łysoń –Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach, Pani Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż, Pan Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Pan Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, Pan Marek Cąkała – Przewodniczący Rady Gminy w Kłoczewie, Członkowie Zarządu LGD  oraz pracownicy biura, Zespoły i Chóry z powiatu ryckiego, mieszkańcy.

W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim uczestnikom wydarzenia, wszystkim którzy włączyli się w organizację, za udostępnienie obiektu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Wójta, Dyrektor GOK w Kłoczewie i pracowników.

Uroczystości towarzyszyła wystawa Patriotyczna.

Anna Wąsowska

Podsumowanie Obchodów XVIII Dnia Papieskiego

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest „Promieniowanie ojcostwa”.   Już po raz ósmy w gminie Stężyca  zostały zorganizowane uroczystości w wymiarze duchowym, artystycznym, sportowym. Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się 7 października 2018 r. W tym dniu zorganizowany został Gminny Bieg Papieski, w którym uczestniczyły  dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież a także dorośli.  Bieg odbył się obiekcie rekreacyjno-sportowym „Wyspa Wisła” w Stężycy, usytuowanym w obszarze chronionego krajobrazu NATURA 2000. Uczestnicy biegu mieli szansę doskonalić zdolności fizyczne w tej konkurencji sportowej.

Obchody XVIII Dnia Papieskiego zakończyły się w dniu 22.10.2018 r. Koncertem, który rozpoczął się występem Chóru Seniora „Zorza” ze Stężycy. W dalszej części koncertu wystąpili  laureaci Konkursu Poezji Religijnej  oraz  Schola Radość ze Stężycy. Laureaci Konkursu Poezji Religijnej, Konkursu Plastycznego oraz Gminnego Biegu Papieskiego zostali uhonorowani nagrodami i pucharami.

Celem wydarzenia było:

 • uczczenie pamięci o Wielkim Polaku – Świętym Janie Pawle II, który kochał sport.
 • Propagowanie walorów turystycznych obszaru objętego LSR.
 • Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
 • Edukacja poprzez zabawę.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Rodzinnie spędzenie wolnego czasu.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą liczne konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, aby wspólnie pielęgnować pamięć o największym z Polaków.

Organizatorami wydarzenia byli:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 • Parafia św. Marcina Biskupa w Stężycy
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

Spotkanie Integracyjne Chórów

Klub i Chór Seniora „Relaks” działający przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach włączył się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W dniu 18 października 2018 r. odbyło się Spotkanie Integracyjne Chórów, na którym zespół zaprezentował Swój dorobek artystyczny, prezentując pieśni patriotyczne. Po zakończonym koncercie złożono życzenia.

Rozwój przedsiębiorczości w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach jest jednym z Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielanie pomocy finansowej m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

W tym roku obchodzimy Jubileusz 10-Lecia działalności. Przez ten okres wpieraliśmy i nadal wpieramy działalność organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorców, osób fizycznych pragnących założyć własne firmy. W ramach opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego na Lata 2016-2022 pozyskane zostały środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł. Ich wysokość zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym LSR. W okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 na wsparcie podmiotów działających na obszarze objętym LSR pozyskaliśmy środki w wysokości  ponad 6 mln zł. Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na  celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach realizacji  LSR i pozyskania środków finansowych z PROW 2014-2020 ponad 3 mln zł zostało przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Z tych środków zostało wspartych 8 firm na blisko 1,5 mln zł, deklarujących rozwój dotychczasowej działalności i utworzenie 14 miejsc pracy. Większość z przedsiębiorców zadeklarowała zatrudnienie osób młodych, absolwentów szkół, osób bez doświadczenia zawodowego bądź młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy.  Łącznie w ramach działalności przedsiębiorstw oferujących nowe innowacyjne usługi, którzy otrzymali wsparcie finansowe utrzymanych zostanie 46 miejsc pracy na obszarze objętym LSR. Drugą kategorię Beneficjentów mających wpływ na rozwój gospodarczy obszaru i wzrost zamożności mieszkańców a wpierane przez LGD są osoby fizyczne, które podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą. Dotychczas wsparcie zostało udzielone 7 osobom na utworzenie 12 miejsc pracy. Po środki finansowe w kwocie po 100 tys. dla każdego nowoutworzonego podmiotu gospodarczego sięgały głównie osoby młode przed 30 rokiem życia. Z budżetu LGD blisko 5 mln złotych zostało już rozdysponowane. Część projektów zostało już zrealizowanych i środki finansowe trafiły już na rachunki bankowe Beneficjentów. Część operacji jest w trakcie realizacji. W ramach pozyskanych środków finansowych realizowane są projekty innowacyjne, przyjazne środowisku naturalnemu. Powstają nowe usługi dla ludności w skali powiatu a nawet i regionu.  Należy dodać, że nasza LGD prowadzi działania mające na celu zatrzymanie na obszarze objętym LSR ludzi młodych. Preferowane są operacje mające na celu zatrudnienie młodych ludzi, młode matki powracające na rynek pracy, absolwentów szkół bez doświadczenia zawodowego, osób powyżej 50 roku życia. Z dotychczasowego podziału przez LGD środków finansowych  w ramach realizacji LSR w sumie powstanie 26 nowych miejsc pracy w powiecie ryckim.

Należy dodać, że jeszcze nie wszystkie środki finansowe zostały rozdysponowane. Następny nabór wniosków przewiduje się w I półroczu 2019 r.

 

Anna Wąsowska

Zaproszenie na szkolenie

Ryki, dnia 11 października 2018 r.

 

 

Sz. P.

                      Członkowie Zarządu LGD

                Członkowie Rady LGD

                                       Członkowie Komisji Rewizyjnej LGD

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  realizując zapisy umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18.05.2016r. zgodnie z przyjętym planem szkoleń uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym monitoringu i ewaluacji, które odbędzie się  w dniach:

25 października 2018 r. w godz. 15.00 – 19.00

26 października 2018 r. w godz. 15.00 – 19.00.

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 72
W sumie: 175193