ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.09.2019 r.

Uchwałą Nr 23/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 17 września 2019 r. przystąpiono do zmian Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 19 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do proponowanych zmian, zamieszczonych poniżej.

Uwagi i propozycje wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 3 października 2019 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Przystępujemy do realizacji projektu „Polska – moja Ojczyzna”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach realizuje projekt pt. „Polska – moja Ojczyzna”   wraz z  Partnerami:

 1. Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 2. Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 3. Zespołem Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 4. Szkołą Podstawową w Starej Dąbi
 5. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłoczewie
 6. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stężycy
 7. Miejskim Domem Kultury w Dęblinie
 8. Stowarzyszeniem – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Borki.

Celem projektu jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu ryckiego w świętowanie Odzyskania Niepodległości.

Patronat medialny sprawuje Tygodnik ”Twój Głos”. Patronem Honorowym projektu jest Starosta Rycki.

 

Projekt współfinansowany jest z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakładane rezultaty projektu:

 1. Warsztaty edukacyjno-animacyjne „Lekcja historii – lekcja Niepodległości” – W realizację zadania zostaną zaangażowane dzieci i młodzież z terenu powiatu ryckiego. Warsztaty zostaną przeprowadzone  w 10  grupach, w których udział wezmą dzieci i młodzież  300 osób. Zakresem działania będzie nauka  tańców narodowych i regionalnych, piosenek ludowych i patriotycznych oraz poznawaniu polskich ubiorów ludowych.
 2. Powiatowy Konkurs Tańców Narodowych pt. „Poloneza czas zacząć”  W ramach realizowanego zadania przedstawione zostaną tańce wywodzące się z tańców ludowych z terenów całej Polski poznanych podczas warsztatów tanecznych..
 3. Konkurs Plastyczny pt. „A to Polska właśnie” – przeprowadzony zostanie Powiatowy Konkurs Plastyczny w 4 kategoriach wiekowych: dzieci do lat 9, dzieci w wieku 10-12 lat, młodzież, senior.  Prace stanowić będą wystawę pokonkursową w instytucjach Kultury powiatu ryckiego.
 4. Widowisko poetycko-muzyczne pt. „Polska, moja Ojczyzna” – w wykonaniu uczniów szkół Gminy Ryki, Stężyca, Dęblin, Kłoczew, dzieci i młodzieży MDK w

Dęblinie i w Rykach, Kół Gospodyń Wiejskich i chórów działających w powiecie ryckim.

 

Na scenie  Centrum Edukacyjno-Sportowego w Stężycy, pojawią się postaci bohaterów historycznych, literackich, artystów i zwykłych ludzi. Piękne strofy poezji i pieśni patriotycznych wzbogacone zostaną formami tańców polskich prezentujących kwintesencję polskości: dumę, godność, melancholię, fantazję, kreatywność i żywiołowość. Jak w polonezowym korowodzie, artyści poprowadzą widzów przez epoki, wydarzenia historyczne i obyczajowe.

Widowisko „Polska, moja Ojczyzna” to przedstawienie ośmiu symbolicznych scen przybliżających widzom niezwykle ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu.

Scena I – Chrzest Polski

Scena II – O godność, o wolność

Scena III – Konstytucja 3 Maja

Scena IV – Pożegnanie powstańca

Scena V – Ułani, ułani (I wojna światowa)

Scena VI – Lwowskie Orlęta

Scena VII – Polski wrzesień

Scena VIII (finał) – Moja Polska nie zginęła, póki żyje w nas.

 

Bliższe informacje można uzyskać w:

 1. Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 2. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 3. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 4. Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 5. Szkole Podstawowej w Starej Dąbi
 6. Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie
 7. Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy
 8. Miejskim Domu Kultury w Dęblinie
 9. Zespole Szkół w Nowodworze

logo Niep

Dożynki w Gminie Stężyca

Rolnicy z gminy Stężyca  obchodzili swoje święto 15 września 2019 r. na placu OSP  w Brzezinach.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników oraz podziękowanie Bogu za chleb, plony ziemi i ciężką pracę na roli. Mszy Św. przewodniczył Ks. Mirosław Stańczuk Proboszcz Parafii pw. Św. Sebastiana w Brzezinach. Przyniesione wieńce i płody ziemi zostały pobłogosławione i poświęcone przez księdza Proboszcza. Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów dożynkowych nawiązujących do kultury ludowej.   Organizacja dożynek to świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Dożynki to okazja do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

Uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania działalności oraz przedstawienia oferty turystycznej Ziemi Ryckiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Wojskowego Koła Łowieckiego „Diana” ze Stężycy, Wojskowego Koła Wojskowego „Kruk”.

Dożynki to również czas radości i zabawy i tę miłą atmosferę podtrzymał zespół pod nazwą „Jeszcze nam się chce” z Sierskowoli, który powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich. Dźwięki muzyki porywały do tańca uczestników wydarzenia.

Anna Wąsowska

II miejsce dla KGW Moszczanka w Konkursie Wieńców Dożynkowych Województwa Lubelskiego

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się w dniu 8 września 2019 r. na lotnisku w Radawcu. Ziemię Rycką reprezentowały delegacje ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gęsia Wólka, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Zadybia, Koła Gospodyń Wiejskich z Korzeniowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Moszczanki.

Obchody Święta Plonów tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną za zebrane plony a także w intencji rolników. Nieodłącznym elementem uroczystości jest Konkurs Wieńców dożynkowych, w którym Koło Gospodyń Wiejskich zajęło II miejsce w województwie lubelskim.

Uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania oferty turystycznej Ziemi Ryckiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 

Anna Wąsowska

Dożynki w Gminie Ułęż

Wdzięczność za zebrane plony rolnicy z gminy Ułęż wyrazili   w dniu 1 września 2019 r.  podczas Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Ks. Kanonik Stanisław Chodźko – kapelan rolników.  W homilii nawiązał do ciężkiej pracy i poświęceniu rolników w produkcji żywności. Jednym z elementów Mszy Św. były przyniesione przez mieszkańców i rolników darów, które wydała Ziemia Ułęska.

80 rocznica wybuchu II wojny światowej przypadająca w tym roku była okazją do uczczenia pamięci por. Stanisława Ludwika Janickiego, który w 1940 roku zginął w Charkowie wraz z innymi polskimi oficerami, rozstrzelanymi przez NKWD.

Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również wzięło udział poprzez organizację stoiska promocyjnego, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji.

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

 

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Przedstawienie propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.
 6. Przystąpienie do głosowania nad przyjęciem wniosku o zmianę lokalnych kryteriów wyboru.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja

Informujemy, iż w dniu 29.08.2019 r.

Biuro LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

czynne jest do godz. 15:00

Dożynki Powiatowo-Gminne w Rykach

W minioną niedzielę 25.08.2019 r. rolnicy z gminy oraz powiatu ryckiego świętowali zakończenie żniw. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Dziękczynną w intencji rolników i członków ich rodzin.  Mszę Św. Celebrował ks. Kanonik Stanisław Chodźko, który wyraził szacunek do ciężkiej pracy rolnika. Za wygłoszoną homilię, Ksiądz Proboszcz – Kapelan Rolników otrzymał gromkie brawa. Dożynki dla rolników to jest święto, które wpisane jest  w polską kulturę i tradycję narodową. Ta piękna tradycja , której symbolem jest chleb – ma jeden przekaz- sprawiedliwe dzielenie się chlebem. Bochen chleba i wieńce dożynkowe są darem symbolizującym mozolną i wielomiesięczną pracę rolników.

Na uroczystość dożynkową, delegacje przygotowały piękne wieńce dożynkowe. Komisja Konkursowa uznała za najpiękniejszy wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniowie. Każda delegacja przygotowała występ artystyczny.

Wśród wystawców była również i Lokalna Grupa Działania „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”. W stoisku promocyjnym można było zapoznać się z działalnością oraz ofertą turystyczną obszaru.

Dożynki w Gminie Kłoczew

Rolnicy z gminy Kłoczew  obchodzili swoje święto 18 sierpnia 2019 r.  w Zadybiu Starym.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników oraz podziękowanie Bogu za chleb, plony ziemi i ciężką pracę na roli. Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów dożynkowych nawiązujących do kultury ludowej.   Organizacja dożynek to świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Dożynki to okazja do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

W organizację wydarzenia włączyli się Mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe, KGW  poprzez organizację stoisk, które zachwycały pomysłowością, nawiązywały do kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru. Nie dość, że były pięknie udekorowane to można było tam skosztować produkty kuchni regionalnej. W wydarzeniu, którego celem było kultywowanie dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również wzięło udział poprzez organizację stoiska promocyjnego, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji.

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 176
W sumie: 195019