ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

VIII Dębliński Dzień Wróbla

Szanowni Państwo!

Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego oraz Miejski Dom Kultury w Dęblinie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Dęblińskim Dniu Wróbla, który odbędzie się w poniedziałek 20.03.2017 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury Dęblinie. W ramach tej imprezy odbędą się:
XX Złaz „Topienie Marzanny” oraz zakończenie VI Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce ekologicznej.

W programie przewidujemy:
– udział w XX Złazie „Topienie Marzanny”
– zakończenie VI Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce ekologicznej – wręczenie nagród i wyróżnień laureatom,
-udział w warsztatach „EKOLOGICZNA MARZANNA”
-udział w konkursie MARZANN z nagrodami,
-udział w ceremonii pożegnania zimy i powitania wiosny
Nadmieniamy, że jak co roku impreza ta jest organizowana w naszym mieście z okazji Międzynarodowego Dnia Wróbla, Dnia Wiosny i Światowego Dnia Poezji, a w br. również w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Rzeki Wisły 2017.

Czytaj dalej

Szkolenie dotyczące sprzedaży produktów lokalnych przetworzonych nieprzemysłowo

            Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniu 23 lutego 2017 roku przeprowadziło szkolenie w zakresie sprzedaży produktów lokalnych przetworzonych nieprzemysłowo. Szkolenie  skierowane było do mieszkańców z terenu objętego opracowaną Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 prowadzących działalność w zakresie agroturystyki, turystyki wiejskiej, przedsiębiorczości,  produkcji roślinnej, zwierzęcej. Szkolenie poprowadzili pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich (DROW) Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie Pani Klaudia Kieljan oraz Pan Mateusz Grojec.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne LSR

Uchwałą Nr 6/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 lutego 2017 r.przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie do dnia 7 marca 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 7 marca 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 5/2016/G; 6/2016/G; 7/2016/G

W dniu 13.02.2017 r. zakończyła się ocena wniosków dokonana przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu

4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru

4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Czytaj dalej

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie nr 2/2017 – Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne

 

Dokumenty w ramach budowy, modernizacji obiektów na cele turystyczne:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz

Czytaj dalej

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie nr 1/2017 – Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

 

Dokumenty w ramach budowy, modernizacji obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz

Czytaj dalej

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 3 lutego 2017 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Zapraszamy na posiedzenie Rady w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 15:30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Konkurs Twórczości Bożonarodzeniowej rozstrzygnięty

W gminie Stężyca już po raz kolejny  odbył się  Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej. Organizatorami konkursu byli  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Zespół Szkół w Stężycy, Gmina Stężyca oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina Bpa w Stężycy.

Celem konkursu było:

 • Promocja dziedzictwa kulturowego
 • Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru wiejskiego
 • Promocja talentów dzieci z obszarów wiejskich
 • Integracja społeczna mieszkańców
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej,
 • podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami,
 • próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania aktu tworzenia.
 • Przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;
 • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

Czytaj dalej

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie   

zapraszają  na bezpłatne szkolenie dotyczące sprzedaży produktów lokalnych przetworzonych nieprzemysłowo – tzw. sprzedaż bezpośrednia.

 

Zakres szkolenia:

 • Zmiany w przepisach prawnych.
 • Wymogi higieniczno-sanitarne.
 • Regulacje prawne w zakresie rozliczeń podatkowych.
 • Zasady etykietowania produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.
 • Rejestracja produktu lokalnego.

  Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 42
W sumie: 229139