ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacje dodatkowe dla Wnioskodawców

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków poniżej podajemy informacje:

1. W przypadku wniosków składanych przez Pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji prosimy o przedłożenie pełnomocnictwa notarialnego.

2. Załączniki, które muszą być złożone w oryginale (np. zaświadczenie z ewidencji ludności, zaświadczenie z KRUS lub ZUS) należy załączyć do jednego egzemplarza wniosku, a do drugiego – kopie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do biura LGD w celu potwierdzenia kopii dokumentów, którego może dokonać pracownik LGD.

Czytaj dalej

Informacja do ogłoszeń Nr 3/2016 i 4/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, że minimalna kwota w ramach naboru wniosków na budowę, modernizację obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wypoczynkowe i kulturalne wynosi 50 tys. złotych. Maksymalna kwota wsparcia dla innych podmiotów niż sektor finansów publicznych w okresie PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych.

Zakres doradztwa w okresie naboru wniosków

Etap konsultacji operacji ma na celu wskazanie Wnioskodawcy, czy zaproponowany pomysł wpisuje się w założenia konkursu przy uwzględnieniu:

 1. Zgodności z celem głównym i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych
  w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
 2. Zgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja;
 3. Wykluczeń podmiotowych;
 4. Wykluczeń przedmiotowych;
 5. Wykonalności operacji we wskazanych ramach czasowych;
 6. Kwalifikowalności wydatków;
 7. Posiadania numeru identyfikacyjnego;
 8. Realizacji przedsięwzięcia na właściwym terenie;
 9. Założeń budżetu operacji.

Szkolenie dla przedsiębiorców

W dniu 7 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie skierowane dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą oraz podmiotów, które zainteresowane są rozwojem działalności gospodarczej. Szkolenie odbyło się w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach realizacji celu szczegółowego 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku wzrostu zatrudnienia. Podczas szkolenia omówione zostały zasady wsparcia dla przedsiębiorców, niezbędne dokumenty, jak wypełnić Biznesplan.

Czytaj dalej

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Informacja o szkoleniu dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych chcących podjąć działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza przedsiębiorców oraz osoby fizyczne zamieszkałe na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju chcące podjąć działalność gospodarczą, zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach lokalnych strategii rozwoju finansowanych z PROW 2014-2020 na szkolenie, które odbędzie się w dniu 7.11.2016 r. godz. 15.30 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A. W skład obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wchodzą gminy: Ryki, Dęblin, Nowodwór, Kłoczew, Ułęż, Stężyca.

 Program szkolenia:
– Omówienie Biznesplanu

– Niezbędne dokumenty

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 134
W sumie: 187586