ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Konsultacje społeczne procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Uchwałą Nr 4/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 25 stycznia 2017 r.przystąpiono do aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

W terminie do dnia 10 lutego 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 10 lutego 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia. W celu oceny złożonych wniosków w ramach naboru, który odbył się w dniach od 05.12.2016 r. do 30.12. 2016 r. dla działań: 4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu, 4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru, 4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

 

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 03.02.2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach. (ul. Wyczółkowskiego 10 A, I piętro).

Czytaj dalej

Listy wniosków przekazanych do oceny Radzie LGD

Protokół z przeprowadzonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie operacji

Informacja – formularz do złożenia protestu

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest przysługuje wnioskodawcy, którego operacja:

  1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
  3. nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji.

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2016

W dniu 16.01.2017 r. zakończyła się ocena wniosków dokonana przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

Czytaj dalej

Zestawienie złożonych wniosków

Informujemy, że w terminie od 05 grudnia do 30 grudnia 2016 roku trwał nabór wniosków na operacje w zakresie Przedsięwzięć:

4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu,

4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru,

4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru.

Czytaj dalej

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD – zmiana godziny Posiedzenia

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 9 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Zapraszam na posiedzenie Rady w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 133
W sumie: 204780