ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Konkurs Twórczości Bożonarodzeniowej rozstrzygnięty

W gminie Stężyca już po raz kolejny  odbył się  Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej. Organizatorami konkursu byli  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Zespół Szkół w Stężycy, Gmina Stężyca oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina Bpa w Stężycy.

Celem konkursu było:

 • Promocja dziedzictwa kulturowego
 • Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru wiejskiego
 • Promocja talentów dzieci z obszarów wiejskich
 • Integracja społeczna mieszkańców
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej,
 • podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami,
 • próba zachęcenia dzieci i młodzieży do osobistego przeżywania aktu tworzenia.
 • Przybliżenie i zainteresowanie dzieci tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia;
 • Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;
 • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

Czytaj dalej

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie   

zapraszają  na bezpłatne szkolenie dotyczące sprzedaży produktów lokalnych przetworzonych nieprzemysłowo – tzw. sprzedaż bezpośrednia.

 

Zakres szkolenia:

 • Zmiany w przepisach prawnych.
 • Wymogi higieniczno-sanitarne.
 • Regulacje prawne w zakresie rozliczeń podatkowych.
 • Zasady etykietowania produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.
 • Rejestracja produktu lokalnego.

  Czytaj dalej

Konsultacje społeczne procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Uchwałą Nr 4/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 25 stycznia 2017 r.przystąpiono do aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

W terminie do dnia 10 lutego 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 10 lutego 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia. W celu oceny złożonych wniosków w ramach naboru, który odbył się w dniach od 05.12.2016 r. do 30.12. 2016 r. dla działań: 4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu, 4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru, 4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

 

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 03.02.2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach. (ul. Wyczółkowskiego 10 A, I piętro).

Czytaj dalej

Listy wniosków przekazanych do oceny Radzie LGD

Protokół z przeprowadzonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie operacji

Informacja – formularz do złożenia protestu

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest przysługuje wnioskodawcy, którego operacja:

 1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
 2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
 3. nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji.

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2016

W dniu 16.01.2017 r. zakończyła się ocena wniosków dokonana przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 134
W sumie: 189713