ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zmiany w instrukcji wypełniania wniosków!

Wszystkich wnioskodawców ubiegających się o wsparcie finansowe na rozwój działalności gospodarczej oraz na budowę lub modernizację obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, kulturalne lub turystyczne uprzejmie informujemy, że została zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

Czytaj dalej

I Wojewódzki Festiwal Karpia w Sierskowoli

W dniu 19 listopada 2016 r. w Sierskowoli odbył się I Wojewódzki Festiwal Karpia pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Starosty Ryckiego. W ramach wydarzenia zorganizowany został konkurs kulinarny na najsmaczniejszą potrawę, której podstawowym składnikiem jest karp. Konkurs kulinarny wygrały Kobiety z Pasją z Soból  gmina Ulan Majorat z powiatu radzyńskiego. Warto wspomnieć, iż terenie Gminy Ryki znajdują się stawy hodowlane należące do Gospodarstwa Rybackiego w Kocku. Stawy w okolicach Ryk powstały 500 lat temu. Gospodarstwo Rybackie zostało założone w XIX wieku przez hrabiego Jana Jezierskiego.

Czytaj dalej

Informacje dodatkowe dla Wnioskodawców

Szanowni Państwo!

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków w ramach ogłoszonych naborów wniosków poniżej podajemy informacje:

1. W przypadku wniosków składanych przez Pełnomocnika albo osobę uprawnioną do reprezentacji prosimy o przedłożenie pełnomocnictwa notarialnego.

2. Załączniki, które muszą być złożone w oryginale (np. zaświadczenie z ewidencji ludności, zaświadczenie z KRUS lub ZUS) należy załączyć do jednego egzemplarza wniosku, a do drugiego – kopie. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do biura LGD w celu potwierdzenia kopii dokumentów, którego może dokonać pracownik LGD.

Czytaj dalej

Informacja do ogłoszeń Nr 3/2016 i 4/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, że minimalna kwota w ramach naboru wniosków na budowę, modernizację obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wypoczynkowe i kulturalne wynosi 50 tys. złotych. Maksymalna kwota wsparcia dla innych podmiotów niż sektor finansów publicznych w okresie PROW 2014-2020 wynosi 300 tys. złotych.

Zakres doradztwa w okresie naboru wniosków

Etap konsultacji operacji ma na celu wskazanie Wnioskodawcy, czy zaproponowany pomysł wpisuje się w założenia konkursu przy uwzględnieniu:

 1. Zgodności z celem głównym i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych
  w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
 2. Zgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja;
 3. Wykluczeń podmiotowych;
 4. Wykluczeń przedmiotowych;
 5. Wykonalności operacji we wskazanych ramach czasowych;
 6. Kwalifikowalności wydatków;
 7. Posiadania numeru identyfikacyjnego;
 8. Realizacji przedsięwzięcia na właściwym terenie;
 9. Założeń budżetu operacji.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 19
W sumie: 179631