ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGD

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia. W celu oceny złożonych wniosków w ramach naboru, który odbył się w dniach od 05.12.2016 r. do 30.12. 2016 r. dla działań: 4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu, 4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru, 4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

 

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 03.02.2017 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach. (ul. Wyczółkowskiego 10 A, I piętro).

Czytaj dalej

Listy wniosków przekazanych do oceny Radzie LGD

Protokół z przeprowadzonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie operacji

Informacja – formularz do złożenia protestu

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest przysługuje wnioskodawcy, którego operacja:

  1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
  3. nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji.

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2016

W dniu 16.01.2017 r. zakończyła się ocena wniosków dokonana przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

Czytaj dalej

Zestawienie złożonych wniosków

Informujemy, że w terminie od 05 grudnia do 30 grudnia 2016 roku trwał nabór wniosków na operacje w zakresie Przedsięwzięć:

4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu,

4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru,

4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru.

Czytaj dalej

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD – zmiana godziny Posiedzenia

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 9 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Zapraszam na posiedzenie Rady w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 9 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Zapraszam na posiedzenie Rady w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Spotkanie dotyczące wiosek tematycznych

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 w Nowym Bazanowie odnośnie rozwoju obszaru wiejskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyły panie zorganizowane w KGW ze Starego i Nowego Bazanowa, zgłaszające chęć stworzenia wioski tematycznej w ich miejscowości. Spotkanie prowadziła Pani Jadwiga Tatara, która przybliżyła istotę funkcjonowania wiosek tematycznych. Przedstawione zostały różne przykłady wiosek, które już istnieją oraz sposoby ich funkcjonowania. Panie z KGW wyodrębniły trzy główne tematy, które mogłyby stanowić temat przewodni wioski tematycznej, to jest: rękodzieło, dziedzictwo kulinarne lub wioska tematyczna mleczna.

Czytaj dalej

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Jarosław Żaczek informuje, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. nie zakończono oceny wniosków w ramach naborów 1/19.2/2016/R oraz 1/19.2/2016/P. Posiedzenie Rady kontynuujące ocenę wniosków odbędzie się w dniu 9 stycznia br. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 82
W sumie: 166982