ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Informacja o planowanych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

W związku z planowanym naborem  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020     –    Projekty grantowe    –   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s  w  Rykach informuje o spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych.

Planowany termin naboru wniosków  o powierzenie grantu –  od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.

 Ramowy program spotkań:
– Plan działania (beneficjenci, wskaźniki, kwoty dotacji);
– Kwalifikowalność kosztów
– Niezbędne dokumenty;
– Procedura oceny i wyboru projektów o powierzenia grantu.

Terminy i daty spotkań:

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1.  12.12.2017 r. godz. 16.00 Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Dęblinie
2.  15.12.2017 godz. 16.00 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach

                Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej – Ogłoszenie Nr 3/2017

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD

.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
  • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 22.11.2017 r.

Uchwałą Nr 19/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 20 listopada 2017 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 22 listopada 2017 r. do dnia 5 grudnia 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 5 grudnia 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Informacja o wyborze oferty

Ryki, 25.10.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  dziękuje za zainteresowanie się naszą ofertą na dostawę kalendarzy trzynastokartkowych oraz trójdzielnych dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach

Jednocześnie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego została wybrana oferta:

Drukarni a Laser-Graf  Wojciech Włostowski, Kostrogaj 1, 09-400 Płock.

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny.

 

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 111
W sumie: 229929