ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Listy wniosków przekazanych do oceny Radzie LGD

Protokół z przeprowadzonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie operacji

Informacja – formularz do złożenia protestu

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR.

Protest przysługuje wnioskodawcy, którego operacja:

  1. uzyskała negatywną ocenę zgodności z LSR albo
  2. nie uzyskała minimalnej liczby punktów albo
  3. nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie operacji.

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 1/2016

W dniu 16.01.2017 r. zakończyła się ocena wniosków dokonana przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

Czytaj dalej

Zestawienie złożonych wniosków

Informujemy, że w terminie od 05 grudnia do 30 grudnia 2016 roku trwał nabór wniosków na operacje w zakresie Przedsięwzięć:

4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu,

4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru,

4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru.

Czytaj dalej

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD – zmiana godziny Posiedzenia

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 9 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Zapraszam na posiedzenie Rady w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 9 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Zapraszam na posiedzenie Rady w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Spotkanie dotyczące wiosek tematycznych

W dniu 12 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 w Nowym Bazanowie odnośnie rozwoju obszaru wiejskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej. W spotkaniu uczestniczyły panie zorganizowane w KGW ze Starego i Nowego Bazanowa, zgłaszające chęć stworzenia wioski tematycznej w ich miejscowości. Spotkanie prowadziła Pani Jadwiga Tatara, która przybliżyła istotę funkcjonowania wiosek tematycznych. Przedstawione zostały różne przykłady wiosek, które już istnieją oraz sposoby ich funkcjonowania. Panie z KGW wyodrębniły trzy główne tematy, które mogłyby stanowić temat przewodni wioski tematycznej, to jest: rękodzieło, dziedzictwo kulinarne lub wioska tematyczna mleczna.

Czytaj dalej

Informacja o Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” Jarosław Żaczek informuje, iż w dniu 2 stycznia 2017 r. nie zakończono oceny wniosków w ramach naborów 1/19.2/2016/R oraz 1/19.2/2016/P. Posiedzenie Rady kontynuujące ocenę wniosków odbędzie się w dniu 9 stycznia br. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach.

Wesołych Świąt

                                                Najserdeczniejsze życzenia

                                                              szczęśliwych i radosnych

kartka-na-boze-narodzenie-ruchomy-obrazek-0014
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów

w nadchodzącym 2017 roku wraz

z podziękowaniem

za dotychczasową współpracę

składają:

Zarząd Stowarzyszenia LGD

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

oraz

                                                             Pracownicy Biura

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 8
W sumie: 163248