ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Posiedzenie Rady 23 marca 2017 r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zawiadamia o Posiedzeniu Rady w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie wezwań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dotyczących złożenia wyjaśnień zawartych w pismach dla:

  1. Przedsięwzięcia 1.1. Rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska i zmiany klimatu
  2. Przedsięwzięcie 1.2. Założona i zarejestrowana nowa firma

Projekt dotacja dla kobiet na działalność gospodarczą

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu dotacyjnego.
Poszukujemy kobiet po 30 roku życia, zamieszkałych na terenie całego województwa które chciałyby prowadzić własną firmę. Oferujemy jednorazową bezzwrotną dotację w wysokości 23 300 i wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc w kwocie średnio 1700 zł.
Rekrutacja będzie trwać maksymalnie do końca kwietnia.
W projekcie weźmie udział 90 kobiet z czego 75 otrzyma pomoc finansową.
W miesiącach maj – czerwiec będzie się odbywało doradztwo indywidualne min, z zakresu właściwego sporządzania biznes planu.
W miesiącu lipcu będzie nabór wniosków o dofinansowanie wraz z biznes planami i ocena biznes planów.
W sierpniu nastąpi wypłata dotacji głównej i rozpocznie się wypłacanie wsparcia pomostowego, które będzie trwało przez rok.
Czytaj dalej

Zaproszenie na I Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego i Współczesnego Powiatu Ryckiego „Taneczne Pejzaże”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” we współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach, Miejskim Domem Kultury w Dęblinie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłoczewie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stężycy i Gminną Biblioteką Publiczną w Ułężu zapraszają do udziału w I Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego i Współczesnego Powiatu Ryckiego „Taneczne pejzaże”, który odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2017 r. o godz. 14:00 w Kinie Renesans w Rykach.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Posiedzenie Rady

Na podstawie §16, §17  Regulaminu Rady Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zwołuje posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu skorygowania oceny wniosków dokonanej na Posiedzeniu Rady w dniu 16 stycznia 2017 r. w ramach przedsięwzięcia 1.2 Założona i zarejestrowana nowa firma, zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego.

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w projekcie Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia

Szanowni Państwo,

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z
siedzibą w Lublinie jako Partner krajowy Projektu „Nowe
wyzwania-europejskie doświadczenia” realizowanego w Partnerstwie z
Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC
Poland” – Lider Projektu i Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”-
Partner krajowy

Zapraszają do udziału w projekcie.

Czytaj dalej

VIII Dębliński Dzień Wróbla

Szanowni Państwo!

Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego oraz Miejski Dom Kultury w Dęblinie zapraszają do wzięcia udziału w VIII Dęblińskim Dniu Wróbla, który odbędzie się w poniedziałek 20.03.2017 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury Dęblinie. W ramach tej imprezy odbędą się:
XX Złaz „Topienie Marzanny” oraz zakończenie VI Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce ekologicznej.

W programie przewidujemy:
– udział w XX Złazie „Topienie Marzanny”
– zakończenie VI Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce ekologicznej – wręczenie nagród i wyróżnień laureatom,
-udział w warsztatach „EKOLOGICZNA MARZANNA”
-udział w konkursie MARZANN z nagrodami,
-udział w ceremonii pożegnania zimy i powitania wiosny
Nadmieniamy, że jak co roku impreza ta jest organizowana w naszym mieście z okazji Międzynarodowego Dnia Wróbla, Dnia Wiosny i Światowego Dnia Poezji, a w br. również w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Rzeki Wisły 2017.

Czytaj dalej

Szkolenie dotyczące sprzedaży produktów lokalnych przetworzonych nieprzemysłowo

            Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w dniu 23 lutego 2017 roku przeprowadziło szkolenie w zakresie sprzedaży produktów lokalnych przetworzonych nieprzemysłowo. Szkolenie  skierowane było do mieszkańców z terenu objętego opracowaną Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 prowadzących działalność w zakresie agroturystyki, turystyki wiejskiej, przedsiębiorczości,  produkcji roślinnej, zwierzęcej. Szkolenie poprowadzili pracownicy Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich (DROW) Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie Pani Klaudia Kieljan oraz Pan Mateusz Grojec.

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne LSR

Uchwałą Nr 6/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 14 lutego 2017 r.przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

W terminie do dnia 7 marca 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 7 marca 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Informacja o zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach naboru Nr 5/2016/G; 6/2016/G; 7/2016/G

W dniu 13.02.2017 r. zakończyła się ocena wniosków dokonana przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla przedsięwzięć:

4.1. Imprezy, wystawy i spotkania integracyjne w tym dotyczące ochrony środowiska i zmian klimatu

4.2. Imprezy i spotkania związane z turystyką i promocją turystyczną obszaru

4.3. Wydawnictwa promujące walory przyrodnicze i turystyczne obszaru

Czytaj dalej

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie nr 2/2017 – Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne

 

Dokumenty w ramach budowy, modernizacji obiektów na cele turystyczne:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. – otwórz

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 117
W sumie: 162506