ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja

W dniu 22 grudnia 2017 r. biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

czynne będzie w godzinach 8:00 – 12:00

 

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny z Anną Wąsowską – Prezes Zarządu tel. 606 835 659

Informacja o wyborze oferty

 

Ryki, 18.12.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż dziękuje za zainteresowanie się naszą ofertą na usługę przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla kadry biorącej udział we wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach.

Jednocześnie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego została wybrana oferta:

 

Radosław Maciej Zaleski, ul. Weteranów 15/70, 20-044 Lublin

 

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny.

 

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Spotkania informacyjno-szkoleniowe

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”   z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 12.12.2017 r. oraz 15.12.2017 r. zostały przeprowadzone spotkania  informacyjno-konsultacyjne. Przedmiotem szkolenia było:

 • Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek o powierzenie grantów
 • Niezbędne dokumenty
 • Plan działania
 • Limity środków dla poszczególnych przedsięwzięć oraz Grantobiorcy
 • Przewidziane w LSR wskaźniki
 • Zakres projektów grantowych
 • Koszty kwalifikowane
 • Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy o powierzenie grantu
 • Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę
 • Zawarcie umowy z Grantobiorcą
 • Przyczyny rozwiązania umowy z Grantobiorcą
 • Sprawozdawczość, monitoring i kontrola z realizacji projektu.

Informacja o wyborze oferty

 

Ryki, 14.12.2017 r.

Informacja o wyborze oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż dziękuje za zainteresowanie się naszą ofertą na dostawę zasobników z tonerem dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach.

Jednocześnie informuje, iż w wyniku przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego została wybrana oferta:

SIGMA, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojno

Wyboru dokonano w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 11
W sumie: 225358