ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

II miejsce dla KGW Moszczanka w Konkursie Wieńców Dożynkowych Województwa Lubelskiego

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się w dniu 8 września 2019 r. na lotnisku w Radawcu. Ziemię Rycką reprezentowały delegacje ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Gęsia Wólka, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Zadybia, Koła Gospodyń Wiejskich z Korzeniowa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Moszczanki.

Obchody Święta Plonów tradycyjnie rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną za zebrane plony a także w intencji rolników. Nieodłącznym elementem uroczystości jest Konkurs Wieńców dożynkowych, w którym Koło Gospodyń Wiejskich zajęło II miejsce w województwie lubelskim.

Uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania oferty turystycznej Ziemi Ryckiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 

Anna Wąsowska

Dożynki w Gminie Ułęż

Wdzięczność za zebrane plony rolnicy z gminy Ułęż wyrazili   w dniu 1 września 2019 r.  podczas Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Ks. Kanonik Stanisław Chodźko – kapelan rolników.  W homilii nawiązał do ciężkiej pracy i poświęceniu rolników w produkcji żywności. Jednym z elementów Mszy Św. były przyniesione przez mieszkańców i rolników darów, które wydała Ziemia Ułęska.

80 rocznica wybuchu II wojny światowej przypadająca w tym roku była okazją do uczczenia pamięci por. Stanisława Ludwika Janickiego, który w 1940 roku zginął w Charkowie wraz z innymi polskimi oficerami, rozstrzelanymi przez NKWD.

Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również wzięło udział poprzez organizację stoiska promocyjnego, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji.

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady

 

 

 

Zaproszenie na posiedzenie Rady 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Przedstawienie propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.
  6. Przystąpienie do głosowania nad przyjęciem wniosku o zmianę lokalnych kryteriów wyboru.
  1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja

Informujemy, iż w dniu 29.08.2019 r.

Biuro LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

czynne jest do godz. 15:00

Dożynki Powiatowo-Gminne w Rykach

W minioną niedzielę 25.08.2019 r. rolnicy z gminy oraz powiatu ryckiego świętowali zakończenie żniw. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Dziękczynną w intencji rolników i członków ich rodzin.  Mszę Św. Celebrował ks. Kanonik Stanisław Chodźko, który wyraził szacunek do ciężkiej pracy rolnika. Za wygłoszoną homilię, Ksiądz Proboszcz – Kapelan Rolników otrzymał gromkie brawa. Dożynki dla rolników to jest święto, które wpisane jest  w polską kulturę i tradycję narodową. Ta piękna tradycja , której symbolem jest chleb – ma jeden przekaz- sprawiedliwe dzielenie się chlebem. Bochen chleba i wieńce dożynkowe są darem symbolizującym mozolną i wielomiesięczną pracę rolników.

Na uroczystość dożynkową, delegacje przygotowały piękne wieńce dożynkowe. Komisja Konkursowa uznała za najpiękniejszy wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniowie. Każda delegacja przygotowała występ artystyczny.

Wśród wystawców była również i Lokalna Grupa Działania „Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej”. W stoisku promocyjnym można było zapoznać się z działalnością oraz ofertą turystyczną obszaru.

Dożynki w Gminie Kłoczew

Rolnicy z gminy Kłoczew  obchodzili swoje święto 18 sierpnia 2019 r.  w Zadybiu Starym.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników oraz podziękowanie Bogu za chleb, plony ziemi i ciężką pracę na roli. Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów dożynkowych nawiązujących do kultury ludowej.   Organizacja dożynek to świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Dożynki to okazja do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

W organizację wydarzenia włączyli się Mieszkańcy gminy, organizacje pozarządowe, KGW  poprzez organizację stoisk, które zachwycały pomysłowością, nawiązywały do kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru. Nie dość, że były pięknie udekorowane to można było tam skosztować produkty kuchni regionalnej. W wydarzeniu, którego celem było kultywowanie dziedzictwa kulturowego, Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również wzięło udział poprzez organizację stoiska promocyjnego, w którym można było zapoznać się z działalnością naszej organizacji.

Anna Wąsowska

Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Tematem szkolenia, które odbyło się  w dniu 9 sierpnia 2019 r. była  „Higiena osobista i otoczenia”. Uczestnicy szkolenia pozyskali wiedzę w jaki sposób pomóc osobie starszej oraz niepełnosprawnej w utrzymaniu higieny osobistej oraz otoczenia, jakich środków czystości i kosmetyków używać. Dbanie o higienę osobistą w dużym stopniu wpływa na funkcjonowanie organizmu. Prowadzenie higienicznego trybu życia osób starszych oraz niepełnosprawnych zależy od jego opiekuna. Higiena jest niezmiernie ważna w pielęgnowaniu zdrowia tych osób. Poznali praktyczne wskazówki, jak postępować właściwie. Oprócz utrzymania higieny osobistej ważna jest też i higiena umysłu.  Dlatego opiekun powinien sprawić, aby podopieczny czuł się jak najlepiej.

Anna Wąsowska

Piknik Historyczny

Piknik Historyczny pt. ”Wojenko, Wojenko” , który odbył się w miejscowości Rososz w dniu 15.08.2019 r. związany był  z obchodami Święta Wojska Polskiego.

Realizacja zadania wynika z potrzeby podtrzymywania tradycji i pamięci historycznej, zwłaszcza regionalnej, lokalnej oraz  wspólnego (rodzinnego) upamiętnienia  Bohaterów walczących o Wolność i Niepodległość Polski.  Celem wydarzenia było  umożliwienie mieszkańcom powiatu ryckiego  utożsamiać się ze swoim narodem, ze swoim środowiskiem lokalnym w podtrzymywaniu wartości narodowych,  przekazywanie młodym ludziom wiedzy dotyczącej procesu odzyskiwania niepodległości.  Uczestnicy pikniku mieli możliwość udziału w zawodach sportowych. Było to bardzo ważne wydarzenie kulturalne, które integrowało i aktywizowało społeczność lokalną. Oferta wspólnego spędzenia wolnego czasu skierowana była dla każdej grupy wiekowej a także dla rodzin. Podczas uroczystości wystąpiły lokalne zespoły promujące dziedzictwo historyczne i kulturowe, a także Grupa Rekonstrukcji Historycznych, która zaprezentowała pokazy kawalerii.

Podczas wydarzenia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprezentowała swoją dotychczasową działalność związaną z rozwojem obszarów wiejskich. Z naszą działalnością można było zapoznać się w stoisku. Wydarzenie było okazją do przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz Pomocy dla Szpitala Powiatowego w Rykach.

 

Wąsowska Anna

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 67
W sumie: 183849