ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

 

W dniach 18-19 października 2019 r. zostało przeprowadzone szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej. Szkolenie odbyło się w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawnych oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia przez rolników sprzedaży produktów żywnościowych, wytworzonych w swoim gospodarstwie rolnym. W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznali się  z zagadnieniami funkcjonowania Centrum Produktu Lokalnego należącego do Stowarzyszenia Grupa Odrolnika. Celem działalności organizacji jest prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych.  Uczestnicy szkolenia zapoznali się z doświadczeniami Stowarzyszenia w zakresie promocji, sprzedaży produktów lokalnych i wpływ na rozwój przedsiębiorczości w zakresie rozwoju turystyki na terenie LGD Dunajec- Biała.  

 

Materiały na WZC w dniu 25.10.2019 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Ryki, dnia 15.10.2019 r.

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  25.10.2019 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki., II termin godzina 15.45  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej
 3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Podręczniku kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze naboru pracowników do pracy w Stowarzyszeniu LGD „ Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
 8. Sprawy różne i dyskusja.
 9. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

80 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Ułężu

W tym roku przypadła 80 rocznica działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Ułężu. Jednym z punktów uroczystości Jubileuszowych było przedstawienie działalności Pań z KGW na rzecz społeczności lokalnej a także zaprezentowały swoje talenty aktorskie. Za wsparcie działalności Jubilaci podziękowali wręczając pamiątkowe podziękowania. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również miała zaszczyt otrzymać podziękowanie za dotychczasową współpracę. Należy podkreślić, iż w ramach realizacji tzw. „Małych Projektów”, Członkiniom KGW w Ułężu zostały zakupione stroje ludowe Ziemi Ułęskiej. Panie z KGW chętnie uczestniczyły w projektach realizowanych przez LGD.

Na dalsze lata działalności życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej, dalszej owocnej, twórczej pracy, wielu sił, wytrwałości i czerpania radości z  działalności zpołecznej.

Zaproszenie na posiedzenie Rady

  

Zaproszenie na posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 08.10.2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 4/19.2/12/2018/G w zakresie zmiany terminu realizacji operacji.
 7. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 8. Zamkniecie posiedzenia.

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Ryki

Nr umowy: UM03-6935-UM0310712/17

Kwota dofinansowania: 115 998,75 zł

Ogólna wartość projektu: 142 680,00 zł

Intensywność pomocy: 51,73%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa i nawierzchnia, roboty wykończeniowe

Cel projektu: budowa parkingu dla turystów w mieście Ryki i wprowadzenie nowej oferty turystycznej przy udziale społeczeństwa

Zrealizowane wskaźniki: W.p 3.2 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 1 szt.

W.r 3.2 Liczba osób korzystająca z nowej, przebudowanej infrastruktury turystycznej – 880 osób

Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz – fotorelacja

Nazwa instytucji: projekt współpracy realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, LGD „Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie LGD „nasze Roztocze”, Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”, Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Polesie”

Nr umowy: 00003-6936-UM0320003/17

Kwota dofinansowania: 49 601,86 zł – Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ogólna wartość projektu współpracy: 397 188,00 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły opracowanie projektu graficznego oraz druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy w języku polskim i angielskim, aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.kajakiempowieprzu.pl, utworzenie miejsc postojowych dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki – Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Cel projektu: wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz

Zrealizowane wskaźniki:  W.p 4.4 Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.

W.r 4.4 Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby – 1 szt.

Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Grabowie Ryckim – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Nowodwór

Nr umowy: UM03-6935-UM0311502/18

Kwota dofinansowania: 101 531,58 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty zewnętrzne, pokrycie dachowe oraz stolarka okienna i drzwiowa

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację świetlicy Środowiskowej

Zrealizowane wskaźniki: W.p 3.1 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 1 szt.

W.r 3.1 Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej –312

Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Lendzie Wielkim – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Nowodwór

Nr umowy: UM03-6935-UM0311501/18

Kwota dofinansowania: 93 398,02 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty rozbiórkowe i remontowe oraz stolarka okienna i drzwiowa

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację świetlicy Środowiskowej

Zrealizowane wskaźniki: W.p 3.1 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 1 szt.

W.r 3.1 Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej –208

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 82
W sumie: 193553