ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

II TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH, ZESPOŁÓW LUDOWYCH I STOWARZYSZEŃ POWIATU RYCKIEGO

„Kultura – to co zostaje, kiedy zapomnisz wszystko, czego się nauczyłeś.”

Selma Lagerlof

W minioną niedzielę  poznaliśmy laureatów  II Gali Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych  i Stowarzyszeń Powiatu Ryckiego. Pierwsze miejsce zajęły Panie z KGW Ownia, II miejsce –  KGW Leopoldów, III miejsce – KGW Ułęż. Nagrodę za zajecie II miejsca ufundowała Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”. Wydarzenie to przypomina nam jak ważne jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, tradycji kulinarnych  naszego regionu. Ma to nieocenione znaczenie dla zachowania naszej tożsamości narodowej i dziedzictwa. Wszystkim organizacjom biorącym udział w rywalizacji składam gratulacje i życzę dużo sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Anna Wąsowska

Prezes Zarządu

Informacja

Informujemy, iż w dniu 12 lipca 2021 roku Biuro LGD czynne do godz. 15:00.

.

Zaproszenie na warsztaty pszczelarskie „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

image001

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, serdecznie zaprasza na warsztaty pszczelarskie pt. „Nowoczesne rozwiązania w zakładaniu i prowadzeniu pasieki”

Data i miejsce warsztatów: 6 sierpień 2021 r. oraz 3 wrzesień 2021 r. –  Pasieka Hodowlana „Pożóg” LODR w Końskowoli ul. Pożowska 45

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem operacji jest wspieranie i rozwój pszczelarstwa z powodu coraz częściej pojawiających się informacji o ginięciu owadów zapylających, w tym pszczoły miodnej. Chcąc zatrzymać proces wymierania populacji pszczół, zadbać o przyszłość ludzkości, warto propagować tradycję pszczelarską wśród społeczeństwa, należy podnieść poziom wiedzy i świadomość osób zainteresowanych tematyką pszczelarską w zakresie aktualnych szans i problemów w pszczelarstwie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy początkujących pszczelarzy oraz osoby zainteresowane założeniem własnej pasieki.

Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28 lipca 2021r. na adres e-mail:  mtarkowska@lodr.konskowola.pl

lub mseroka@lodr.konskowola.pl

 

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Małgorzata Seroka tel: 603 555 418

Małgorzata Tarkowska tel: 697 308 333

Do pobrania:

Karta zgłoszenia warsztaty

Program warsztatów

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie w dniu 29 czerwca 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 60/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 uprzejmie informujemy, że ww. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 01.07.2021 r.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków przekazanych przez Zarząd LGD.
 7. Omówienie i weryfikacja  wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru prowadzonego przez LGD w dniach 17.05.2021r. – 31.05.2021r. oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania dla przedsięwzięcia:
 • 3.1 Budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne
 • 3.2 Budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne
 1. Ocena wniosków.
 2. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.
 3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 4. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 5. Zamkniecie posiedzenia.

 

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

 

Informacja o Posiedzeniu Rady

Sz. P.

                           Członkowie Rady LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021  r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków w ramach naborów nr 2/2021 oraz 3/2021 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 01.07.2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Informacja o Posiedzeniu Rady

Sz. P.

                           Członkowie Rady LGD

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż w dniu 18 czerwca 2021  r. posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków w ramach naborów nr 2/2021 oraz 3/2021 nie odbyło się ze względu na brak quorum.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” będzie ubiegać się o dodatkowe środki na rozwój obszaru powiatu ryckiego

Po raz kolejny Lokalna Strategia Rozwoju aktualizowana jest w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów związanych z rozwojem obszaru powiatu ryckiego.  Zwiększenie budżetu LSR dotyczy Poddziałań:

1) 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w kwocie 472 000 euro, przy czym LGD zobligowana jest do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.  Zatem dla osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu ryckiego, pragnących realizować swoje pomysły w zakresie przedsiębiorczości  dodatkowo trafi 165200, 00 Euro. Pozostałe środki finansowe trafią na rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej, która będzie służyć aktywizacji społeczności lokalnej.

2) 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji w kwocie 56 640 euro.

Należy podkreślić, że od podpisania umowy na realizację LSR w 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa  Lubelskiego a Stowarzyszeniem LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” budżet LSR wzrósł o 552.700,00 Euro, co przy obecnym kursie 4,55 zł/Euro wynosi 2 514 785,00 zł. czyli o 28% w stosunku do pierwotnego budżetu. Kolejne dodatkowe środki, o które LGD może się ubiegać to kwota 528640,00 Euro, co w przeliczeniu na PLN daje kwotę  2 405 312,00 zł. Każda aktualizacja LSR poprzedzona jest konsultacjami społecznymi. W ich trakcie każdy mieszkaniec obszaru powiatu ryckiego oraz osoba prawna posiadająca siedzibę na obszarze objętym LSR może uczestniczyć w konsultacjach społecznych.

 Wąsowska Anna

  Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 45
W sumie: 291640