ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Podsumowanie Obchodów XVIII Dnia Papieskiego

Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego jest „Promieniowanie ojcostwa”.   Już po raz ósmy w gminie Stężyca  zostały zorganizowane uroczystości w wymiarze duchowym, artystycznym, sportowym. Obchody Dnia Papieskiego rozpoczęły się 7 października 2018 r. W tym dniu zorganizowany został Gminny Bieg Papieski, w którym uczestniczyły  dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież a także dorośli.  Bieg odbył się obiekcie rekreacyjno-sportowym „Wyspa Wisła” w Stężycy, usytuowanym w obszarze chronionego krajobrazu NATURA 2000. Uczestnicy biegu mieli szansę doskonalić zdolności fizyczne w tej konkurencji sportowej.

Obchody XVIII Dnia Papieskiego zakończyły się w dniu 22.10.2018 r. Koncertem, który rozpoczął się występem Chóru Seniora „Zorza” ze Stężycy. W dalszej części koncertu wystąpili  laureaci Konkursu Poezji Religijnej  oraz  Schola Radość ze Stężycy. Laureaci Konkursu Poezji Religijnej, Konkursu Plastycznego oraz Gminnego Biegu Papieskiego zostali uhonorowani nagrodami i pucharami.

Celem wydarzenia było:

 • uczczenie pamięci o Wielkim Polaku – Świętym Janie Pawle II, który kochał sport.
 • Propagowanie walorów turystycznych obszaru objętego LSR.
 • Wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.
 • Edukacja poprzez zabawę.
 • Promowanie zdrowego trybu życia.
 • Rodzinnie spędzenie wolnego czasu.

Jan Paweł II gromadzi Polaków na całym świecie. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą liczne konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, aby wspólnie pielęgnować pamięć o największym z Polaków.

Organizatorami wydarzenia byli:

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 • Parafia św. Marcina Biskupa w Stężycy
 • Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy

Spotkanie Integracyjne Chórów

Klub i Chór Seniora „Relaks” działający przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Rykach włączył się w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W dniu 18 października 2018 r. odbyło się Spotkanie Integracyjne Chórów, na którym zespół zaprezentował Swój dorobek artystyczny, prezentując pieśni patriotyczne. Po zakończonym koncercie złożono życzenia.

Rozwój przedsiębiorczości w ramach realizowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach jest jednym z Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Celem działalności lokalnej grupy działania jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez udzielanie pomocy finansowej m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i wypoczynkowej.

W tym roku obchodzimy Jubileusz 10-Lecia działalności. Przez ten okres wpieraliśmy i nadal wpieramy działalność organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorców, osób fizycznych pragnących założyć własne firmy. W ramach opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego na Lata 2016-2022 pozyskane zostały środki finansowe w wysokości ponad 8 mln zł. Ich wysokość zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym LSR. W okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 na wsparcie podmiotów działających na obszarze objętym LSR pozyskaliśmy środki w wysokości  ponad 6 mln zł. Dzięki tym środkom  za pośrednictwem LGD, Wnioskodawcy zrealizowali wiele swoich pomysłów mających na  celu  poprawę jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i wyrównania  poziomu dostępu do dóbr kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach realizacji  LSR i pozyskania środków finansowych z PROW 2014-2020 ponad 3 mln zł zostało przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie. Z tych środków zostało wspartych 8 firm na blisko 1,5 mln zł, deklarujących rozwój dotychczasowej działalności i utworzenie 14 miejsc pracy. Większość z przedsiębiorców zadeklarowała zatrudnienie osób młodych, absolwentów szkół, osób bez doświadczenia zawodowego bądź młode matki, które chcą powrócić na rynek pracy.  Łącznie w ramach działalności przedsiębiorstw oferujących nowe innowacyjne usługi, którzy otrzymali wsparcie finansowe utrzymanych zostanie 46 miejsc pracy na obszarze objętym LSR. Drugą kategorię Beneficjentów mających wpływ na rozwój gospodarczy obszaru i wzrost zamożności mieszkańców a wpierane przez LGD są osoby fizyczne, które podejmują we własnym imieniu działalność gospodarczą. Dotychczas wsparcie zostało udzielone 7 osobom na utworzenie 12 miejsc pracy. Po środki finansowe w kwocie po 100 tys. dla każdego nowoutworzonego podmiotu gospodarczego sięgały głównie osoby młode przed 30 rokiem życia. Z budżetu LGD blisko 5 mln złotych zostało już rozdysponowane. Część projektów zostało już zrealizowanych i środki finansowe trafiły już na rachunki bankowe Beneficjentów. Część operacji jest w trakcie realizacji. W ramach pozyskanych środków finansowych realizowane są projekty innowacyjne, przyjazne środowisku naturalnemu. Powstają nowe usługi dla ludności w skali powiatu a nawet i regionu.  Należy dodać, że nasza LGD prowadzi działania mające na celu zatrzymanie na obszarze objętym LSR ludzi młodych. Preferowane są operacje mające na celu zatrudnienie młodych ludzi, młode matki powracające na rynek pracy, absolwentów szkół bez doświadczenia zawodowego, osób powyżej 50 roku życia. Z dotychczasowego podziału przez LGD środków finansowych  w ramach realizacji LSR w sumie powstanie 26 nowych miejsc pracy w powiecie ryckim.

Należy dodać, że jeszcze nie wszystkie środki finansowe zostały rozdysponowane. Następny nabór wniosków przewiduje się w I półroczu 2019 r.

 

Anna Wąsowska

Zaproszenie na szkolenie

Ryki, dnia 11 października 2018 r.

 

 

Sz. P.

                      Członkowie Zarządu LGD

                Członkowie Rady LGD

                                       Członkowie Komisji Rewizyjnej LGD

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”  realizując zapisy umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18.05.2016r. zgodnie z przyjętym planem szkoleń uprzejmie zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym monitoringu i ewaluacji, które odbędzie się  w dniach:

25 października 2018 r. w godz. 15.00 – 19.00

26 października 2018 r. w godz. 15.00 – 19.00.

Czytaj dalej

10-Lecie działalności Zespołu Ludowego „Kłoczewiacy”

W sobotę 6.10.2018 r. obchodziliśmy Jubileusz 10-Lecia Zespołu Ludowego „Kłoczewiacy”. Liderem zespołu jest Pani Irena Syczewska-Syroka- społecznik, któremu na sercu leży promocja i rozwój Gminy Kłoczew. Zespół kultywuje tradycje i zwyczaje ludowe. Poprzez śpiew i muzykę uwrażliwia serce i umysł, łagodzi obyczaje. Chór już od 10 lat z wielkim entuzjazmem i pasją popularyzuje  pieśni ludowe, patriotyczne opiewające dzieje naszego narodu.

Wszyscy Członkowie LGD dziękują Wam za tak ważną, wzbogacającą duchowo i artystycznie działalność na rzecz społeczności lokalnej, promowanie naszego obszaru na festiwalach, przeglądach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym, za kultywowanie tradycji ludowych, narodowych.

Na dalsze lata działalności życzymy Jubilatom dalszej twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej, przeżywania kolejnych wspaniałych jubileuszy, wielu sił, wytrwałości,  satysfakcji, czerpania radości ze wspólnego śpiewu, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

Anna Wąsowska

Prezes LGD

„Promieniowanie ojcostwa”

Pod tym hasłem obchodzimy kolejny już XVIII Dzień Papieski. Hasło zostało zaczerpnięte z literackiego dziedzictwa Wielkiego Polaka Jana Pawła II. „Promieniowanie ojcostwa” to tytuł dramatu napisanego przez Papieża Polaka. Tegoroczne hasło splata się ze stuleciem odzyskania niepodległości. Rozwijając myśl  Jana Pawła II to ojcowie pozostawiają nam spuściznę duchową i materialną. Dla papieża patriotyzm wiązał się w bardzo dużym stopniu z troską o duchową dojrzałość, z pracą nad sobą, wymaganiem od siebie. Był przekonany, że człowiek dobrze ukształtowany intelektualnie i duchowo jest wielkim skarbem dla Ojczyzny; ona jest silna mocą swoich obywateli – przypomina. Św. Jan Paweł II wskazał: „Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach”.

Już kolejny raz odbył się bieg papieski w obiekcie rekreacyjno-wypoczynkowym „Wyspa Wisła” w Stężycy. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach z podziałem na wiek i płeć uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale oraz podziękowania za udział w wydarzeniu.

25 lat minęło działalności Scholi Radość ze Stężycy

30 września 2018 r. obchodziliśmy jubileusz 25-Lecia działalności scholii „Radość” ze Stężycy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. Dziękczynną w intencji Członków chóru oraz założycielki Jadwigi Kołodziejek. Przez te lata działalności chór wzbogacał duchowo i artystycznie Eucharystię, święta  narodowe, patriotyczne o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim a nawet i międzynarodowym. Udział w konkursach, festiwalach kończył się na podium. Członkowie chóru pod kierownictwem Pani Jadwigi Kołodziejek aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizowanie akcji charytatywnych, uświetnianie wydarzeń i uroczystości.

Po Mszy Św. wysłuchaliśmy koncertu. Była to niezwykła uczta duchowa. Po koncercie na ręce Pani Jadwigi  Kołodziejek zostały złożone kwiaty dla scholii oraz podziękowania za zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej i za cały 25-Letni dorobek oraz życzenia na dalsze lata działalności. Organizatorami uroczystości była Schola „Radość” ze Stężycy. Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Wójt Gminy Stężyca.

.

                       Wąsowska Anna

                         Prezes Zarząd

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 31
W sumie: 149379