ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Kajakiem po Wieprzu

Dolina rzeki Wieprz posiada niezwykłe walory przyrodnicze.  Wyjątkowość przyrodnicza obszaru sprawiła, że Dolina Wieprza objęta została szczególną ochroną Unii Europejskiej NATURA 2000. Niezwykłe, malownicze obszary można było podziwiać podczas spływu kajakowego, który odbył się w dniu 14 lipca 2018 r.  Pokonany został odcinek o długości ok 30 km  Białki Dolne – Osmolice – Bobrowniki- Dęblin. Impreza miała na celu promocję szlaku kajakowego, który został oznakowany w 2013 r.  Projekt został wyróżniony w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego w 2014 r. Obecnie szlak kajakowy uzupełniany jest w infrastrukturę wypoczynkową. Planowane jest usytuowanie dwóch altan w miejscowości Bobrowniki i Dęblin – miejsc odpoczynku dla kajakarzy.  Mimo kapryśnej pogody, wszystkim uczestnikom dopisywały humory. Przelotne opady deszczu sprawiły dodatkową atrakcję uczestnikom spływu.

Informacja w sprawie spływu kajakowego w dniu 14.07.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż zbiórka uczestników spływu kajakowego w dniu 14 lipca 2018 r. odbędzie się w miejscu postojowym w Białkach Dolnych przy altanie przy rzece Wieprz.

Informacja w sprawie spływu kajakowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż przyjmuje jeszcze zgłoszenia do udziału w spływie kajakowym organizowanym w dniu 14 lipca 2018 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady w dniu 13 lipca 2018 r.

Sz. P.

Członkowie Rady LGD

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 13.07.2018 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Adrianna Czopek o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00186-6935-UM0310495/17 zawartej w dniu 16 sierpnia 2017 r. na realizację operacji pt. „Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z usługami kosmetycznymi” w zakresie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do umowy – biznesplan, w części dotyczącej zakresu rzeczowo-finansowego operacji poz. 7.1 pkt 4.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 2. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Zaproszenie na Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 2 lipca 2018 r.

Sz. P.

                                 Członkowie Rady LGD

 

 

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Posiedzenie Rady.

Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Rykach. (ul. Karola Wojtyły 29).

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie wniosku Beneficjenta Specjalistyczne Centrum Medyczne SANMED A.D. Kołodziejek S.C. o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie Nr 00261-6935-UM0310494/17 zawartej w dniu 4 października 2017 r. na realizację operacji pt. „Rozwój Specjalistycznego Centrum Medycznego SANMED poprzez inwestycje” w zakresie zmian wprowadzonych w załączniku nr 1 do umowy – biznesplan – rozdział VII zakres rzeczowo-finansowy operacji poz. 5.
 1. Dyskusja, wnioski i zapytania.
 1. Zamkniecie posiedzenia.

 

Wszystkie materiały dla Członków Rady dostępne są w Biurze Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

 

Z poważaniem

Jarosław Żaczek

Przewodniczący Rady

Informacja o wyborze oferty

Ryki, 22.06.2018 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

 

W związku z zapytaniem Nr 11/2018 na dostawę gadżetów promocyjnych dla Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” informuje, iż została wybrana oferta złożona przez oferenta:

 

F.H.U. Europatners Mirosław Dudek, Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy

 

Oferta spełnia kryteria. Oferent zaproponował najniższą cenę.

Informacja o wyborze oferty

 

Ryki, dnia 21.06.2018 r.

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż zostało rozstrzygnięte postępowanie mające na celu wyłonienie  Wykonawcy  na roboty budowlane pn.  „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki”.

W wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  została wybrana oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Usługowe „Marex” Marek Michalik Pawłowice 49, 08-540 Stężyca.

Uzasadnienie:

Oferent spełnił kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Liczba przyznanych punktów wynosi 100. Oferta zawiera okres gwarancji 36 miesięcy oraz z najniższą cenę.

 

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 22
W sumie: 120597