ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Jubileusze Kół Gospodyń Wiejskich w Bazanowie

28 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej remizy  strażackiej w Starym Bazanowie odbyły się obchody 80-Lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Bazanowie, 70-Lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Bazanowie, 10-Lecia wznowienia działalności tych Kół, czego owocem było powołanie Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów „Nowoczesna Pani”. Dzięki tej inicjatywie i zaangażowaniu w sprawy społeczne i  lokalne, za pośrednictwem powołanego do życia Stowarzyszenia, mieszkańcy wyremontowali i wyposażyli świetlicę wiejską w Nowym Bazanowie, która była w ruinie. Zakupione zostały stroje ludowe jako narzędzie do kultywowania tradycji ludowych i narodowych, wyposażenie siłowni, kuchni w niezbędny sprzęt taki jak szafki, sprzęt AGD, naczynia. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bazanowa chętnie wspierały Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w działaniach. Uczestniczyły w festiwalach, konkursach, warsztatach, Dożynkach Powiatowo-Gminnych, ale też wspólnie promowaliśmy powiat rycki  na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu. Poprzez dorobek artystyczny i kuchnię regionalną, obszar objęty LSR promowaliśmy podczas Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Była to niezwykła przygoda i spotkanie z aktorami serialu „Ranczo”.

Zarząd Stowarzyszenia LGD gratuluje tych pięknych jubileuszy i życzy dalszej owocnej, twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej, wielu sił, wytrwałości, czerpania radości z pracy na rzecz innych, przeżywania następnych jubileuszy.

Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Nowodwór

Nr umowy: UM03-6935-UM0311500/18

Kwota dofinansowania: 59 608,68 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu oraz ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Zawitała poprzez utworzenie otwartej strefy rekreacji

Zrealizowane wskaźniki:  W.p 3.1 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 1 szt.

W.r 3.1 Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej –412

Zaproszenie na spotkanie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Powiatu Ryckiego (obszaru objętego działalnością LGD). Celem spotkania będzie omówienie zgłoszonych uwag i ustalenie ostatecznego zakresu zmian lokalnych kryteriów wyboru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1. 04.10.2019 godz. 15.30 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

Nabór uczestników do udziału w konkursie plastycznym

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór uczestników do udziału w konkursie plastycznym pt. „A to Polska właśnie”  realizowanym w ramach projektu pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci,  młodzież oraz senior  zamieszkujący lub uczący się  na obszarze objętym LSR, tj. obszar powiatu ryckiego.

Zgłoszenia należy złożyć w siedzibach Partnerów projektu:

 1. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 2. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 3. Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 4. Szkole Podstawowej w Starej Dąbi
 5. Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie
 6. Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy
 7. Miejskim Domu Kultury w Dęblinie
 8. Zespole Szkół w Nowodworze
 9. Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu.

Celem projektu jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu ryckiego w świętowanie Odzyskania Niepodległości.

Regulamin warsztatów oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl lub w siedzibie Organizatora mieszczącej się  w Rykach przy ul. Żytniej 8 a także w siedzibach i ze stron internetowych Partnerów projektu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie LGD lub Partnerów projektu.

Nabór uczestników do udziału w warsztatach edukacyjno-animacyjnych

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór uczestników do udziału warsztatach edukacyjno-animacyjnych  „Lekcja historii – lekcja Niepodległości”  –   realizowanych w ramach projektu pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież zamieszkała lub ucząca się  na obszarze objętym LSR, tj. obszar powiatu ryckiego.

Zgłoszenia należy złożyć w siedzibach Partnerów projektu:

 1. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 2. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 3. Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 4. Szkole Podstawowej w Starej Dąbi
 5. Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie
 6. Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy
 7. Miejskim Domu Kultury w Dęblinie
 8. Zespole Szkół w Nowodworze
 9. Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu.

Celem projektu jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu ryckiego w świętowanie Odzyskania Niepodległości.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin warsztatów oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl lub w siedzibie Organizatora mieszczącej się  w Rykach przy ul. Żytniej 8 oraz ze stron internetowych  i siedzibach Partnerów projektu.  Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie LGD lub Partnerów projektu.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 19.09.2019 r.

Uchwałą Nr 23/2019 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 17 września 2019 r. przystąpiono do zmian Podręcznika kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 19 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do proponowanych zmian, zamieszczonych poniżej.

Uwagi i propozycje wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 3 października 2019 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Przystępujemy do realizacji projektu „Polska – moja Ojczyzna”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach realizuje projekt pt. „Polska – moja Ojczyzna”   wraz z  Partnerami:

 1. Szkołą Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 2. Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 3. Zespołem Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 4. Szkołą Podstawową w Starej Dąbi
 5. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kłoczewie
 6. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Stężycy
 7. Miejskim Domem Kultury w Dęblinie
 8. Stowarzyszeniem – Grupa Rekonstrukcji Historycznych 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego – Borki.

Celem projektu jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu ryckiego w świętowanie Odzyskania Niepodległości.

Patronat medialny sprawuje Tygodnik ”Twój Głos”. Patronem Honorowym projektu jest Starosta Rycki.

 

Projekt współfinansowany jest z Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zakładane rezultaty projektu:

 1. Warsztaty edukacyjno-animacyjne „Lekcja historii – lekcja Niepodległości” – W realizację zadania zostaną zaangażowane dzieci i młodzież z terenu powiatu ryckiego. Warsztaty zostaną przeprowadzone  w 10  grupach, w których udział wezmą dzieci i młodzież  300 osób. Zakresem działania będzie nauka  tańców narodowych i regionalnych, piosenek ludowych i patriotycznych oraz poznawaniu polskich ubiorów ludowych.
 2. Powiatowy Konkurs Tańców Narodowych pt. „Poloneza czas zacząć”  W ramach realizowanego zadania przedstawione zostaną tańce wywodzące się z tańców ludowych z terenów całej Polski poznanych podczas warsztatów tanecznych..
 3. Konkurs Plastyczny pt. „A to Polska właśnie” – przeprowadzony zostanie Powiatowy Konkurs Plastyczny w 4 kategoriach wiekowych: dzieci do lat 9, dzieci w wieku 10-12 lat, młodzież, senior.  Prace stanowić będą wystawę pokonkursową w instytucjach Kultury powiatu ryckiego.
 4. Widowisko poetycko-muzyczne pt. „Polska, moja Ojczyzna” – w wykonaniu uczniów szkół Gminy Ryki, Stężyca, Dęblin, Kłoczew, dzieci i młodzieży MDK w

Dęblinie i w Rykach, Kół Gospodyń Wiejskich i chórów działających w powiecie ryckim.

 

Na scenie  Centrum Edukacyjno-Sportowego w Stężycy, pojawią się postaci bohaterów historycznych, literackich, artystów i zwykłych ludzi. Piękne strofy poezji i pieśni patriotycznych wzbogacone zostaną formami tańców polskich prezentujących kwintesencję polskości: dumę, godność, melancholię, fantazję, kreatywność i żywiołowość. Jak w polonezowym korowodzie, artyści poprowadzą widzów przez epoki, wydarzenia historyczne i obyczajowe.

Widowisko „Polska, moja Ojczyzna” to przedstawienie ośmiu symbolicznych scen przybliżających widzom niezwykle ważne wydarzenia w dziejach naszego narodu.

Scena I – Chrzest Polski

Scena II – O godność, o wolność

Scena III – Konstytucja 3 Maja

Scena IV – Pożegnanie powstańca

Scena V – Ułani, ułani (I wojna światowa)

Scena VI – Lwowskie Orlęta

Scena VII – Polski wrzesień

Scena VIII (finał) – Moja Polska nie zginęła, póki żyje w nas.

 

Bliższe informacje można uzyskać w:

 1. Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 2. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 3. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 4. Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 5. Szkole Podstawowej w Starej Dąbi
 6. Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie
 7. Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy
 8. Miejskim Domu Kultury w Dęblinie
 9. Zespole Szkół w Nowodworze

logo Niep

Dożynki w Gminie Stężyca

Rolnicy z gminy Stężyca  obchodzili swoje święto 15 września 2019 r. na placu OSP  w Brzezinach.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą dziękczynną w intencji rolników oraz podziękowanie Bogu za chleb, plony ziemi i ciężką pracę na roli. Mszy Św. przewodniczył Ks. Mirosław Stańczuk Proboszcz Parafii pw. Św. Sebastiana w Brzezinach. Przyniesione wieńce i płody ziemi zostały pobłogosławione i poświęcone przez księdza Proboszcza. Następnym ważnym elementem uroczystości był konkurs wieńców dożynkowych. Oprócz tradycyjnych zbóż, owoców, kwiatów, wieńce zawierały elementy nawiązujące do wiary katolickiej. Konkurs jest  stałym elementem zwyczajów dożynkowych nawiązujących do kultury ludowej.   Organizacja dożynek to świadectwo naszego dziedzictwa kulturowego, naszej tożsamości narodowej. Dożynki to okazja do przekazywania wartości i dziedzictwa młodemu pokoleniu.

Uroczystość ta była również okazją do zaprezentowania działalności oraz przedstawienia oferty turystycznej Ziemi Ryckiej, przygotowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Wojskowego Koła Łowieckiego „Diana” ze Stężycy, Wojskowego Koła Wojskowego „Kruk”.

Dożynki to również czas radości i zabawy i tę miłą atmosferę podtrzymał zespół pod nazwą „Jeszcze nam się chce” z Sierskowoli, który powstał przy Kole Gospodyń Wiejskich. Dźwięki muzyki porywały do tańca uczestników wydarzenia.

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 67
W sumie: 183849