ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Data zamieszczenia ogłoszenia: 13.09.2017 r.

W związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (ustawa RLKS), wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw – Zarząd Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” podjął Uchwałę Nr 14/2017 w sprawie przystąpienia do aktualizacji:

  • Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
  • Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

W terminie 2 tygodni od daty podania do publicznej wiadomości licząc od dnia 13 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Uwagi i propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem należy zgłaszać na formularzu (do pobrania poniżej) do dnia 27 września 2017 r. osobiście w biurze LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki lub pocztą elektroniczną na adres:  lgdryki@gmail.com

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

Święto Plonów w Gminie Stężyca

W niedzielę 10 września br. w Gminie Stężyca odbyło  się Gminne Święto Plonów.  Gospodarzem dożynek było sołectwo Pawłowice. Jak co roku obchodzone są hucznie i z wielką dbałością o pielęgnowanie tradycji.  Doroczne święto Plonów rozpoczęło się Mszą Świętą dziękczynną w Kościele Św. Jakuba Apostoła w Piotrowicach za szczęśliwe zakończenie żniw i zebrane plony. Na zakończenie Mszy Świętej poświęcone zostały wieńce dożynkowe przygotowane przez rolników Gminy Stężyca. Na tegoroczne Święto Plonów przygotowano 7 wieńców dożynkowych, w których kryje się nie tylko radość z zakończonych żniw, wdzięczność Bogu za zebrane plony, ale też  odpoczynek i zabawa  po ciężkiej pracy. Podczas wydarzenia uhonorowano rolników gminy Stężyca, stowarzyszenia oraz osoby aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej.  Stoiska promocyjne zostały zaprezentowane przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Bank Spółdzielczy w Stężycy, Koło Łowieckie  „Bażant” Koło Łowieckie  „Diana” w Stężycy, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rykach, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rykach. Imprezę uświetniły  utalentowani mieszkańcy gminy:  młodzież i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pawłowicach, Zespół Śpiewaczy „Kalina” w Pawłowicach, Klub Aktywnych Kobiet ze Stężycy, Chór Seniora „Zorza” ze Stężycy.

Czytaj dalej

Dożynki Gminne w gminie Ryki

Rolnicy Gminy Ryki w dniu 3 września br dziękowali Bogu za zebrane plony, za szczęśliwe  zakończenie żniw. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. dziękczynną, której przewodniczył Ks. Dziekan Dekanatu Ryckiego Krzysztof Czyrka.  Podczas homilii podkreślił znaczenie ciężkiej  praca rolnika i jego wkładu na rzecz społeczeństwa.   Na uroczystość przybyli rolnicy, mieszkańcy oraz wiele gości zaproszonych, którzy wyrażają swój wielki szacunek do ciężkiej i ofiarnej pracy rolnika.

Na zakończenie Mszy Świętej poświęcone zostały wieńce dożynkowe przygotowane przez delegacje z poszczególnych sołectw Gminy Ryki.  Grupy wieńcowe ośpiewały wieńce dożynkowe i złożyły na ręce Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka  bochny chleba. Podczas wystąpień Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta  wyraził swój wielki szacunek do ciężkiej pracy rolnika, przywiązania do narodowej tradycji i zwyczajów.  Uroczystość uświetnił DZIECIĘCY ZESPÓŁ TAŃCA LUDOWEGO RYKI z kapelą „RYKOWIACY” prezentując zgromadzonej publiczności wiązankę tańców polskich.

Czytaj dalej

Usługi doradcze świadczone poza Biurem LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuje, iż w niżej podanych terminach poza Biurem Stowarzyszenia będą świadczone nieodpłatnie usługi doradcze z zakresu Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lp Miejsce świadczenia usług Nazwa wydarzenia Termin
1 Stadion Miejski w Rykach Dożynki Gminne i Dni Ryk 3 września 2017

w godz. 14.00-17.00

2. Plac szkolny przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach Dożynki Gminne Gminy Stężyca 10 września 2017 r.

w godz. 13.00 – 17.00

 

Sukces Naszych delegacji na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu

Coroczne Święto Plonów w województwie lubelskim odbyło się 27 sierpnia 2017 r.  na lotnisku w Radawcu.  Impreza zorganizowana została wspólnie przez samorząd województwa lubelskiego, Powiat Lubelski, Gmina Konopnica i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały wieńce z województwa lubelskiego a także można było skosztować  regionalne potrawy. Dożynki to tradycja kultywowania zwyczajów ludowych a także radość z zebranych plonów przez rolników.

W konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy nasze delegacje odniosły sukces, zajmując I miejsce  delegacja z Grabowa Ryckiego gmina Nowodwór oraz III miejsce Klub Aktywnych Kobiet ze Stężycy, gmina Stężyca. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów podczas Dożynek Prezydenckich w Spale.

Utożsamiając się ze środowiskiem wiejskim, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach podczas dorocznego Święta  Plonów zaprezentowało swoje dotychczasowe osiągnięcia oraz wpływ środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich na stoisku promocyjnym.

Czytaj dalej

Dożynki powiatowo-gminne w Starym Zadybiu

Deszczowa pogoda w niedzielę 20 sierpnia 2017 r. nie odstraszyła miłośników kultury ludowej do udziału w dożynkach powiatowo-gminnych w Starym Zadybiu gm. Kłoczew. Doroczne Święto Plonów rozpoczęło się Mszą Świętą dziękczynną za szczęśliwe zakończenie żniw i zebrane plony, którą przewodniczył Dziekan Dekanatu Ryckiego Ks. Krzysztof Czyrka.  Na uroczystość przybyli rolnicy, mieszkańcy powiatu ryckiego oraz   goście zaproszeni, którzy wyrażają swój wielki szacunek do ciężkiej i ofiarnej pracy rolnika. W wieńcach  dożynkowych kryje się nie tylko radość z zakończonych żniw, wdzięczność Bogu za zebrane plony, ale też  odpoczynek i zabawa  po ciężkiej pracy.

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 4
Dzisiaj: 126
W sumie: 68284