ologowanie8

"Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Informacja

W związku ze zmianą formularza umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dokonanymi na podstawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) uaktualniła Informację pomocniczą przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji.  

Spotkanie informacyjne

W dniu 29 maja 2018 r. pod hasłem  „ Unijne dotacje na lubelskie innowacje” odbyło się spotkanie informacyjne skierowane dla przedsiębiorców i osób, które zainteresowane są podjęciem działalności gospodarczej zamieszkałych na obszarze objętym LSR.

Cel spotkania:

 • Przekazanie wiedzy dotyczącej pozyskania źródeł finansowania dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR
 • Promocja  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Rozwój przedsiębiorczości

 

Tematyka spotkania informacyjnego

 • Komunikacja, bezpieczeństwo, technologie – Podsumowanie pierwszego Europejskiego Tygodnia Innowacji
 • Unijne dotacje na Lubelskie innowacje – dotacje dla MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
 • Projekt realizowany w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MSP
 • Zasady pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
 • Instrumenty finansowe dla MŚP z woj. Lubelskiego
 • Finansowanie projektów z krajowych programów operacyjnych – oferta sieci PIFE

Spotkanie zostało zorganizowane w partnerstwie z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Zielone Agro Show 2018

Już po raz trzeci na obszarze objętym LSR w dniach 26-27 maj 2018 r.  na terenie Moto Parku w Ułężu odbyła się   Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Zielone Agro Show, organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

W imprezie udział wzięło 140 wystawców, wśród których byli krajowi i zagraniczni producenci oraz dystrybutorzy nowoczesnych maszyn zielonkowych, nasion, nawozów, pasz i dodatków paszowych, elementów wyposażenia budynków inwentarskich, folii rolniczych i wielu innych produktów.

Wśród wystawców swoje stoisko promocyjne miało również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” wraz z Wojskowym Kołem Łowieckim Nr 193 „Diana” w Stężycy oraz Wojskowym Kołem Łowieckim Nr 118 „Cyranka” w Dęblinie. Podczas targów promowany był nasz region pod względem inwestycyjnym i turystycznym. Uczestnicy targów mieli możliwość zapoznania się z celami określonymi w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  opracowaną przez LGD.

Celem udziału w wydarzeniu było:

 • Promocja LSR
 • Promocja PROW 2014-2020
 • Dbałość o wizerunek LGD
 • Promocja oferty turystycznej na obszarze objętym LSR

Podczas wystawy odbyły się także seminaria: „Działania Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na rzecz rolników i obszarów wiejskich”, „Jak obniżyć koszty produkcji mleka”, „Dobrostan wciąż niedoceniony”, „Dobra kondycja łąk i pastwisk to czysty zysk”.

Według szacunków organizatora w ciągu dwóch dni Zielone Agro Show odwiedziło około 35 tysięcy osób.

Patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronat medialny – TVP 1.

INFORMACJA O ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU BEZ WYBORU OFERTY

Na podstawie §  4 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej   –    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłośc Ziemi Ryckiej”  z/s w Rykach informuje o zakończeniu postępowania bez wyboru oferty o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą   „Utworzenie miejsca postojowego dla kajakrzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki”.

 

Stosownie do zapisów w dokumentacji konkursowej, Zamawiający zastrzegł sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 

Zamówienie zostanie ponownie opublikowane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach

Od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.

Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

 

Siedziba Stowarzyszenia:

08-500 Ryki

 1. Żytnia 8

adres poczty elektronicznej: lgdryki@gmail.com

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych 

 • realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 • realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia
 • prowadzenie działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacja imprez, spotkań
 • przechowywanie dokumentów księgowych,
 • realizacja umów, których są Państwo stroną.

Czytaj dalej

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie

Aktualnie online: 2
Dzisiaj: 35
W sumie: 112301