Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"
Lokalna Strategia Rozwoju
Statut Stowarzyszenia
Wnioski do pobrania

WNIOSKI DO POBRANIA

Procedura oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji
przez LGD wg lokalnych kryteriów wyboru
[tekst jednolity z dnia 4.02.2013 r.]

Procedura oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji
przez LGD wg lokalnych kryteriów wyboru [tekst jednolity z dnia 4.02.2013 r.]

Procedura oceny zgodności

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”

Sprawozdanie MP ver. 10

Instrukcja MP

Dokumenty do pobrania z zakresu Małe Projekty – nabór 15.09. – 29.09.2014r.

Dokumenty do pobrania z zakresu Odnowa i rozwój wsi – nabór 11 – 25.08.2014r.

Dokumenty do pobrania z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabór 11 – 25.08.2014r.

Dokumenty do pobrania z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabór 25.08. – 08.09.2014r.

Dokumenty do naboru z zakresu działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw od 05.12.2013-19.12.2013 r.

Poniżej zamieszczone są wnioski  wraz z instrukcjami ich wypełnienia dla działań: Działanie w ramach “Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”:

Działanie w ramach  “Wdrażanie projektów współpracy”. Działanie w ramach “Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”. Sprawozdawczość – ankiety:

Wdrażanie LSR – MAŁE  PROJEKTY

 • 413 (małe projekty) ankieta – instr.v9 – pobierz
 • 413 (małe projekty) ankieta.v9- pobierz
 • 413 (małe projekty) sprawozdanie – instr.v9- pobierz
 • 413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 1z, 2z, 3z WoPP).v9- pobierz
 • 413 (małe projekty) sprawozdanie (dotyczy wersji 4z WoPP i późniejszych).v9- pobierz

Wdrażanie LSR – ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 • sprawozdanie koncowe odnowa v9 – pobierz
 • instrukcja do spr odnowa  v.9- pobierz
 • 413 (odnowa) ankieta turyst – instr.v9-pobierz
 • 413 (odnowa) ankieta turyst.v9-pobierz
 • 413 (odnowa) sprawozdanie – instr.v9- pobierz
 • 413 (odnowa) sprawozdanie.v9- pobierz

Budżet LSR Księga wizualizacji zna∓ /w:LatentStylesku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obowiązująca od 20.07.2011 r. w:HyphenationZonew:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″ / w:HyphenationZonew:LsdException Locked=”false” Priority=”61″ SemiHidden=”false” UnhideWhenUsed=”false” Name=”Light List Accent 2″ / /aspan style=”text-decoration: underline;”/li

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej". Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w zakresie wsparcia w ramach inicjatywy Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.