ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 14 września 2021

„Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w partnerstwie z lokalnymi grupami działania:

– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz

– Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”,

realizuje projekt współpracy pod nazwą „Produkt lokalny – Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” o akronimie „LokMar”. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020.

Celami projektu współpracy są:

– Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby i produkty poprzez opracowanie i wdrożenie mechanizmu certyfikacji produktów lokalnych i promocję marki lokalnej na obszarze LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,

– Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy Partnerami w procesie promocji i rozwoju produktów lokalnych poprzez organizację wizyt studyjnych,

– Stworzenie bazy informacji na temat produktów lokalnych na terenie partnerstwa poprzez wydanie katalogu, folderu, ulotki, stworzenie serwisu internetowego,

– Zakup infrastruktury służącej do prowadzenia szkoleń, prezentacji i promocji produktów lokalnych na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”,

– Budowa 7 altan wraz z infrastrukturą towarzyszącą służących ekspozycji sprzedaży i promocji produktów lokalnych z terenu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”,

– Utworzenie jednej wioski tematycznej na terenie LGD „Jagiellońska Przystań”.

 

Projekt współpracy skierowany jest do następujących grup:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– przedsiębiorcy,

– turyści,

– osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy,

– osoby młode – w wieku od 18 do ukończenia 25 lat,

– kobiety,

– młodzież,

– organizacje pozarządowe,

– rolnicy.

 

W ramach projektu współpracy realizowane są następujące zadania:

  1. Wizyta studyjna na terenie LGD Dolensjska in Bela Kraina – przeprowadzona w okresie 22 – 28 sierpień 2021
  2. Przygotowanie dokumentacji i budowa altan na terenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” – umowa na budowę 7 drewnianych altan zawarta 10 sierpnia 2021 roku, przewidziany termin wykonania umowy – 31 listopad 2021 r.

 

Rozliczenie projektu przewidziane jest w grudniu 2021 roku.

Lokalne Partnerstwa Wodne

Lokalne Partnerstwa Wodne

Spotkanie w sprawie tworzenia lokalnych partnerstw wodnych odbyło się w dniu 7 września 2021 r. z inicjatywy   LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.  Celem spotkania była identyfikacja problemów związanych z racjonalną gospodarką wodą na terenie naszego powiatu, przygotowanie listy zadań inwestycyjnych, które poprawią bilans wodny a także informacja na temat wszystkich potencjalnych źródeł finansowania, które pomogą w realizacji zidentyfikowanych w trakcie spotkania  inwestycji.

Gospodarowanie wodami w związku ze zmianami  klimatycznymi jest niezwykle ważnym zadaniem, bezpośrednio wpływającym  na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.  Susza i brak wody  w dobie zachodzących zmian klimatycznych pokazuje jak ważne i konieczne jest kompleksowe i zrównoważone gospodarowanie wodami. Wieloletnie zaniedbania w zakresie  gospodarowania wodą, melioracji czy retencji w kraju są bardzo duże.  W zależności od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś. Problemy te wymusiły zmiany w zakresie finansowania działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkcję rolną, która decyduje o bezpieczeństwie żywnościowym kraju.

 

Wąsowska Anna

Prezes Zarządu

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 3
Dzisiaj: 36
W sumie: 305437