ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 15 października 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Ryki, dnia 15.10.2019 r.

Członkowie Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

„Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

/wszyscy/

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się dnia  25.10.2019 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki., II termin godzina 15.45  Materiały na WZC są do wglądu w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania
  2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej
  3. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Podręczniku kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Procedurze naboru pracowników do pracy w Stowarzyszeniu LGD „ Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.
  8. Sprawy różne i dyskusja.
  9. Zamknięcie zebrania.

 

 

 

Z poważaniem:

Anna Wąsowska

80 lat działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Ułężu

W tym roku przypadła 80 rocznica działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Ułężu. Jednym z punktów uroczystości Jubileuszowych było przedstawienie działalności Pań z KGW na rzecz społeczności lokalnej a także zaprezentowały swoje talenty aktorskie. Za wsparcie działalności Jubilaci podziękowali wręczając pamiątkowe podziękowania. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” również miała zaszczyt otrzymać podziękowanie za dotychczasową współpracę. Należy podkreślić, iż w ramach realizacji tzw. „Małych Projektów”, Członkiniom KGW w Ułężu zostały zakupione stroje ludowe Ziemi Ułęskiej. Panie z KGW chętnie uczestniczyły w projektach realizowanych przez LGD.

Na dalsze lata działalności życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnej, dalszej owocnej, twórczej pracy, wielu sił, wytrwałości i czerpania radości z  działalności zpołecznej.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 0
W sumie: 229468