ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2019

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta Ryki poprzez budowę parkingu dla turystów – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Ryki

Nr umowy: UM03-6935-UM0310712/17

Kwota dofinansowania: 115 998,75 zł

Ogólna wartość projektu: 142 680,00 zł

Intensywność pomocy: 51,73%

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa i nawierzchnia, roboty wykończeniowe

Cel projektu: budowa parkingu dla turystów w mieście Ryki i wprowadzenie nowej oferty turystycznej przy udziale społeczeństwa

Zrealizowane wskaźniki: W.p 3.2 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 1 szt.

W.r 3.2 Liczba osób korzystająca z nowej, przebudowanej infrastruktury turystycznej – 880 osób

Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz – fotorelacja

Nazwa instytucji: projekt współpracy realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, Stowarzyszenie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, LGD „Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie LGD „nasze Roztocze”, Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS”, Stowarzyszenie LGD „Dolina Giełczwi”, LGD „Polesie”

Nr umowy: 00003-6936-UM0320003/17

Kwota dofinansowania: 49 601,86 zł – Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ogólna wartość projektu współpracy: 397 188,00 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły opracowanie projektu graficznego oraz druk przewodnika turystycznego dla kajakarzy w języku polskim i angielskim, aktualizacja i poszerzenie informacji na stronie www.kajakiempowieprzu.pl, utworzenie miejsc postojowych dla kajakarzy w miejscowości Dęblin i Bobrowniki – Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Cel projektu: wzrost znaczenia turystyki aktywnej w rozwoju gospodarczym Lubelszczyzny poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i promocję turystyki kajakowej na rzece Wieprz

Zrealizowane wskaźniki:  W.p 4.4 Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.

W.r 4.4 Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby – 1 szt.

Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Grabowie Ryckim – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Nowodwór

Nr umowy: UM03-6935-UM0311502/18

Kwota dofinansowania: 101 531,58 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty zewnętrzne, pokrycie dachowe oraz stolarka okienna i drzwiowa

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację świetlicy Środowiskowej

Zrealizowane wskaźniki: W.p 3.1 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 1 szt.

W.r 3.1 Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej –312

Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Lendzie Wielkim – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Nowodwór

Nr umowy: UM03-6935-UM0311501/18

Kwota dofinansowania: 93 398,02 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły roboty rozbiórkowe i remontowe oraz stolarka okienna i drzwiowa

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez modernizację świetlicy Środowiskowej

Zrealizowane wskaźniki: W.p 3.1 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 1 szt.

W.r 3.1 Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej –208

Nabór uczestników na szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór na 2 dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej w terminie 18 – 19 października 2019 r.

I Dzień:

Zajęcia edukacyjne

Przepisy prawne dotyczące sprzedaży bezpośredniej rolno-spożywczych produktów z gospodarstwa rolnych w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów roślinnych

Uwarunkowania prowadzenia przez rolników sprzedaży

Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny, ekologiczny

Wytwarzanie produktów o tradycyjnym charakterze

Wymogi higieniczno-sanitarne.

Regulacje prawne w zakresie rozliczeń podatkowych.

Zasady etykietowania produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.

Rejestracja produktu lokalnego.

Promocja i sprzedaż produktu

II Dzień:

Wizyta studyjna  w inkubatorze sprzedaży bezpośredniej prowadzonym przez Stowarzyszenie

Grupa Odrolnika, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa oraz w Centrum Produktu Lokalnego Rzuchowa, Rzuchowa 1a, 33-114 Rzuchowa. Zajęcia terenowe w inkubatorze przedsiębiorczości.

Grupa docelowa projektu – przedsiębiorcy, których siedziba mieści się na obszarze objętym LSR. W przypadku wolnych miejsc do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkałe na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. jednej z gmin :Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż, Nowodwór według kolejności złożenia kompletnej deklaracji uczestnictwa.

Zasady rekrutacji:

 • Złożenie kompletnej deklaracji uczestnictwa wg wzoru określonego przez LGD
 • Miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
 • Osoba pełnoletnia
 • Kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc – 20 uczestników zakwalifikowanych przez LGD.

Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze do dnia 15 października 2019 r. w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 w godzinach od 8.00 – 16.00.

Załącznik:

deklaracja

regulamin

Jubileusze Kół Gospodyń Wiejskich w Bazanowie

28 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej remizy  strażackiej w Starym Bazanowie odbyły się obchody 80-Lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Bazanowie, 70-Lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Starym Bazanowie, 10-Lecia wznowienia działalności tych Kół, czego owocem było powołanie Stowarzyszenia na rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów „Nowoczesna Pani”. Dzięki tej inicjatywie i zaangażowaniu w sprawy społeczne i  lokalne, za pośrednictwem powołanego do życia Stowarzyszenia, mieszkańcy wyremontowali i wyposażyli świetlicę wiejską w Nowym Bazanowie, która była w ruinie. Zakupione zostały stroje ludowe jako narzędzie do kultywowania tradycji ludowych i narodowych, wyposażenie siłowni, kuchni w niezbędny sprzęt taki jak szafki, sprzęt AGD, naczynia. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Bazanowa chętnie wspierały Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” w działaniach. Uczestniczyły w festiwalach, konkursach, warsztatach, Dożynkach Powiatowo-Gminnych, ale też wspólnie promowaliśmy powiat rycki  na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu. Poprzez dorobek artystyczny i kuchnię regionalną, obszar objęty LSR promowaliśmy podczas Festiwalu Piosenki Ranczerskiej Wilkowyjce o zasięgu ogólnopolskim, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Była to niezwykła przygoda i spotkanie z aktorami serialu „Ranczo”.

Zarząd Stowarzyszenia LGD gratuluje tych pięknych jubileuszy i życzy dalszej owocnej, twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej, wielu sił, wytrwałości, czerpania radości z pracy na rzecz innych, przeżywania następnych jubileuszy.

Utworzenie otwartej strefy rekreacji w miejscowości Zawitała – fotorelacja

Nazwa instytucji: Gmina Nowodwór

Nr umowy: UM03-6935-UM0311500/18

Kwota dofinansowania: 59 608,68 zł

Co zostało zrealizowane: w zakres rzeczowy projektu wchodziły uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie placu oraz ustawienie urządzeń zabawowych dla dzieci

Cel projektu: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Zawitała poprzez utworzenie otwartej strefy rekreacji

Zrealizowane wskaźniki:  W.p 3.1 Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej – 1 szt.

W.r 3.1 Liczba osób korzystająca z nowej, ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej –412

Zaproszenie na spotkanie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Powiatu Ryckiego (obszaru objętego działalnością LGD). Celem spotkania będzie omówienie zgłoszonych uwag i ustalenie ostatecznego zakresu zmian lokalnych kryteriów wyboru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania
1. 04.10.2019 godz. 15.30 Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki

Nabór uczestników do udziału w konkursie plastycznym

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór uczestników do udziału w konkursie plastycznym pt. „A to Polska właśnie”  realizowanym w ramach projektu pt. „Polska – moja Ojczyzna”.

W projekcie mogą wziąć udział dzieci,  młodzież oraz senior  zamieszkujący lub uczący się  na obszarze objętym LSR, tj. obszar powiatu ryckiego.

Zgłoszenia należy złożyć w siedzibach Partnerów projektu:

 1. Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy
 2. Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowej Rokitni
 3. Zespole Placówek Oświatowych w Leopoldowie
 4. Szkole Podstawowej w Starej Dąbi
 5. Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie
 6. Gminnym Ośrodku Kultury w Stężycy
 7. Miejskim Domu Kultury w Dęblinie
 8. Zespole Szkół w Nowodworze
 9. Gminnej Bibliotece Publicznej w Ułężu.

Celem projektu jest szerokie włączenie mieszkańców powiatu ryckiego w świętowanie Odzyskania Niepodległości.

Regulamin warsztatów oraz kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl lub w siedzibie Organizatora mieszczącej się  w Rykach przy ul. Żytniej 8 a także w siedzibach i ze stron internetowych Partnerów projektu. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie LGD lub Partnerów projektu.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 64
W sumie: 233273