ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 7 sierpnia 2019

Szkolenie terenowych przewodników turystycznych na powiat rycki

W minioną sobotę 3.08.2019 r. odbyło się kolejne szkolenie praktyczne dla terenowych przewodników turystycznych w powiecie ryckim. Uczestnicy szkolenia poznawali walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe powiatu ryckiego, godne zwiedzenia i zaprezentowania turystom odwiedzającym obszar objęty LSR.  O atrakcyjności historycznej obszaru opowiadała nam Pani Anna Witek – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk.

Godnym zwiedzenia jest pomnik urodzonego w Zalesiu  Mariana Bernaciaka ps „ORLIK” w Zalesiu, który poświęcił życie w walce o Niepodległość naszej Ojczyzny. W miejscowości Leopoldów godnym zwiedzenia jest Izba Pamięci Kolejnictwa. Eksponaty są własnością prywatną.  Uczestnicy szkolenia udali się na wizytę do miejscowości i gminy Nowodwór, gdzie urodził się Wacław Nałkowski – polski geograf, pedagog, publicysta i działacz społeczny. Ojciec Zofii Nałkowskiej –  polskiej  pisarki, publicystki i dramatopisarki. Nowodwór byMało kto wie, że właścicielem dawnego miasteczka Nowodwór był Ks. Wojciech Męciński – jezuicki męczennik. Ojciec Wojciech Męciński zmarł po 7 dniach męki 23 III 1643. Ciało spalono, a popiół wrzucono do morza.

                                                        Anna Wąsowska

Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” prowadzi szkolenie skierowane jest dla przedsiębiorców posiadających  siedzibę na obszarze objętym LSR oraz osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednej z gmin należących do powiatu ryckiego tj: Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż i Nowodwór. Projekt realizowany jest w okresie marzec – wrzesień 2019 r. Pierwsze zajęcia odbyły się w dniu 31 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach i trwać będą do września.   Szkolenie obejmuje  jest  80 godzin i odbywa się 1 raz w tygodniu średnio po 5 godzin dziennie, co daje 16 dni. W szkoleniu bierze udział 20 osób, zakwalifikowanych przez Stowarzyszenie LGD. W zasadzie wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. Większość uczestników projektu zamieszkuje miasto i gminę Ryki.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zakres szkolenia obejmuje tematykę:

 1. Podstawowe informacje z zakresu opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 10 godzin:
 1. Higiena pracy, ochrona przed zakażeniami, dezynfekcja,;
 2. Rola i zadania opiekuna, formy opieki i pomocy ludziom starszym, sylwetka zawodowa opiekuna;
 3. Podstawowe  pojęcia z zakresu anatomii, fizjologii, patologii i higieny;
 4. Proces starzenia się organizmu człowieka

II. Elementy psychologii w opiece osób chorych, starszych i niepełnosprawnych – 20 godzin.

 1. Odpowiednia postawa opiekuna wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby;
 2. Sposoby nawiązania właściwych relacji z podopiecznym i jego rodziną.
 3. Zmiany zachodzące w psychice osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 4. Komunikację z podopiecznymi uwzględniającą rodzaje utrudnień wynikających z problemów zdrowotnych podopiecznych
 5. Sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z podopiecznym: komunikacja werbalna i niewerbalna.
 6. Etyka opieki nad osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 7. Asertywność w relacjach interpersonalnych z osobą chorą, starszą i niepełnosprawną.
 8. Zachowania trudne osób starszych, chorych i niepełnosprawnych (agresja, autoagresja)
 9. Radzenie sobie ze stratą (śmierć, żałoba)

   III.   Pielęgnacja osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych  – 20 godzin

 1. Pierwsza pomoc
 2. Objawy charakterystyczne dla schorzeń poszczególnych układów
 3. Higiena osobista i otoczenia.
 4. Metody i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia osób chorych, starszych, niepełnosprawnych.
 5. Odpowiednie sposoby żywienia osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Zasady żywienia oraz rodzaje diet.
 6. Profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia

IV.  Podstawy rehabilitacji i wypoczynku 15 godzin

 1. Instruktaż w użytkowaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego
 2. Podstawowe ćwiczenia w usprawnianiu pacjenta
 3. Aktywizowanie pacjenta

V.   Podstawy terapii zajęciowej i wypoczynku  15 godzin

 1. Rodzaje terapii
 2. Organizowanie czasu wolnego pacjenta
 3. Przyuczanie do utraconych czynności dnia codziennego
 4. Pobudzanie do samodzielności życiowej

Szkolenie prowadzą psycholodzy, dyplomowane pielęgniarki, dyplomowani rehabilitanci i terapeuci. Uczestnicy szkolenia podniosą wiedzę i nabędą kompetencje do opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi i ich wypoczynkiem. Pozyskana wiedza  z pewnością usprawni ich dotychczasową pracę. Szkolenie umożliwi uczestnikom uzupełnienie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy. Zmiany demograficzne powodują wzrost zapotrzebowania na nowe specjalności/zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych. Coraz bardziej rosną oczekiwania społeczności w stosunku do długości życia a jednocześnie istnieje bardzo niski współczynnik dzietności. Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty o ukończonym szkoleniu.  Pozyskanie wiedzy w jaki sposób opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi z pewnością podniesie kompetencje do prowadzenia własnej firmy bądź zatrudnienie w firmie obsługującej ruch turystyczny czy usługi opiekuńcze. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty o odbyciu szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Koszt szkolenia stanowi kwotę 7220,00 zł. Kwota ta została ustalona w oparciu o najniższą cenę zaproponowaną w odpowiedzi na nasze zamówienie publiczne.

Celem  operacji jest przyczynienie się do powstania nowych usług z zakresu ekonomii społecznej na obszarze powiatu ryckiego. Pozyskana wiedza i kompetencje może przyczynić się do powstania nowej usługi opiekuńczej, może  być narzędziem do aktywności społeczności lokalnej poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług opiekuńczych, turystycznych dla tej właśnie grupy . Poprzez to  szkolenie realizujemy pomysły mieszkańców powiatu ryckiego, które zbieraliśmy podczas konsultacji społecznych przy pisaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbyły się w 2015 r. Już wówczas mieszkańcy dostrzegali problem ludzi starszych i niepełnosprawnych.  Zebrane wnioski i pomysły od mieszkańców oraz różnych podmiotów są realizowane i rozłożone w czasie do 2022 roku.

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej

Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej odbył się 28 lipca 2019 r.  na Stadionie Sportowym im. Henryka Frąckiewicza w Stężycy. Na uroczystość przybył Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Leszek Kowalczyk, Pan Zbigniew Chlaściak – Wójt Gminy Stężyca.

Organizatorami wydarzenia była LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” , Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy. Wszystkim zespołom biorącym udział w wydarzeniu bardzo dziękujemy i życzymy wielu sukcesów.

Swój dorobek artystyczny zaprezentowało 12 zespołów i chórów  z terenu powiatu ryckiego, puławskiego i kozienickiego. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy.  Wydarzenie było okazją do wspólnego, radosnego i rodzinnego spędzenia czasu wolnego w niedzielne popołudnie. Muzyka i śpiewanie porywały widzów do tańca. Wszystkim zespołom biorącym udział w wydarzeniu bardzo dziękujemy i życzymy wielu sukcesów.

Wizyta studyjna grupy z Mołdawi

Na zaproszenie Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg” z/s w Janowie Lubelskiem, wzięliśmy udział w spotkaniu  zorganizowanym w związku z przyjazdem Lokalnej Grupy Działania, która przyjechała do Polski z Mołdawi. Spotkanie odbyło się w dniu 19 lipca 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury.

Podczas spotkania odbyły się warsztaty, mające na celu  określenie wspólnych celów i działań  do realizacji w przyszłości.  Goście z Mołdawi zainteresowani są wspólną realizacją projektów w zakresie wymiany turystycznej dzieci i młodzieży a także szkoleniami z zakresu rozwoju organizacji pozarządowych.

Spotkanie to było okazją do zaprezentowania działalności naszej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny powiatu ryckiego.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 92
W sumie: 229686