ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 17 lipca 2019

Wystawa ZAGRODA 2019 – OSTRÓDA

Szanowni Państwo,

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych poleca udział w wystawie:

Impreza odbędzie się w dniach 26-27 października 2019 roku na terenie EXPO MAZURY na ul. Grunwaldzkiej 55.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie:
Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych
w tym po raz pierwszy Wystawa Zwierząt Futerkowych – lisy, norki i szynszyle

Zakres tematyczny:
Chów i hodowla zwierząt
Budynki inwentarskie i przemysłowe – budowa i wyposażenie
Weterynaria
Technika rolnicza – maszyny i urządzenia wykorzystywane w hodowli i rolnictwie
Uprawa i hodowla roślin, nasiennictwo
Urządzenia i wyposażenia gospodarstw
Ubezpieczenia i bankowość
Samochody użytkowe i osobowe
Instytucje związane z rolnictwem

W załączeniu przesyłamy dokumenty zgłoszeniowe na Targi Rolne ZAGRODA. W przypadku zainteresowania udziałem w targach prosimy o bezpośredni kontakt z firmą EXPO MAZURY S.A. – danek kontaktowe znajdują się w formularzach zgłoszeniowych.

Patroni Honorowi:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki
Krajowa Rada Izb Rolniczych
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Partnerzy:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Z poważaniem
Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Współorganizator

 

 

Szkolenie opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych

Starzenie się naszego społeczeństwa jest jednym  z problemów współczesnego świata. Rodzi określone problemy społeczne i ekonomiczne. Wraz z wiekiem pojawiają się problemy zdrowotne. Postępujące zmiany społeczno – ekonomiczne, coraz szybszy postęp techniczno – informatyczny, wzrost stopy życiowej ludności, rozwój i osiągnięcia medycyny, przyczyniają się do wydłużenia życia ludzkiego. Konsekwencją tego jest szybszy wzrost liczby osób w podeszłym wieku, niż liczby osób nowo narodzonych.

Do najważniejszych problemów ludzi starszych można zaliczyć samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. Wszystkie te problemy wskazują na istniejącą marginalizację osób starszych jako zbiorowości, czego przykładem może być stopniowe eliminowanie ich z aktywnego życia zawodowego i społecznego w momencie przekraczania granicy wieku emerytalnego. Dość szybko postępujący proces  wyludniania się wsi i wymusza konieczność zapewnienie opieki ludziom starszym i niepełnosprawnym. Wychodząc na przeciw tym problemom społecznym, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje operację, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mającą na celu podniesienie  kompetencji i wiedzy w zakresie opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi.  Kraje członkowskie Unii Europejskiej  od dawna  starają się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu  poprzez szereg działań inicjowanych przez rządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa prywatne. Realizacja operacji przyczynić się ma do włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zapewnienie usług opiekuńczych. Szkolenia odbywają się w każdy piątek w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.

Anna Wąsowska

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 5
Dzisiaj: 175
W sumie: 195018