ologowanie8

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Dzienne archiwum: 3 czerwca 2019

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór na 2 dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży bezpośredniej w terminie 28-29 czerwiec 2019 r.

I Dzień:

Zajęcia edukacyjne

Przepisy prawne dotyczące sprzedaży bezpośredniej rolno-spożywczych produktów z gospodarstwa rolnych w tym produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów roślinnych

Uwarunkowania prowadzenia przez rolników sprzedaży

Produkt lokalny, tradycyjny, regionalny, ekologiczny

Wytwarzanie produktów o tradycyjnym charakterze

Wymogi higieniczno-sanitarne.

Regulacje prawne w zakresie rozliczeń podatkowych.

Zasady etykietowania produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.

Rejestracja produktu lokalnego.

Promocja i sprzedaż produktu

II Dzień:

Wizyta studyjna  w inkubatorze sprzedaży bezpośredniej prowadzonym przez Stowarzyszenie

Grupa Odrolnika, Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa oraz w Centrum Produktu Lokalnego Rzuchowa, Rzuchowa 1a, 33-114 Rzuchowa. Zajęcia terenowe w inkubatorze przedsiębiorczości.

Grupa docelowa projektu – przedsiębiorcy, których siedziba mieści się na obszarze objętym LSR. W przypadku wolnych miejsc do projektu zakwalifikowane zostaną osoby zamieszkałe na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. jednej z gmin :Dęblin, Ryki, Stężyca, Kłoczew, Ułęż, Nowodwór według kolejności złożenia kompletnej deklaracji uczestnictwa.

Zasady rekrutacji:

  • Złożenie kompletnej deklaracji uczestnictwa wg wzoru określonego przez LGD
  • Miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR
  • Osoba pełnoletnia
  • Kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc – 20 uczestników zakwalifikowanych przez LGD.

Zgłoszenia przyjmujemy w dni robocze do dnia 18 czerwca 2019 r. w biurze LGD w Rykach przy ul. Żytniej 8 w godzinach od 8.00 – 16.00.

Załącznik:

deklaracja

regulamin

 

Zbiórka publiczna

Zielone Targi Agro Show w Ułężu były okazją do przeprowadzenia zbiórki publicznej pn. Wsparcie Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. z/s w Rykach. Zbiórka publiczna została zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod Nr 2019/2144/KS.
Podczas Targów została zebrana kwota w wysokości 2639,24 zł. Zebrane środki finansowe przechowywane na rachunku bankowym Społecznego Komitetu Nr 90 1240 2425 1111 0010 9035 4415 Bank Pekao S.A. Oddział w Rykach. Środki finansowe zostaną przeznaczone na refundację zakupu wyposażenia, sprzętu i prac remontowych w szpitalu.
Komitet Społeczny dziękuje właścicielowi firmy Dwór Osmolice w Białkach Dolnych, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Diana” ze Stężycy, Wojskowemu Kołu Łowieckiemu „Cyranka” z Dęblina, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz wolontariuszom Wiktorii Chudek, Tadeuszowi Chudek, Mirosławie Kozłowskiej, Amedeo Lucato, Bruno Lucato, Jadwidze Jońskiej, Markowi Łukasiakowi, Piotrowi Kubakowi, NZOZ Medivita s.c. w Rykach za włączenie się w zbiórkę w dniach 25-26 maja 2019 r.
Za przekazane materiały promocyjne z przeznaczeniem na przeprowadzenie zbiórki serdeczne podziękowania dla firmy „PUMAR” Ryki, Bank Pekao S.A. Oddział w Rykach.
Za ufundowanie puszek na zbiórkę publiczną firmie Mosaic Studio w Rykach – Robert Kępka, Zdzisławowi Kostyrze właścicielowi firmy OSKO-PLAST , Justynie i Markowi Czopek oraz Tygodnikowi „Twój Głos” za medialne wsparcie.

Archiwum strony LGD

minrol230-150x150

arimr230-150x150

UMWL1

logo-277

baner_lewy

kajakiempowieprzu

Użytkownicy na stronie
Aktualnie online: 1
Dzisiaj: 24
W sumie: 225371